Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za metalne konstrukcije (KMK)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Število enot na tem nivoju: 114.

2016

Blaž Rupnik (2016) Programsko orodje za račun nosilnosti in togosti spojev steber-prečka po komponentni metodi. Magistrsko delo.

Blaž Štupar (2016) Jeklen most s poševnimi zategami čez reko Krko v Irči vasi. Magistrsko delo.

Jan Mak Bevcl (2016) Ocena preostale življenjske dobe železniškega mostu čez reko Idrijco v Bači pri Modreju. Magistrsko delo.

Rok Morgan (2016) Tabele nosilnosti vijačenih stikov IPE nosilcev s podaljšano čelno pločevino. Diplomska naloga.

Andrej Veškovo (2016) Projekt nakupovalnega centra. Diplomska naloga.

Rok Igličar (2016) Dimenzioniranje vijačenih priključkov steber - temelj. Diplomska naloga.

Žiga Plevel (2016) Analiza jeklenega objekta z upoštevanjem membranskega delovanja stropov med požarom. Diplomska naloga.

Matej Toporiš (2016) Analiza sovprežnega nosilca preko dveh polj. Diplomska naloga.

Žan Sadar (2016) Disipativni elementi v potresno odpornih jeklenih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Gabriel Alejandro Sušnik (2016) Analiza poškodovanega rezervoarja. Diplomska naloga.

Rok Seifert (2016) Sovprežna povezava jeklenega nosilca in lesene plošče. Diplomska naloga.

Jaka Dimnik (2016) Uporaba interneta stvari pri upravljanju s svetlobo v prostoru. Diplomska naloga.

Nejc Jurejevčič (2016) Enoladijska industrijska hala z mostnim dvigalom. Diplomska naloga.

Gregor Nučič (2016) Projekt dvoetažnega poslovno proizvodnega objekta. Diplomska naloga.

Andrej Klemenčič (2016) Tiskanje konstrukcijskih sklopov; iluzija ali stvarnost?. Diplomska naloga.

Armin Muminović (2016) Požarna zaščita jeklenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Robi Ponjavič (2016) Eksperimentalna analiza vijačenih spojev iz armirane plastike. Diplomska naloga.

Nejc Švent (2016) Nosilni elementi iz aluminija. Diplomska naloga.

Aljaž Sitar (2016) Obnašanje stropnega vogalnika modularne enote pri upogibni obremenitvi. Magistrsko delo.

Damjan Alešnik (2016) Analiza funkcionalnosti in uporabnosti modelirnika Tekla Structures za večmaterialno konstruiranje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Borislav Majkić (2016) Vpliv tehnologije vgradnje na nosilnost sprijemnih sider za primarne konstrukcijske elemente. Magistrsko delo.

Blaž Hudobivnik (2016) Reševanje močno povezanih inženirskih problemov z uporabo avtomatskega odvajanja. Doktorska disertacija.

2015

Jan Hlastec (2015) Obnašanje tlačno obremenjenih enojno simetričnih jeklenih profilov. Magistrsko delo.

Matjaž Podržaj (2015) Zasnova pet etažne poslovne stavbe s poudarkom na potresnem odpornem projektiranju. Diplomska naloga.

Tadeja Košir (2015) Zasnova in dimenzioniranje jeklenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

Jan Kuštra (2015) Projekt tri etažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti. Diplomska naloga.

Luka Tavčar (2015) Uporaba hibridnih momentnih okvirov na seizmičnih področjih. Diplomska naloga.

Jana Gomboši (2015) Požarna odpornost konstrukcijskih elementov iz nerjavečega jekla. Diplomska naloga.

Marko Starešinič (2015) Uporaba in integracija komponent BIM Tekla Structures za izračun jeklenih spojev. Diplomska naloga.

Boštjan Pohlin (2015) Projekt štiri etažne poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Miha Berčič (2015) Projekt nadomestne strešne konstrukcije in požarnega stopnišča stavbe UL FGG. Diplomska naloga.

Marko Cilenšek (2015) Petetažni stanovanjski objekt z jekleno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Jan Gradišek (2015) Projekt pet etažne jeklene industrijske stavbe v obsegu PGD. Diplomska naloga.

2014

Marko Jovanovski (2014) Zagotavljanje horizontalne togosti s pomočjo trapezne pločevine pri enoetažnih jeklenih objektih. Magistrsko delo.

Matjaž Beltram (2014) Analiza metod za dimenzioniranje obročastih ojačitev jeklenih rezervoarjev. Diplomska naloga.

Klemen Ambrožič (2014) Projekt industrijske hale z mostnim dvigalom. Diplomska naloga.

Danijel Jelušić (2014) Zasnova 400 kV daljnovodnega stebra. Diplomska naloga.

Dominik Klemenčič (2014) Uporaba napredne metode za preverjanje požarne odpornosti jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Petra Vresk (2014) Jeklen most za pešce čez reko Savo v Radečah. Diplomska naloga.

Miha Tomažič (2014) Projekt poslovne stavbe s prostorskimi momentnimi okvirji. Diplomska naloga.

David Kuzmič (2014) Projektiranje jeklene industrijske hale. Diplomska naloga.

Marko Lavrenčič (2014) Vpliv delno togih spojev na globalno stabilnost okvirjev. Diplomska naloga.

Tamara Šuligoj (2014) Obnašanje tlačno obremenjenih vzdolžno ojačenih pločevin. Diplomska naloga.

Nika Ilovar (2014) Možne izvedbe polno nosilnih spojev. Diplomska naloga.

Jure Gačnik (2014) Projekt štirietažne industrijske stavbe s poudarkom na potresni odpornosti. Diplomska naloga.

Grega Žitko (2014) Projekt pet etažne jeklene poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Teja Melink (2014) Metoda stohastičnih končnih elementov v modeliranju konstrukcij. Doktorska disertacija.

Rok Stenko (2014) Analiza potrebne togosti prečnih ojačitev pri polnostenskih nosilcih. Diplomska naloga.

Miha Ambrožič (2014) Polno nosilni spoji v potresno odpornih stavbah. Diplomska naloga.

2013

Sanel Ćejvanović (2013) Projektiranje enoetažne jeklene stavbe s paličnimi nosilci. Diplomska naloga.

Janko Lisjak (2013) Robustnost jeklenih okvirnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Gašper Kerševan (2013) Statični izračun in dimenzioniranje obstoječega cestnega mostu čez Savo v Črnučah. Diplomska naloga.

Sonja Sukič (2013) Sile in napetosti v zgornjem in spodnjem ustroju železniših prog. Diplomska naloga.

Denis Bojanc (2013) Projekt mostu za pešce pri Ribjem trgu. Diplomska naloga.

Anže Matko (2013) Projekt jeklenega prostoležečega cestnega mostu z razponom 25m. Diplomska naloga.

Matic Skalja (2013) Projekt prostoležečega sovprežnega cestnega mostu v obsegu PGD. Diplomska naloga.

Mihael Legen (2013) Požarna odpornost jeklene poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Blaž Rupnik (2013) Projekt tri-etažne poslovne stavbe s sovprežnimi stebri in nosilci. Diplomska naloga.

Nika Gerbec (2013) Projekt visečega mostu za pešce preko reke Tolminke. Diplomska naloga.

Bojan Fink (2013) Požarna odpornost jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Adis Sinanović (2013) Brv čez Gruberjev prekop. Diplomska naloga.

Rok Kurinčič (2013) Statična analiza plezalne stene. Diplomska naloga.

Darko Beg in Franc Sinur (2013) Popravek k diplomski nalogi: »Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah«, ki jo je izdelala Tina Pavlič (zagovor: 22.09.2012). Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana. (Oddano)

Gašper Lužar (2013) Podrobna analiza vpliva geometrijskih nepopolnosti na nosilnost vzolžno ojačanih pločevin. Diplomska naloga.

Matej Prevc (2013) Nosilne jeklene konstrukcije za skladiščne šotorske objekte. Diplomska naloga.

Žiga Frantar (2013) Projekt jeklene industrijske hale. Diplomska naloga.

Andjelka Stanić (2013) Optimizacija jeklenih vitkih elementov z odprtinami. Diplomska naloga.

Tamara Rigler (2013) Togost in nosilnost vijačenih spojev. Diplomska naloga.

Sara Piculin (2013) Vpliv togosti prečnih ojačitev na obnašanje polnostenskih nosilcev. Diplomska naloga.

2012

Doris Frank (2012) Obalna konstrukcija veza 12 z zagatno steno. Diplomska naloga.

Žiga Maček (2012) Statična analiza hotela z nosilno jekleno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Tina Pavlič (2012) Stabilnostna analiza jeklene strehe športne dvorane v Stožicah. Diplomska naloga.

Jan Hlastec (2012) Projektiranje jeklenih valjastih rezervoarjev. Diplomska naloga.

Luka Vidic (2012) Primerjava tehničnih predpisov za potresno analizo rezervoarjev. Diplomska naloga.

Matija Brecelj (2012) Analiza upogibno obremenjenih vzdolžno ojačenih polnostenskih nosilcev. Diplomska naloga.

Jure Pezdirc (2012) Projekt aluminijastega pohodnega mostu in povzetek standarda EC9. Diplomska naloga.

Matej Jereb (2012) Vpliv povišanih temperatur na obnašanje jeklenih rezervoarjev. Diplomska naloga.

Matej Dakskobler (2012) Statična analiza objekta v jekleni izvedbi. Diplomska naloga.

2011

Gregor Polajnar (2011) Projektiranje večetažnega poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Anja Lavrič (2011) Uporaba membran iz oslojenih tkanin za fasadne in strešne sisteme jeklenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Jure Turk (2011) Statični izračun jeklenega proizvodnega objekta. Diplomska naloga.

Primož Janežič (2011) Statična analiza poslovno-trgovskega centra z nosilno jekleno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Franc Sinur (2011) Vzdolžno ojačani polnostenski nosilci pri interakciji velikih upogibnih in strižnih obremenitev. Doktorska disertacija.

Marko Đuranović (2011) Projekt nosilne jeklene konstrukcije poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Nace Remic (2011) BOČNI PRITISKI V PREKLOPNIH VIJAČENIH SPOJIH IZ MEHKIH KONSTRUKCIJSKIH JEKEL. Diplomska naloga.

Damjan Sekereš (2011) Statični izračun jeklenega trietažnega poslovnega objekta. Diplomska naloga.

Peter Muhvič (2011) Projekt logističnega centra v jekleni izvedbi. Diplomska naloga.

2010

Gregor Longar (2010) Analiza konstrukcijskih zasnov za enoprostorne jeklene hale. Diplomska naloga.

Andraž Jakopin (2010) Projekt jeklene poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Sandi Mohar (2010) Projekt štirietažne poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Darko Kovačič (2010) Nosilnost jeklenih nosilcev z odprtinami v stojini in jeklenih satastih nosilcev. Diplomska naloga.

Peter Zupančič (2010) Projekt sovprežnega železniškega mostu. Diplomska naloga.

2009

Alenka Pavček (2009) Projekt štirietažne parkirne hiše s sovprežno nosilno konstrukcijo. Diplomska naloga.

Urša Šolinc (2009) Razvoj stabilnih končnih elementov za velike deformacije. Diplomska naloga.

Jasmin Mustafić - Marjetič (2009) Projekt jeklene industrijske hale z dvema žerjavnima progama. Diplomska naloga.

2008

Gašper Ziherl (2008) Projektiranje sovprežnega viadukta ob upoštevanju časovnega poteka gradnje. Diplomska naloga.

Tanja Vesel (2008) Duktilnost centričnih povezij. Diplomska naloga.

Matej Kocjan (2008) Določevanje optimalne zasnove konstrukcijskih elementov. Diplomska naloga.

Blaž Čermelj (2008) Odziv jeklenih stavb na požarne vplive. Diplomska naloga.

Niko Kristanič (2008) Sinteza konstrukcij z uporabo točne občutljivostne analize in optimizacije oblike v nelinearnem področju. Doktorska disertacija.

Primož Može (2008) Duktivnost in nosilnost vijačnih spojev v konstrukcijah, narejenih iz jekel visoke trdnosti. Doktorska disertacija.

Sergej Bočko (2008) Mejna nosilnost vijačenih stikov. Diplomska naloga.

Tomaž Rugelj (2008) Uporaba injektiranih vijakov v jeklenih konstrukcijah. Diplomska naloga.

2007

Nataša Aleksić (2007) Tlačna in upogibna nosilnost polnostenskih nosilcev, ojačanih z vzdolžnimi ojačitvami. Diplomska naloga.

Borislav Majkić (2007) Požarna analiza jeklenih stavb z naprednimi metodami. Diplomska naloga.

Eva Lovrenčič (2007) Primerjava različnih metod potresne analize na primeru 15 nadstropne jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Ivo Jereb (2007) Podporne konstrukcije za premostitvene objekte. Diplomska naloga.

Franc Kralj (2007) Potresna analiza jeklene stolpnice. Diplomska naloga.

Primož Kozlevčar (2007) Potresna analiza visokoregalnih skladišč. Diplomska naloga.

2006

Laura Grad (2006) Statična analiza aluminijastih kupolastih streh rezervoarjev. Diplomska naloga.

Domen Lazar (2006) Analiza različnih vrst tipov stropov v jeklenih okvirnih konstrukcijah. Diplomska naloga.

Milan Ognjanović (2006) Projekt večnamenske stavbe v jekleni izvedbi. Diplomska naloga.

Jože Borovšak (2006) Projektiranje jeklenih rezervoarjev na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Gregor Čufer (2006) Projekt večetažne poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 01:54:46 CET.