Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za matematiko in fiziko (KMF)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 20.

Članek

Klemen Kregar in Mitja Lakner in Dušan Kogoj (2014) Rotacija z enotskim kvaternionom. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 231-242. ISSN 0351-0271

Visokošolsko delo

Marijan Gorjup (2016) Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih. Magistrsko delo.

Samo Drobne (2016) Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij. Doktorska disertacija.

Matjaž Vidmar (2016) Primerjava funkcionalnih regij stalnih selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji. Diplomska naloga.

Uroš Žagar (2016) Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov. Diplomska naloga.

Maja Mauko (2015) Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije. Diplomska naloga.

Mija Sušnik (2015) Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru. Diplomska naloga.

Nina Zupan (2015) Energetska učinkovitost stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici 28. Magistrsko delo.

Tanja Kotar (2015) Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS na osnovi simultanih RTK - meritev. Diplomska naloga.

Jaka Plečko (2015) Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Patricia Cotič (2014) Sinteza večsenzorskih neporušnih preiskav gradbenih konstrukcijskih elementov z uporabo metod gručenja. Doktorska disertacija.

Staša Grahek (2012) Primerjalna analiza ključnih kazalnikov stanja vzdrževanosti objektov vrtca Dr. France Prešeren. Diplomska naloga.

Goran Šneperger (2011) Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Urška Kocjančič (2011) Fazno spremenljiv material v visokoizolativnem tankoslojnem stavbnem ovoju. Diplomska naloga.

Katja Mešiček (2011) Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Patricia Cotič (2010) Eksperimentalno podprta parametrična nelinearna seizmična analiza kamnite zidane stavbe. Diplomska naloga.

Marjeta Ščap (2010) Testiranje digitalnega nivelirja Leica DNA 03 za vpliv osvetljenosti late. Diplomska naloga.

Klemen Kregar (2009) Analiza uporabe umetnih nevronskih mrež za potrebe klasifikacij v deformacijski analizi. Diplomska naloga.

Gašper Genorio (2008) Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi. Diplomska naloga.

Blaž Jelenc (2006) Relativnostni vplivi na GPS opazovanja. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 01:54:43 CET.