Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za matematiko in fiziko (KMF)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: C | D | G | J | K | M | P | S | Š | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 20.

C

Patricia Cotič (2014) Sinteza večsenzorskih neporušnih preiskav gradbenih konstrukcijskih elementov z uporabo metod gručenja. Doktorska disertacija.

Patricia Cotič (2010) Eksperimentalno podprta parametrična nelinearna seizmična analiza kamnite zidane stavbe. Diplomska naloga.

D

Samo Drobne (2016) Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij. Doktorska disertacija.

G

Marijan Gorjup (2016) Uporaba teorije grafov za zasnovo merilnih območij v vodovodnih omrežjih. Magistrsko delo.

Staša Grahek (2012) Primerjalna analiza ključnih kazalnikov stanja vzdrževanosti objektov vrtca Dr. France Prešeren. Diplomska naloga.

Gašper Genorio (2008) Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi. Diplomska naloga.

J

Blaž Jelenc (2006) Relativnostni vplivi na GPS opazovanja. Diplomska naloga.

K

Tanja Kotar (2015) Vzpostavitev koordinatne osnove z GNSS na osnovi simultanih RTK - meritev. Diplomska naloga.

Klemen Kregar in Mitja Lakner in Dušan Kogoj (2014) Rotacija z enotskim kvaternionom. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 231-242. ISSN 0351-0271

Urška Kocjančič (2011) Fazno spremenljiv material v visokoizolativnem tankoslojnem stavbnem ovoju. Diplomska naloga.

Klemen Kregar (2009) Analiza uporabe umetnih nevronskih mrež za potrebe klasifikacij v deformacijski analizi. Diplomska naloga.

M

Maja Mauko (2015) Vpliv razdalje na delovno mobilnost v urbana središča Slovenije. Diplomska naloga.

Katja Mešiček (2011) Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

P

Jaka Plečko (2015) Analiza tedenske razporeditve padavin za izbrane padavinske postaje v Sloveniji. Diplomska naloga.

S

Mija Sušnik (2015) Primerjalna analiza ukrepov, ki vplivajo na spremembo odmevnega časa v prostoru. Diplomska naloga.

Š

Goran Šneperger (2011) Ocena stabilnosti svežega samozgoščevalnega betona z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.

Marjeta Ščap (2010) Testiranje digitalnega nivelirja Leica DNA 03 za vpliv osvetljenosti late. Diplomska naloga.

V

Matjaž Vidmar (2016) Primerjava funkcionalnih regij stalnih selitev in delovne mobilnosti v Sloveniji. Diplomska naloga.

Z

Nina Zupan (2015) Energetska učinkovitost stavbe UL FGG na Hajdrihovi ulici 28. Magistrsko delo.

Ž

Uroš Žagar (2016) Določanje razvodnic na digitalnem modelu ceste za načrtovanje požiralnikov. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v sob. 25. nov. 2017 01:54:43 CET.