Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za masivne in lesene konstrukcije (KMLK)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
Število enot na tem nivoju: 148.

2016

Gregor Požar (2016) Projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu. Diplomska naloga.

Dani Gabršček (2016) Pripomočki za račun odpornosti priključkov lesenih konstrukcij pri uporabi kovinskih paličnih veznih sredstev. Diplomska naloga.

Martina Lojk (2016) Večetažne lesene konstrukcije. Diplomska naloga.

Jan Perhaj (2016) Dimenzioniranje lesenega nadstreška za avtomobile. Diplomska naloga.

Rok Seifert (2016) Sovprežna povezava jeklenega nosilca in lesene plošče. Diplomska naloga.

Rok Štesl (2016) Vpliv vrste cementa na sprijemnost med betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Maša Zupanc (2016) Projektiranje lesene brvi čez avtocesto A2 na odseku Kranj Vzhod - Brnik. Diplomska naloga.

Žiga Krofl (2016) Računalniški program za optimalno dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov. Diplomska naloga.

Matic Zupančič (2016) Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe. Diplomska naloga.

Rok Krevs (2016) Projektiranje lesenega kozolca. Diplomska naloga.

Simon Brdar (2016) Projektiranje enodružinske stanovanjske hiše v Škofljici. Diplomska naloga.

Gašper Selak (2016) Vpliv jeklenih vlaken na sprijemnost med armaturo in betonom običajne trdnosti. Diplomska naloga.

Matjaž Povše (2016) Dimenzioniranje lesenega ostrešja gospodarskega poslopja. Diplomska naloga.

Lovrenc Gregorc (2016) Analiza sanacije cerkve sv. Florjana v Fojani v Goriških brdih. Diplomska naloga.

Gregor Udovč (2016) Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjske stavbe, jeklenega nadstreška in AB opornega zidu. Diplomska naloga.

Luka Bele (2016) Obnašanje lesenih stebrov pod vplivom osno-upogibne obremenitve. Diplomska naloga.

Barbara Kralj (2016) Analiza nosilne konstrukcije več-etažne zidane stavbe v Novi Gorici. Diplomska naloga.

Rok Fabjan (2016) Izračun nosilne konstrukcije enostavnega lesenega objekta v Novem mestu. Diplomska naloga.

Jan Kopač (2016) Vpliv premera armaturne palice na sprijemnost z betonom. Diplomska naloga.

Uroš Bratkovič (2016) Vpliv oblike preskušanca in smeri vgrajevanja betona na velikost tlačne trdnosti vlaknastega betona. Diplomska naloga.

Igor Štupnik (2016) Požarna varnost lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Matej Bizjak (2016) Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij velikih razponov. Diplomska naloga.

Robert Šeligo (2016) Projektiranje nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Domžalah. Diplomska naloga.

Boris Tomc (2016) Projektiranje lesenega ostrešja primorske hiše v Zaloščah. Diplomska naloga.

Boštjan Končan (2016) Projekt lesene hiše. Diplomska naloga.

Blaž Klinc (2016) Vpliv lastnosti temeljnih tal in togosti temeljne plošče na statični izračun objekta. Diplomska naloga.

Slavko Dremelj (2016) Analiza obstoječega dvojno vezanega kozolca po Evrokod standardih. Diplomska naloga.

2015

Žiga Domadenik (2015) Dimenzioniranje značilnih lameliranih lepljenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Peter Kürbus (2015) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije konkretnega objekta. Diplomska naloga.

Alja Puš (2015) Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Jaš Zakrajšek (2015) Nosilnost in deformabilnost sestavljenih lesenih strižnih sten. Diplomska naloga.

Katja Novak (2015) Statični račun enodružinske hiše na Jeličnem vrhu. Diplomska naloga.

Blaž Juvanec (2015) Sprijemnost med vlaknastim betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Andraž Dežman (2015) Sprijemnost med betonom in armaturo. Diplomska naloga.

Urban Kralj (2015) Račun pomikov armiranobetonskih nosilcev. Diplomska naloga.

Nenad Bulić (2015) Optimalno dimenzioniranje osno-upogibno obremenjenega armiranobetonskega nosilca. Diplomska naloga.

Eva Klemen (2015) Modeli za zagotavljanje strižne odpornosti armiranobetonskih elementov pri obremenitvi s prečno silo. Diplomska naloga.

Urška Bajc (2015) Uklonska nosilnost armiranobetonskih okvirjev med požarom. Doktorska disertacija.

Mirsad Rizvić (2015) Dimenzioniranje lesenih stebrov izpostavljenih splošni osno-upogibni obremenitvi. Magistrsko delo.

Luka Suzić (2015) Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici. Diplomska naloga.

2014

Marko Jovanovski (2014) Zagotavljanje horizontalne togosti s pomočjo trapezne pločevine pri enoetažnih jeklenih objektih. Magistrsko delo.

Sandi Stanič (2014) Analiza napetostnega in deformacijskega stanja prednapetega "V" nosilca. Diplomska naloga.

Gašper Amon (2014) Dimenzioniranje značilnih elementov nosilne konstrukcije več etažnega poslovnega objekta v Logatcu. Diplomska naloga.

Rok Udir (2014) Vpliv notranjih rezervoarjev vode in vsebnosti vlaken na krčenje betonov visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Ersan Ramadan (2014) Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih elementov v skladu s standardom EVROKOD 2. Diplomska naloga.

Nika Šubic (2014) Vpliv vrste lahkega agregata na lastnosti betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Nina Vogrič (2014) Avtogeno krčenje, posebnost betonov visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Jernej Ocepek (2014) Vpliv razvrščanja lesenih lamel na trdnost in deformabilnost lesenih lepljenih nosilcev. Diplomska naloga.

Marko Avbar (2014) Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Fabiani (2014) Dimenzioniranje nosilnih elementov lesene brvi. Diplomska naloga.

Matija Cej (2014) Analiza in projektiranje prednapete prekladne konstrukcije železniškega mostu. Diplomska naloga.

Blaž Kocina (2014) Primerjava različnih nelinearnih metod za določanje potresne odpornosti zidanih konstrukcij. Diplomska naloga.

Alen Lulić (2014) Projektiranje nosilnih elementov konstrukcije iz križno lepljenih lesenih plošč. Diplomska naloga.

Matic Meža (2014) Analiza in projektiranje plošč na stebrih. Diplomska naloga.

2013

Primož Novak (2013) Analiza nosilne konstrukcije večetažne poslovne stavbe v Idriji. Diplomska naloga.

Simon Vrbovšek (2013) Projektiranje ponapete betonske plošče. Diplomska naloga.

Živa Semolič (2013) Analiza in projektiranje armiranobetonske nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Ljubljani. Diplomska naloga.

Anej Špacapan (2013) Dimenzioniranje sestavljenih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Martin Rus (2013) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske nosilne konstrukcije tri-etažne poslovne stavbe v Ribnici. Diplomska naloga.

Grega Drčar (2013) Vpliv notranjih rezervoarjev vode na krčenje betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Luka Kocman (2013) Analiza in dimenzioniranje nosilne konstrukcije večstanovanjske stavbe v Novem mestu. Diplomska naloga.

Dijana Maleš (2013) Vpliv zrnavostne strukture lahkega agregata na zgodnje avtogeno krčenje betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Uroš Trošt (2013) Dimenzioniranje medetažne AB plošče osnovne šole v Ajdovščini. Diplomska naloga.

Damjan Lisec (2013) Vpliv notranjih rezervoarjev vode v betonih visoke trdnosti na krčenje zaradi sušenja. Diplomska naloga.

Jaka Brezočnik (2013) Lesene skeletne nosilne konstrukcije iz hlodov. Diplomska naloga.

Dejan Semič (2013) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonskih nosilnih elementov poslovno trgovskega objekta v Ljubljani. Diplomska naloga.

David Pukšič (2013) Analiza in dimenzioniranje plošče na stebrih. Diplomska naloga.

Uroš Sebastjan Belak (2013) Projektiranje integralnega cestnega nadvoza. Diplomska naloga.

Mitja Jakše (2013) Program za dimenzioniranje AB prereza na osno - upogibno in strižno obremenitev. Diplomska naloga.

Rok Kržan (2013) Analiza in projektiranje večetažne poslovne stavbe v Celju. Diplomska naloga.

Peter Banovec (2013) Analiza nosilne konstrukcije večetažne stavbe v Črnomlju. Diplomska naloga.

Luka Gramc (2013) Poenostavljen račun povesov AB konstrukcij. Diplomska naloga.

Sandi Ostanek (2013) Projektiranje in analiza porabe energije v vrstnih hišah na Primorskem. Diplomska naloga.

2012

Nejc Pirc (2012) Projektiranje večstanovanjske armiranobetonske stavbe v naselju "Sončni log" v Logatcu. Diplomska naloga.

Matic Hribernik (2012) Projektiranje cestnega mostu z leseno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Igor Krištof (2012) Zobati spoji lameliranih lepljenih nosilnih elementov lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Nejc Pavlin (2012) Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov. Diplomska naloga.

Blaž Pucelj (2012) Uporaba programske opreme Nemetschek Frilo v praksi. Diplomska naloga.

Klemen Erklavec (2012) Projektiranje in ocena požarne odpornosti izoliranega AB stebra v večetažni poslovni stavbi. Diplomska naloga.

Matic Čoh (2012) Projektiranje AB stropne konstrukcije poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Suzana Štiherl (2012) Projektiranje armiranobetonskega poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani. Diplomska naloga.

Gašper Tisovec (2012) Dimenzioniranje armiranobetonskih lupinastih elementov. Diplomska naloga.

Jure Klopčič, gradbenik (2012) Projektiranje in dimenzioniranje nosilnih elementov večstanovanjske stavbe. Diplomska naloga.

Luka Possnig (2012) Projektiranje nosilne konstrukcije poslovnega objekta v Kranju. Diplomska naloga.

Špela Žnidaršič (2012) Vpliv vsebnosti jeklenih vlaken in prehodno namočenega lahkega agregata na krčenje betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Primož Zelenec (2012) Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa. Diplomska naloga.

Kristjan Rojc (2012) Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu. Diplomska naloga.

Nejc Legat (2012) Vpliv notranjih rezervoarjev vode na tlačno trdnost betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Gregor Grbec (2012) Uporaba sodobnih lesnih proizvodov pri lesenih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Aljaž Sitar (2012) Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Janez Melink (2012) Projektiranje medetažne konstrukcije armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Anže Egart (2012) Požarne krivulje in temperaturni profili AB prečnih prerezov. Diplomska naloga.

Rožle Pavlin (2012) Projektiranje upravne stavbe CGP po evropskih standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Matija Zajec (2012) Krčenje s polipropilenskimi vlakni mikroarmiranega betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Marko Hozjan (2012) Spajanje lesenih elementov s pomočjo krempljastih plošč. Diplomska naloga.

Iša Pliberšek (2012) Konstruiranje večetažne lesene poslovne stavbe in dimenzioniranje nosilnih elementov. Diplomska naloga.

Nana Krauberger in Sebastjan Bratina in Miran Saje in Simon Schnabl in Igor Planinc (2012) Inelastic buckling load of a locally weakened reinforced concrete column. Engineering Structures, 34 . str. 278-288. ISSN 0141-0296

2011

David Kokalj (2011) Poenostavljene računske metode požarnovarnega projektiranja AB nosilcev. Diplomska naloga.

Andraž Savarin (2011) Projektiranje lesene strehe. Diplomska naloga.

Robert Pečenko (2011) Dokaz varnosti prednapete votle plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Marko Sodja (2011) Predlog izboljšave nosilne konstrukcije montažnega armirano betonskega objekta. Diplomska naloga.

Šimun Kodžoman (2011) Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom. Diplomska naloga.

Maja Golubovič (2011) Sodobni nosilni sistemi lesenih ostrešij inženirskih objektov. Diplomska naloga.

Robert Lamovšek (2011) Projektiranje nosilne konstrukcije armiranobetonskega objekta "Mladinski hotel". Diplomska naloga.

Aleš Pančur (2011) Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov. Diplomska naloga.

Sašo Vozel (2011) Projektiranje lesenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

2010

Mojca Mohorič (2010) Nosilni sistemi sodobnih lesenih ostrešij. Diplomska naloga.

Mirsad Rizvić (2010) Dimenzioniranje armiranobetonskih ploskovnih elementov po standardih Evrokod 2. Diplomska naloga.

Dragoljub Šećerov (2010) Dimenzioniranje elementov nosilne konstrukcije poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Amel Hodžić (2010) Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega avtocestnega nadvoza. Diplomska naloga.

Matevž Jerman (2010) Nosilni elementi iz konstrukcijskega kompozitnega lesa. Diplomska naloga.

Marko Keše (2010) Projektiranje večstanovanjske stavbe v kočevju po standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Gregor Novak (2010) ANALIZA PREDNAPETIH BETONSKIH PLOŠČ NA OBJEKTU "EMONIKA". Diplomska naloga.

Jože Ban (2010) Analiza adhezijsko prednapetega dvokapnega nosilca. Diplomska naloga.

Dejan Kastelec (2010) Dimenzioniranje čašastih temeljev. Diplomska naloga.

Špela Kemperle (2010) Dimenzioniranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Miha Pirih (2010) Projektiranje betonskih konstrukcij s pomočjo modela z vezmi in razporami. Diplomska naloga.

Blaž Goljevšček (2010) Analiza nosilnosti ab "pi" plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Jure Ferjančič (2010) Statični izračun poslovno skladiščnega objekta po standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Klemen Sinkovič (2010) Tehnologija gradnje mostov s tehniko narivanja. Diplomska naloga.

Ožbolt Seničar (2010) Dimenzioniranje konstrukcije enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Vedran Mekić (2010) Sodobne tehnologije gradnje mostov. Diplomska naloga.

Gorazd Rajh (2010) Pomen zgodnje trdnosti mikroarmiranih brizganih betonov pri projektiranju betonskih oblog predorov. Diplomska naloga.

2009

Matjaž Jelušič (2009) Tlačna trdnost vlaknastih betonov. Diplomska naloga.

Darja Medved (2009) Analiza dvoslojnih lesenih nosilcev. Diplomska naloga.

Miha Jereb (2009) Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije v montažnem armiranobetonskem objektu. Diplomska naloga.

Jure Zdovc (2009) Projektiranje objekta polnilnice v Laškem po evropskih standardih Evrokod. Diplomska naloga.

Rok Kržan (2009) Analiza in ocena ustreznosti obstoječega montažnega objekta po evropskem standardu. Diplomska naloga.

Ana Kozjan (2009) Sestavljeni stropovi iz betona in lesa. Diplomska naloga.

2008

Marijan Koren (2008) Vodenje porabe materialov v proizvodnji montažnih elementov. Diplomska naloga.

Nana Krauberger (2008) Vpliv požara na obnašanje ojačanje betonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

2007

Blaž Velkavrh (2007) Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev. Diplomska naloga.

Marko Arlič (2007) Projektiranje nosilnih elementov montažnega armiranobetonskega objekta. Diplomska naloga.

Nana Krauberger in Miran Saje in Igor Planinc in Sebastjan Bratina (2007) Exact buckling load of a restrained RC column. Structural engineering and mechanics, 27 (3). str. 293-310. ISSN 1225-4568

Špela Zaletel (2007) Smotrnost uporabe betona visoke trdnosti. Diplomska naloga.

Miha Frelih (2007) Nosilna konstrukcija montažnega poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Jože Bartol (2007) Problem striga pri ploščah na stebrih. Diplomska naloga.

Urška Sodja (2007) Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2007) The effects of different strain contributions on the response of RC beams in fire. Engineering Structures, 29 (3). str. 418-430. ISSN 0141-0296

2006

Milan Borštnar (2006) Analiza in dimenzioniranje dveh desetetažnih stavb v skladu s PBAB in EC. Diplomska naloga.

Andrej Koglot (2006) Nelinearna analiza obnašanja AB nosilcev med požarom skladno z Eurocode 2. Diplomska naloga.

Mojca Markovič (2006) Mejna nosilnost AB prečnih prerezov pri dvojno ekscentrični osni obremenitvi. Diplomska naloga.

Mojca Horvat (2006) Izdelava preglednic in grafikonov za dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov v skladu z evropskim standardom EN 1992-1-1:2004. Diplomska naloga.

Leon-Boris Južnič (2006) Analiza in dimenzioniranje nosilcev pri armiranobetonskih ploščah z rebri. Diplomska naloga.

2005

Sebastjan Bratina in Bojan Čas in Miran Saje in Igor Planinc (2005) Numerical modelling of behaviour of reinforced concrete columns in fire and comparison with Eurocode 2. International Journal of Solids and Structures, 42 (21-22). str. 5715-5733. ISSN 0020-7683

2004

Bojan Čas in Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2004) Non-linear analysis of composite steel-concrete beams with incomplete interaction. Steel & composite structures, 4 (6). str. 489-507. ISSN 1229-9367

Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2004) On materially and geometrically non-linear analysis of reinforced concrete planar frames. International Journal of Solids and Structures, 41 (24-25). str. 7181-7207. ISSN 0020-7683

2003

Sebastjan Bratina in Igor Planinc in Miran Saje in Goran Turk (2003) Non-linear fire-resistance analysis of reinforced concrete beams. Structural engineering and mechanics, 16 (6). str. 695-712. ISSN 1225-4568

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:54:39 CET.