Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za operativno gradbeništvo (KOG)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Število enot na tem nivoju: 203.

2016

Špela Marđetko (2016) Optimizacija izbire ukrepov vzdrževanja za obstoječo stanovanjsko stavbo. Magistrsko delo.

Petra Lovšin (2016) Standardizacija popisov del za področje zgornjega ustroja cest po konceptu parametrizacije. Magistrsko delo.

Tjaša Balek (2016) Stroškovna in časovna analiza izgradnje hleva. Diplomska naloga.

Vikica Vasileva (2016) Finančna in časovna analiza izvedbe gradnje rezervoarjev za naftne derivate. Diplomska naloga.

Slovenko Henigman (2016) Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti pri izgradnji prometnih infrastrukturnih objektov za primer asfalta. Magistrsko delo.

Danijel Milanković (2016) Sistematizirana analiza ponudb in izbor podizvajalcev za fasaderska dela. Diplomska naloga.

Martin Čakš (2016) Analiza izvedbe rekonstrukcije kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Diplomska naloga.

Robert Mohorko Zore (2016) Finančna in časovna analiza izvedbe projekta izgradnje obvoznice. Diplomska naloga.

Rok Avbelj (2016) Lončena peč kot edini vir ogrevanja enostanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Andrej Tomažin (2016) Optimizacija predelovalnih procesov v obratu predelave odpadkov. Diplomska naloga.

Andraž Mezgec (2016) Vpliv pogodbenih in organizacijskih modelov ter obvladovanja tveganj na uspešnost javno-zasebnih partnerstev. Magistrsko delo.

Gregor Kogovšek (2016) Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela. Diplomska naloga.

Irena Lamovšek (2016) Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste. Diplomska naloga.

Jasna Slemenšek (2016) Analiza izgradnje poslovne stavbe s časovnega in stroškovnega vidika. Diplomska naloga.

Miha Perčič (2016) Analiza poteka izvedbe gradnje stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Mirko Pervanje (2016) Stroškovna analiza projekta gradnje trgovskega centra. Diplomska naloga.

Andrej Butala (2016) Analiza izvedbe asfalterskih del rekonstrukcije odseka Ljubljanske obvoznice med izvozoma Celovška in Koseze. Diplomska naloga.

Zoran Vasić (2016) Postavitev jeklene šotorske konstrukcije. Diplomska naloga.

Domen Likozar (2016) Analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu. Diplomska naloga.

Maja Šušteršič (2016) Primer celovite prenove pomožnega objekta in okolice. Diplomska naloga.

Valentina Kuzma (2016) Identifikacija, analiza in upravljanje tveganj v projektih izgradnje na osnovi javno-zasebnega partnerstva. Magistrsko delo.

Rock Rijavec (2016) Idejni projekt obnove Sokolskega doma v Ljubljani. Diplomska naloga.

Andrej Krapež (2016) Analiza izgradnje zdravstvene postaje Dutovlje. Diplomska naloga.

Tadej Tisovec (2016) Postopek izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico v Črnomlju. Diplomska naloga.

Drago Kitner (2016) Primerjava projektantske ocene stroškov gradnje z dejanskimi - študija primera. Diplomska naloga.

Aleksandar Tomić (2016) Pregled dokumentacije in dovoljenj med gradnjo stanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Andrej Hartl (2016) Študija primera organizacije gradbenega inženiringa. Diplomska naloga.

Tomaž Keber (2016) Primerjava sistemov vodenja kakovosti družbe s proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo in gradbene družbe. Diplomska naloga.

Matjaž Marn (2016) Naloge in obligacije Inženirja v primeru uporabe FIDIC pogodbenih pravil. Diplomska naloga.

Tom Prettner (2016) Načrtovanje izvedbe in ocena stroškov prenove stanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Borislav Majkić (2016) Vpliv tehnologije vgradnje na nosilnost sprijemnih sider za primarne konstrukcijske elemente. Magistrsko delo.

Jan Hlade (2016) Optimizacija postopka upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb. Diplomska naloga.

Saša Tribušon (2016) Analiza poteka izgradnje prizidka doma ostarelih. Diplomska naloga.

Nina Pakiž (2016) Analiza implementacije standardov ISO 90001 in ISO 14001 v slovenski gradbeni industriji. Magistrsko delo.

Simon Hvala (2016) Analiza izbranih ukrepov in potek sanacije dvorca Drnča. Diplomska naloga.

Anja Dolšak (2016) Prikaz poteka gradbenega projekta z vidika naročnika - primer enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Nino Filipin (2016) Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj od priprave razpisne dokumentacije do priprave ponudbe. Diplomska naloga.

2015

Nejc Andrejka (2015) Izdelava strokovnih podlag za študijo izvedljivosti investicijskega projekta MHE Osolin. Magistrsko delo.

Klemen Podobnik (2015) Uporaba AHP metode pri upravljanju projektnega portfelja z vidika naročnika. Magistrsko delo.

Silva Dolenc (2015) Analiza projekta sanacije plazu v Dašnici. Diplomska naloga.

Matevž Žiberna (2015) Finančna primerjava različnih podpornih konstrukcij pri mostogradnji. Diplomska naloga.

Matic Kastelic (2015) Analiza poteka izvedbe projekta vzdrževalnih cestnih priključkov. Diplomska naloga.

Tomaž Kralj (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo Zadružnega doma Ig. Diplomska naloga.

Aljaž Petrič (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostu čez Ozlenšček v Ozeljanu. Diplomska naloga.

Staš Brzin (2015) Odločanje med prenovo in novogradnjo mostu čez Kokro pri Preddvoru. Diplomska naloga.

Aleš Bedek (2015) Stroškovna in časovna analiza izgradnje mostu. Diplomska naloga.

Jure Tratar (2015) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objektov. Diplomska naloga.

Sandi Kaltak (2015) Megaprojekti. analiza izbranih primerov. Diplomska naloga.

Uroš Živadinov Štebe (2015) Analiza obstoječega stanja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Diplomska naloga.

Armin Hodžić (2015) Analiza poteka sanacije stavbe Vila Bianca. Diplomska naloga.

Matija Urbanček (2015) Pristop k sanaciji objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Kancijana. Diplomska naloga.

Bojan Zahirović (2015) Faze zasnove in koncipiranja gradbenega investicijskega projekta. Diplomska naloga.

Jasmina Germelj Drstvenšek (2015) Stroškovna analiza projekta gradnje stavbe Litostroj objekt C. Diplomska naloga.

Bojan Zorman (2015) Primerjava poteka gradnje dveh stanovanjskih objektov v soseski Gaj Preserje. Diplomska naloga.

Lidija Junc (2015) Tveganja in stroški izvedbe projekta z vidika gradbenega inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Borut Mihelj (2015) Podpiranje objektov, poškodovanih med potresom. Diplomska naloga.

2014

Urban Cvajnar (2014) Analiza poteka sanacije mosta čez Savo v Dolskem. Diplomska naloga.

Julija Gruden (2014) Razvoj orodja za spremljanje sprememb na nepremični kulturni dediščini. Diplomska naloga.

Anže Rus (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Matej Kušar (2014) Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah. Doktorska disertacija.

Rok Vodopivec (2014) Investicijska analiza odstopanj med projekti in izvedbo sistemov odvajanja odpadnih voda. Diplomska naloga.

Matej Ogrinec (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji samostana v Mali Loki. Diplomska naloga.

Filip Franc (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji mostov. Diplomska naloga.

Karin Tomažič (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji objekta. Diplomska naloga.

Primož Vovk (2014) Večkriterijska primerjava variantnih rešitev pri sanaciji Kulturnega doma Hrušica. Diplomska naloga.

Matija König (2014) Sistem delotokov kot informacijska podpora podjetjem dejavnim na področju trajnostne gradnje. Doktorska disertacija.

Luka Lisjak (2014) Stroškovna primerjava variantnih zasnov enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Denis Petelin Žerovnik (2014) Analiza časovnih odstopanj pri gradbenih projektih z empirično raziskavo stanja v Republiki Sloveniji. Magistrsko delo.

David Antolinc (2014) Uporaba steklenih panelov za potresno varno gradnjo objektov. Doktorska disertacija.

Uroš Metličar (2014) Upravljanje in vzdrževanje poslovnih stavb. Diplomska naloga.

Darko Pajević (2014) Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. Diplomska naloga.

Matej Kušar in Jana Šelih (2014) Analysis of bridge condition on state network in Slovenia. Građevinar, 66 (9). str. 811-822. ISSN 0350-2465

2013

Ervin Brulc (2013) Načrtovanje vzdrževanja in obnove skupine premostitvenih objektov. Diplomska naloga.

Katja Vidic (2013) Okoljski vidiki v gradbeni industriji. Diplomska naloga.

Janij Oblak (2013) Mehanizacija, ukrepi in postopki upravljanja z rinjenimi plavinami. Diplomska naloga.

Simon Frank (2013) Poročilo o spremljanju učinkov investicije kot sestavni del vodenja gradbenih projektov. Diplomska naloga.

Matej Radinja (2013) Postopki investicijske presoje za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Diplomska naloga.

Ivana Burcar Dunović in Vjeran Mlinarić in Ivica Završki, eds. (2013) Organization, technology and management in construction. 11. international conference. University of Zagreb, Zagreb.

Špela Praček (2013) Obvladovanje tveganj z vidika izvajanja gradbenega nadzora. Diplomska naloga.

Aleš Paščinski (2013) Usklajevanje odstopanj pri gradnji po FIDIC pogodbenih pogojih. Diplomska naloga.

Karmen Firšt Grmšek (2013) Analiza poteka gradnje izbranega hidrotehničnega objekta. Diplomska naloga.

Manca Jenič (2013) Investicijska presoja objekta in bivalne potrebe seniorjev. Diplomska naloga.

Jana Šelih in Aleksander Srdić in Lucila M.S. Campos in Anderea C. Trierweiller (2013) Enivironmental management in project oriented companies. Book of abstracts / 11th International Conference Organization, Technology and Management in Construction, 28-30 September, 2013, Dubrovnik, Croatia . str. 398-407.

Vahida Žujo in Marko Ćećez in Jana Šelih in Matej Kušar (2013) Multi criteria assessment of residential units. Book of abstracts / 11th International Conference Organization, Technology and Management in Construction, 28-30 September, 2013, Dubrovnik, Croatia . str. 492-498.

2012

Rok Podržaj (2012) Uporaba različne mehanizacije pri vzdrževanju vodotokov. Diplomska naloga.

Miha Zadel (2012) Metode in tehnike linearnega planiranja. Diplomska naloga.

Andrej Brodej (2012) Analiza tehnologije in časovnega poteka gradnje: primer nadvoza nad železniško progo. Diplomska naloga.

David Škapin (2012) Finančna analiza spremembe tehnologije izvedbe viadukta Dobruša. Diplomska naloga.

Luka Vojnović (2012) Tehnologija absorpcije toplotne energije tal z energetskimi geotehničnimi elementi. Diplomska naloga.

Daniel Celarec (2012) Potresno tveganje izbranih konstrukcijskih sistemov z upoštevanjem nezanesljivosti. Doktorska disertacija.

Admir Junuzović (2012) Primerjava opažnih sistemov pri gradnji ab konstrukcije. Diplomska naloga.

Ervin Struna (2012) Gradbeni nadzor v procesu graditve. Diplomska naloga.

Lenart Capuder (2012) Analiza življenskega cikla enostanovanjske zgradbe s poudarkom na fazi proizvodnje gradbenih materialov. Diplomska naloga.

Gregor Pantelić (2012) Dokumenti in podatki pri spremljavi gradnje. Diplomska naloga.

Jugoslav Kuzmanović (2012) Analiza poteka faze gradnje hotela Cubo. Diplomska naloga.

Andrej Indihar (2012) Analiza stroškov gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

2011

Katja Lenko (2011) Priprava ponudbenega predračuna za stanovanjski objekt. Diplomska naloga.

Janez Žokalj (2011) Infrastrukturne potrebe za izvajanje dejavnosti. Diplomska naloga.

Zoran Kuhar (2011) Metodologija za finančno analizo in kontrolo izvajanja projektov v gradbeništvu. Magistrsko delo.

Jernej Nučič (2011) Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju. Magistrsko delo.

Anžej Kne (2011) Razvoj večkriterijskega modela za celovito ocenjevanje stanovanjskih enot. Magistrsko delo.

Matjaž Hegeduš (2011) Analiza produktivnosti opaževanja s sistemom Epic Eco. Diplomska naloga.

Klemen Alič (2011) Zakonodaja in količine gradbenih odpadkov v Sloveniji in tujini. Diplomska naloga.

Denis Tomažič (2011) Analiza zastoja pri gradnji objekta EDA Center. Diplomska naloga.

Tomaž Koron (2011) OBVLADOVANJE SPREMEMB V GRADBENEM PROJEKTU. Diplomska naloga.

2010

Denis Sraka (2010) Oblikovanje lastne cene večstanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Uroš Jerič (2010) Tehnologija izvedbe parkirne hiše na Kongresnem trgu v Ljubljani po sistemu z razpornimi ploščami. Diplomska naloga.

Marko Sever (2010) Tehnoekonomska analiza gradnje velike stanovanjske soseske. Diplomska naloga.

Blaž Pokeršnik (2010) Vzpostavitev spletnega GIS-portala gospodarske javne infrastrukture Občine Radovljica. Diplomska naloga.

Peter Bračič (2010) Izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del na višini. Diplomska naloga.

Jani Marinič (2010) Odločitveni model za izbiro izvajalca fasade poslovnega dela objekta EDA Center. Diplomska naloga.

Gregor Novak (2010) Analiza managementa gradbenih projektov v Trimo d.d.. Diplomska naloga.

Jasna Jošić (2010) Vloga gradbenega nadzora pri graditvi objektov. Diplomska naloga.

Gašper Osolnik (2010) Informacijska podpora vodenju projektov z vidika inženiring podjetja. Diplomska naloga.

Aljaž Pudgar (2010) Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov. Diplomska naloga.

Miha Krečič (2010) Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb. Diplomska naloga.

Miha Gašperšič (2010) Presoja investicije v kamnolom. Diplomska naloga.

Simon Marinko (2010) Uporaba okolja vico software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. Diplomska naloga.

Kristjan Mugerli (2010) Stroškovno tehnološka optimizacija izvedbe premostitvenega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Matekovič (2010) Operativna izvedba asfaltne obloge akumulacijskega jezera. Diplomska naloga.

Leon Žvab (2010) Analiza projekta izgradnje stanovanjsko poslovnega objekta "Tribuna". Diplomska naloga.

Tilen Turk (2010) Integracija programa TILOS z informacijskim sistemom za vodenje projektov PRINS. Diplomska naloga.

Borjan Kokolj (2010) Ponovna uporaba in reciklaža gradbenih odpadkov s poudarkom na kamenih materialih. Diplomska naloga.

Nenad Španić (2010) Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0. Diplomska naloga.

Emir Kumalić (2010) Optimizacija časovnega poteka in tehnologije gradnje - izbrani primer trgovsko poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Klemen Prebevšek (2010) Ocenjevanje stroškov gradbenih del v zgodnjih fazah gradbenega projekta. Diplomska naloga.

2009

Matic Baškovč (2009) Stroškovna optimizacija trajanja projektov z uporabo genetskih algoritmov. Diplomska naloga.

Goran Pelan (2009) Spremljanje gradbenega projekta z obračunskega vidika s pomočjo programske opreme Allright. Diplomska naloga.

Jure Jančič (2009) Analiza poteka gradbene investicije skozi posamezne faze graditve za izbrani objekt. Diplomska naloga.

Jože Zupančič (2009) Analiza proizvodnje betona za hidrotehnične objekte. Diplomska naloga.

Gašper Modrijan (2009) Pogodbe "na ključ" v gradbeništvu; analiza realiziranega gradbenega projekta v Sloveniji. Diplomska naloga.

Ajda Cilenšek (2009) Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določanje hidrografske mreže. Diplomska naloga.

Beno Andrejka (2009) Planiranje gradbenih projektov z orodjem "Vico Control" v okolju virtualne gradnje. Diplomska naloga.

Grega Bajželj (2009) Analiza rentabilnosti uporabe mobilne betonarne. Diplomska naloga.

Gregor Mesarić (2009) Zamude pri gradnji kot posledica neustreznega planiranja projekta. Diplomska naloga.

Matej Kušar (2009) Razvoj večkriterijskega odločitvenega modela za izbiro ukrepov pri obnovi stavb. Magistrsko delo.

Žiga Filipič (2009) Analiza procesa izdelave ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

Mateja Kroflič (2009) Planiranje projektov z metodama CPM in PERT. Diplomska naloga.

Marko Žgavc (2009) Uporaba 3D orodja Allplan pri izvajanju gradbenih del. Diplomska naloga.

Andrej Cverle (2009) Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih. Diplomska naloga.

Luka Virant (2009) Uporaba managementa inovacij v gradbeništvu. Diplomska naloga.

2008

Sandra Pranjić (2008) Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR. Diplomska naloga.

Katarina Koščak (2008) Projekt organizacije gradbišča in analiza tehnologije grajenja stavbe. Diplomska naloga.

Tadej Jakše (2008) Upravljanje s tveganji v gradbenih projektih. Diplomska naloga.

Leon Gosar (2008) Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje. Doktorska disertacija.

Jurij Škrbec (2008) Vodenje kakovosti v gradbenem podjetju. Diplomska naloga.

Sandi Novak (2008) Optimiziran pristop sanacije kulturnozgodovinskih objektov na primeru gradu Pišece. Diplomska naloga.

Lovro Hleb (2008) Strateško planiranje v slovenski gradbeni industriji. Diplomska naloga.

Tomaž Potrpin (2008) Uporaba programskega okolja Vico Control 2008 na primeru planiranja gradbenih del stanovanjsko poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Aleš Ojsteršek (2008) Informacijska podpora procesom graditve in vzdrževanja cestne infrastrukture. Diplomska naloga.

Matej Lavtar (2008) Analiza gradnje trgovskega centra QLANDIA. Diplomska naloga.

Robert Kaplan (2008) Slovenska gradbena industrija in tuja tržišča. Diplomska naloga.

Rok Aljaž (2008) Analiza rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest na območju severne Primorske. Diplomska naloga.

Vanja Babić (2008) Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda. Diplomska naloga.

Jerneja Kolšek (2008) Management inovacij v gradbenem sektorju.. Diplomska naloga.

Anja Vidali (2008) Obnova nepremične kulturne dediščine: primer Godbenega doma v Piranu. Diplomska naloga.

Robbie Smodiš (2008) Analiza časovnih odstopanj in prislužene vrednosti v gradbenem projektu.. Diplomska naloga.

Simon Rosa (2008) Tehnologija in organizacija gradnje viadukta s pomičnim opažnim sistemom. Diplomska naloga.

Edin Delić (2008) Analiza odstopanj izvedbe geotehničnih del od plana na primeru dozidave objekta. Diplomska naloga.

2007

Zlatko Pečar (2007) Postopek izvedbe investicije. Diplomska naloga.

Sašo Šantl (2007) Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov. Magistrsko delo.

Žane Trontelj (2007) Vpliv javno-zasebnega partnerstva na proces graditve. Diplomska naloga.

Natalija Duračak (2007) Vzdrževanje stavbnega fonda v državni lasti: Primer obnove sodnije na Vrhniki. Diplomska naloga.

Sašo Debeljak (2007) Primerjalna analiza opažnih sistemov za objekt Tehnološki park Ljubljana. Diplomska naloga.

Iztok Pahor (2007) Projekt obnove starega hotela Perla v Novi Gorici. Diplomska naloga.

Jernej Nučič (2007) Aplikacija metode prislužene vrednosti (EVM) v sistem PRINS. Diplomska naloga.

Anja Hrastelj (2007) Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje. Diplomska naloga.

Metka Kralj (2007) Analiza časovnih odstopanj pri gradnji dveh stanovanjskih blokov. Diplomska naloga.

Daša Jošt (2007) Stroškovna in časovna analiza gradnje kongresnega centra Brdo. Diplomska naloga.

Marko Božič (2007) Izdelava terminskega plana na osnovi podatkov iz ponudbenega predračuna. Diplomska naloga.

Anžej Kne (2007) Odločanje v vzdrževanju cestnih objektov: primer skupine nadvozov nad avtocesto.. Diplomska naloga.

Blaž Grašič (2007) Vzdrževanje večstanovanjskih stavb v sklopu upravljanja. Diplomska naloga.

Samir Ćorić (2007) Analiza finančne realizacije projekta VDC Cerknica. Diplomska naloga.

Goran Boštjančič (2007) Analiza življenjskega cikla gradbenih proizvodov. Diplomska naloga.

Lara Flis (2007) Vzpostavitev strukture sistema za analizo podatkov o kvaliteti vode in zdravju prebivalstva. Diplomska naloga.

Erik Krašna (2007) Stroškovna analiza izbire gradbenih materialov pri gradnji stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Zoran Marić (2007) Analiza procesa graditve nadvoza čez železniško progo.. Diplomska naloga.

2006

Patricija Vodopivec (2006) Zunanja kontrola izvedbe del pri gradnji avtocest - kontrola vgrajenega materiala. Diplomska naloga.

Jure Jerele (2006) Izdelava operativnega plana za poslovno - stanovanjski objekt in njegova spremljava. Diplomska naloga.

Eva Rotar (2006) Ravnanje z vodo na obalnem in zalednem kraškem območju. Diplomska naloga.

Gregor Greiser (2006) Uporaba programske opreme EASYPLAN v planiranju gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Zoran Kuhar (2006) Obvladovanje tveganja na projektih s pomočjo programa MS Access. Diplomska naloga.

Anja Rek (2006) Upravljanje s tveganji v gradbenem projektu. Diplomska naloga.

Anja Glušič (2006) Upravljanje z znanjem v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Gašper Novak (2006) Priprava operativnega plana za gradnjo premostitvenih objektov s sistemom postopnega narivanja. Diplomska naloga.

Jernej Lenko (2006) Projekt organizacije gradbišča. Diplomska naloga.

Žiga Štrajhar (2006) Analiza porabe delovnih ur pri realizaciji objekta "KARE A". Diplomska naloga.

Luka Hočevar (2006) Tveganja v ocenjevanju stroškov življenjskega cikla gradbenega objekta. Diplomska naloga.

Uroš Finc (2006) Tveganja v ocenjevanju stroškov življenjskega cikla gradbenega objekta. Diplomska naloga.

Katja Gajser (2006) Organizacija in izvajanje zimske službe na območju Cestnega podjetja Ljubljana, d.d., Sektor vzhod. Diplomska naloga.

Žiga Babnik (2006) Planiranje z omejenimi viri - Študij primera z uporabo Primavera project Planner verzija 3.1. Diplomska naloga.

Marko Ekart (2006) Uporaba koncepta vitke proizvodnje v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Danijel Vončina (2006) Kontrola zagotavljanja kakovosti md gradnjo poslovno stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Rok Henigman (2006) Koncept podatkovnega modela sistema za spremljanje dokumentov v procesu graditve. Diplomska naloga.

Zoran Vučković (2006) Določitev tipske ekipe gradbene mehanizacije pri izvajanju zemeljskih del. Diplomska naloga.

Aleksander Gorjup (2006) Analiza možnosti stanovanjske gradnje v Mestni občini Nova Gorica in okolici. Diplomska naloga.

Boštjan Kocjančič (2006) Izbira ukrepov obnove stanovanjske zgradbe s pomočjo večkriterijske metode odločanja. Diplomska naloga.

Miha Ulčar (2006) Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti. Diplomska naloga.

Nataša Vrčon (2006) Uvajanje sistema ravnanja z okoljem v cestno podjetje. Diplomska naloga.

Gašper Matelič (2006) Metoda analize življenjskega cikla (LCA) kot metoda za odločanje v gradbeni proizvodnji. Diplomska naloga.

2005

Miha Simončič (2005) Postavitev sistema ločenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov v občini Šentjernej. Diplomska naloga.

Janez Hribar (2005) Plan kontrol kot del plana zagotavljanja kakovosti na gradbišču. Diplomska naloga.

Primož Glavan (2005) Operativno planiranje izvajanja zemeljskih del pri projektih v cestogradnji. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v čet. 14. dec. 2017 01:55:12 CET.