Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za mehaniko (KM)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 162.

A

Andrej Adamič (2014) Vpliv razpokanosti na varnost betonskih težnostnih pregrad. Diplomska naloga.

Haris Alič (2014) Vpliv oglenenja na požarno odpornost lesenih stebrov. Diplomska naloga.

Irena Andrejašič Troha (2012) Analiza tveganja obratovanja globoko temeljenih konstrukcij v Luki Koper. Magistrsko delo.

Tomaž Ambrožič in Goran Turk (2003) Prediction of subsidence due to underground mining by artificial neural networks. Computers & Geosciences, 29 (5). str. 627-637. ISSN 0098-3004

B

Urška Bajc (2015) Uklonska nosilnost armiranobetonskih okvirjev med požarom. Doktorska disertacija.

Tadej Birtič (2014) Primerjava metod za vrednotenje rezulatov preskusa abrazijske odpornosti betonov po postopku ASTM C1138. Diplomska naloga.

Špela Blatnik (2007) Temperaturna in vlažnostna analiza lesa. Diplomska naloga.

Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2007) The effects of different strain contributions on the response of RC beams in fire. Engineering Structures, 29 (3). str. 418-430. ISSN 0141-0296

Igor Burgar (2006) Razvrščanje lesa z nedestruktivnimi metodami. Diplomska naloga.

Sebastjan Bratina in Bojan Čas in Miran Saje in Igor Planinc (2005) Numerical modelling of behaviour of reinforced concrete columns in fire and comparison with Eurocode 2. International Journal of Solids and Structures, 42 (21-22). str. 5715-5733. ISSN 0020-7683

Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2004) On materially and geometrically non-linear analysis of reinforced concrete planar frames. International Journal of Solids and Structures, 41 (24-25). str. 7181-7207. ISSN 0020-7683

Sebastjan Bratina in Igor Planinc in Miran Saje in Goran Turk (2003) Non-linear fire-resistance analysis of reinforced concrete beams. Structural engineering and mechanics, 16 (6). str. 695-712. ISSN 1225-4568

Č

Peter Češarek (2013) Dinamika prostorskih linijskih elementov z interpolacijo deformacijskih količin. Doktorska disertacija.

Peter Češarek in Miran Saje in Dejan Zupan (2012) Kinematically exact curved and twisted strain-based beam. International Journal of Solids and Structures, 49 (13). str. 1802-1817. ISSN 00207683

Peter Češarek (2008) Vpliv gibajočih se teles na gradbene konstrukcije. Diplomska naloga.

Bojan Čas in Sebastjan Bratina in Miran Saje in Igor Planinc (2004) Non-linear analysis of composite steel-concrete beams with incomplete interaction. Steel & composite structures, 4 (6). str. 489-507. ISSN 1229-9367

Bojan Čas (2004) Nelinearna analiza kompozitnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa med sloji. Doktorska disertacija.

D

Urška Dolinar (2016) Vpliv viskoznega lezenja na mehansko obnašanje jeklenih konstrukcij v primeru požara. Magistrsko delo.

Jan Dobnikar (2012) Uporaba metod strojnega učenja za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Diplomska naloga.

E

Klemen Erklavec (2012) Projektiranje in ocena požarne odpornosti izoliranega AB stebra v večetažni poslovni stavbi. Diplomska naloga.

Anže Egart (2012) Požarne krivulje in temperaturni profili AB prečnih prerezov. Diplomska naloga.

F

Barbara Fortuna (2015) Določitev nastavitev naprav za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Magistrsko delo.

Rado Flajs (2012) Ekstremne strižne napetosti. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana.

Rado Flajs in Miran Saje (2012) On the Convergence of a Refined Nonconforming Thin Plate Bending Finite Element. V: Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, 4-7 September 2012, Dubrovnik.

G

Robert Gregorič (2016) Parametrična študija požarne odpornosti enostavnih lesenih elementov. Diplomska naloga.

Yaser Ghafoori (2016) Zasnova in statična analiza ločne pregrade z uporabo programskega orodja SAP2000. Magistrsko delo.

Matej Gabrijel (2016) Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta. Diplomska naloga.

Neža Germovnik (2015) Zagotavljanje požarne varnosti v večetažnih stanovanjsko - poslovnih lesenih objektih. Magistrsko delo.

Blaž Goljevšček (2010) Analiza nosilnosti ab "pi" plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Matija Gams (2008) Geometrijska točna dinamična analiza elastičnih in armiranobetonskih okvirnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Matija Gams in Igor Planinc in Miran Saje (2007) A heuristic viscosity-type dissipation for high frequency oscillation damping in time integration algorithms. Computational Mechanics, 41 (1). str. 17-29. ISSN 0178-7675

Matija Gams in Igor Planinc in Miran Saje (2007) The strain-based beam finite elements in multibody dynamics. Journal of Sound and Vibration, 305 (1-2). str. 194-210. ISSN 0022-460X

Matija Gams in Igor Planinc in Miran Saje (2007) Energy conserving time integration scheme for geometrically exact beam. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 196 (17-20). str. 2117-2129. ISSN 0045-7825

H

Sebina Hasani (2014) Primerjava tehnologij gradnje pregrad iz valjanega betona. Diplomska naloga.

Peter Hudej (2014) Analiza posplošene tržne vrednosti zemljišč v savinjski statistični regiji. Diplomska naloga.

Matevž Hribar (2014) Uporaba ultrazvoka za analizo vpliva naknadnega mehanskega poseganja v strukturo betona. Diplomska naloga.

Sabina Huč (2013) Analiza požarne varnosti enostanovanjskih vrstnih hiš. Diplomska naloga.

Tomaž Hozjan in Igor Planinc in Miran Saje in Stanislav Srpčič (2011) Buckling of an axially restrained steel column under fire loading. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 11 (3). str. 451-472. ISSN 0219-4554

Tomaž Hozjan in Miran Saje in Stanislav Srpčič in Igor Planinc (2011) Fire analysis of steel-concrete composite beam with interlayer slip. Computers & Structures, 89 (1-2). str. 189-200. ISSN 0045-7949

Tomaž Hozjan (2009) Nelinearna analiza vpliva požara na sovprežne linijske konstrukcije. Doktorska disertacija.

Tomaž Hozjan in Igor Planinc in Miran Saje in Stanislav Srpčič (2008) Buckling of restrained steel columns due to fire conditions. Steel & composite structures, 8 (2). str. 159-178. ISSN 1229-9367

Tomaž Hozjan in Goran Turk in Stanislav Srpčič (2007) Fire analysis of steel frames with the use of artificial neural networks. Journal of Constructional Steel Research, 63 (10). str. 1396-1403. ISSN 0143-974X

I

Anka Ilc (2013) Nelinearna analiza masivnega betona pri postopni gradnji. Doktorska disertacija.

Anka Ilc in Goran Turk in Gregor Trtnik (2011) Numerično modeliranje poladiabatnega poskusa. V: Kuhljevi dnevi 2011, Srečanje slovenskega društva za mehaniko , 22. 9. 2011, Mengeš.

Anka Ilc in Goran Turk in Franci Kavčič in Gregor Trtnik (2009) New numerical procedure for the prediction of temperature development in early age concrete structures. Automation in Construction, 18 (6). str. 849-855. ISSN 0926-5805

J

Primož Janežič (2016) Ocena požarne varnosti Osnovne šole Toma Brejca Kamnik. Magistrsko delo.

Boštjan Jursinovič (2011) Kotaljenje diska po deformabilnem nosilcu. Diplomska naloga.

Miha Jakšič (2006) Verjetnostna analiza stabilnosti zemeljskih pobočij. Diplomska naloga.

K

Mateja Klun (2015) Uporaba metode odzivnih ploskev pri analizi hidrotehničnih objektov. Magistrsko delo.

Marko Kravos (2015) Grafični vmesnik za določanje požarne odpornosti enostavnih konstrukcijskih elementov skladno s standardi Evrokod. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh in Goran Turk in Matjaž Mikoš (2013) The world OA iniciative for scientific communication in civil engineering and institutional repository as its answer – the case study of Slovenia. Poster presentation at 79th IFLA Congress.. V: 79th IFLA World Library and Information Congress : Future Libraries : Infinite Possibilities, 17-23th August 2013, Singapore. (Oddano)

Teja Koler Povh in Goran Turk in Matjaž Mikoš (2013) Iniciativa odprtega dostopa v znanstvenem komuniciranju na področju gradbeništva in institucionalni repozitorij kot odziv nanjo – primer repozitorija DRUGG. Posterska predstavitev na 79. kongresu IFLA. Slovenska različica.. V: 79th IFLA World Library and Information Congress : Future Libraries : Infinite Possibilities, 17-23th August 2013, Singapore. (Oddano)

Teja Koler Povh in Primož Južnič in Goran Turk (2013) Impact of open access on citation of scholarly publications in the field of civil engineering. Scientometrics, 98 . str. 1033-1045. ISSN 0138-9130

Teja Koler Povh in Goran Turk in Primož Južnič (2013) Does the Open Access Business Model Have a Significant Impact on the Citation of Publications? Case Study in the Field of Civil Engineering. V: Journal Publishing in Developing, Transition, and Emerging Countries. 5th Belgrade International Open Access Conference., 18-19. May 2012, Belgrade, Serbia.

Jerneja Kolšek (2013) Požarna analiza dvoslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Klemen Kregar in Goran Turk in Dušan Kogoj (2013) Statistical testing of directions observations independence. Survey Review, 45 (329). str. 117-125. ISSN 0039-6265

Aleš Kroflič (2012) Nelinearna analiza večslojnih kompozitnih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Teja Koler Povh in Andrej Vitek in Mojca Lorber in Goran Turk (2012) DRUGG - Digitalni repozitorij UL FGG. Geodetski vestnik, 56 (1). str. 208-211. ISSN 0351-0271

Nana Krauberger in Sebastjan Bratina in Miran Saje in Simon Schnabl in Igor Planinc (2012) Inelastic buckling load of a locally weakened reinforced concrete column. Engineering Structures, 34 . str. 278-288. ISSN 0141-0296

Andrej Kryžanowski in Matjaž Mikoš in Jakob Šušteršič in Velimir Ukrainczyk in Igor Planinc (2012) Testing of Concrete Abrasion Resistance in Hydraulic Structures on the Lower Sava River. Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 58 (4). str. 245-254. ISSN 0039-2480

Aleš Kroflič in Miran Saje in Igor Planinc (2011) Non-linear analysis of two-layer beams with interlayer slip and uplift. Computers & Structures, 89 (23-24). str. 2414-2424. ISSN 00457949

Teja Koler Povh in Primož Južnič in Žiga Turk in Goran Turk (2011) Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG. Geodetski vestnik, 55 (4). str. 764-780. ISSN 0351-0271

Aleš Kroflič in Miran Saje in Igor Planinc in Dejan Zupan (2011) Buckling of asymmetrically delaminated three-dimensional composite beam: analytical solution. Composites Part B-Engineering, 42 (7). str. 2047-2054. ISSN 1359-8368

Iztok Klemenc (2011) Preiskave trajnih prednapetih pramenskih geotehničnih sider različnih zasnov veznega dela. Doktorska disertacija.

Aleš Kroflič in Igor Planinc in Miran Saje in Goran Turk in Bojan Čas (2010) Non-linear analysis of two-layer timber beams considering interlayer slip and uplift. Engineering Structures, 32 (6). str. 1617-1630. ISSN 0141-0296

Aleš Kroflič in Igor Planinc in Miran Saje in Bojan Čas (2010) Analytical solution of two-layer beam including interlayer slip and uplift. Structural engineering and mechanics, 34 (6). str. 667-683. ISSN 1225-4568

Andrej Kryzanowski in Simon Schnabl in Goran Turk in Igor Planinc (2009) Exact slip-buckling analysis of two-layer composite columns. International Journal of Solids and Structures, 46 (14-15). str. 2929-2938. ISSN 0020-7683

Mateja Kroflič (2009) Planiranje projektov z metodama CPM in PERT. Diplomska naloga.

Nana Krauberger (2008) Vpliv požara na obnašanje ojačanje betonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Andrej Kryžanowski in Miran Saje in Igor Planinc in Dejan Zupan (2008) Analytical solution for buckling of asymmetrically delaminated Reissner's elastic columns including transverse shear. International Journal of Solids and Structures, 45 (3-4). str. 1051-1070. ISSN 0020-7683

Nana Krauberger in Miran Saje in Igor Planinc in Sebastjan Bratina (2007) Exact buckling load of a restrained RC column. Structural engineering and mechanics, 27 (3). str. 293-310. ISSN 1225-4568

Aleš Kroflič (2007) Analiza obnašanja dvoslojnih elastičnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa in razmika. Diplomska naloga.

Krištof Kučić (2007) Metoda momentov pri verjetnostni analizi visokih vod. Diplomska naloga.

David Koren (2006) Modeliranje neidealnih stikov med konstrukcijskimi elementi. Diplomska naloga.

Andrej Koglot (2006) Nelinearna analiza obnašanja AB nosilcev med požarom skladno z Eurocode 2. Diplomska naloga.

Jure Korla (2006) Optimizacija dimenzij blokov masivnega betona hidrotehničnih objektov. Diplomska naloga.

L

Jernej Nejc Lombar (2014) Ocena ranljivosti infrastrukturnih objektov na primeru vodovoda Gora v občini Ajdovščina. Diplomska naloga.

M

Armin Muminović (2016) Požarna zaščita jeklenih konstrukcij. Diplomska naloga.

Robert Močnik (2016) Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov. Magistrsko delo.

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Goran Turk in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Statistical Properties of Strain and Rotation Tensors in Geodetic Network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 136 (3). str. 102-110. ISSN 0733-9453

Mojca Markovič (2006) Mejna nosilnost AB prečnih prerezov pri dvojno ekscentrični osni obremenitvi. Diplomska naloga.

O

Nejc Ošep (2016) Vpliv prekrova na transport radionuklidov iz odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Diplomska naloga.

Jernej Ocepek (2014) Vpliv razvrščanja lesenih lamel na trdnost in deformabilnost lesenih lepljenih nosilcev. Diplomska naloga.

Murčo Obućina in Goran Turk in Ejub Džaferović in Jože Resnik (2013) Influence of Gluing Technology on Physical and Mechanical Properties of Laminated Veneer Lumber. Drvna industrija, 64 (1). str. 33-38. ISSN 00126772

Miha Oražem (2011) Analiza kompozitnih nosilcev iz lesa in betona z upoštevanjem zdrsa in razmika. Diplomska naloga.

P

Vasja Pavlovič (2016) Sistem BIM za zagotavljanje kakovosti Šprinkler sistemov. Diplomska naloga.

Robert Pečenko (2016) Mehanski odziv ukrivljenih lesenih nosilcev s spremenljivo višino pri požarni obtežbi. Doktorska disertacija.

Urša Poglajen (2015) Prostorske analize podatkov Reševalne postaje UKC Ljubljana. Magistrsko delo.

Jure Pirc (2015) Algoritem za združevanje prometnih podatkov, pridobljenih iz točkovnih in linijskih meritev za oceno potovalnih časov na avtocestah. Doktorska disertacija.

Darko Pajević (2014) Uporaba metod operacijskih raziskav v postopku vzdrževanja bloka 5 TEŠ. Diplomska naloga.

Robert Pečenko in Tomaž Hozjan in Staffan Svensson (2014) Implementation of fully coupled heat and mass transport model to determine temperature and moisture state at elevated temperatures. TI=11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI) and 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V) and 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), 20-25 July 2014, Barcelona, Spain [Elektronski vir]. .

Mitja Plos (2012) Razvrščanje konstrukcijskega lesa v različne kombinacije trdnostnih razredov. Diplomska naloga.

Robert Pečenko (2011) Dokaz varnosti prednapete votle plošče v običajnih pogojih in pogojih požara. Diplomska naloga.

Mitja Plos (2006) Nedestruktivne metode za razvrščanje gradbenega lesa po trdnosti. Diplomska naloga.

Jure Prestor (2005) Kalibracija standardov za dimenzioniranje gradbenih konstrukcij. Diplomska naloga.

R

Jan Ratej (2016) Požarna odpornost lesenih elementov iz križno lepljenih plošč. Magistrsko delo.

Erik Raspet (2015) Temperaturno-vlažnostna analiza masivnega betona z izpeljanim končnim elementom. Diplomska naloga.

Dušan Ružić (2015) Požarna analiza delno razslojenih ukrivljenih armiranobetonskih linijskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Urban Rodman (2009) Analiza nosilnosti prostorskih okvirnih konstrukcij z upoštevanjem materialnih in geometrijskih nepopolnosti. Doktorska disertacija.

Urban Rodman in Miran Saje in Igor Planinc in Dejan Zupan (2008) Exact buckling analysis of composite elastic columns including multiple delamination and transverse shear. Engineering Structures, 30 (6). str. 1500-1514. ISSN 0141-0296

S

Dejan Semič (2016) Analiza požarne varnosti Kristalne palače na podlagi optimiziranega modela BIM. Magistrsko delo.

Sabina Saje (2014) Uporaba orodij BIM za analizo požarne varnosti. Diplomska naloga.

Miran Saje in Rado Flajs (2012) On the Convergence of a Nonconforming Plane Quadrilateral Finite Element. V: Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, 4-7 September 2012, Dubrovnik.

Simon Schnabl in Igor Planinc (2011) Inelastic buckling of two-layer composite columns with non-linear interface compliance. International Journal of Mechanical ScienceS, 53 (12). str. 1077-1083. ISSN 0020-7403

Simon Schnabl in Igor Planinc (2011) The effect of transverse shear deformation on the buckling of two-layer composite columns with interlayer slip. International Journal of Non-linear Mechanics, 46 (3). str. 543-553. ISSN 0020-7462

Simon Schnabl in Goran Turk in Igor Planinc (2011) Buckling of timber columns exposed to fire. Fire Safety Journal, 46 . str. 431-439. ISSN 0379-7112

Simon Schnabl in Igor Planinc (2010) The influence of boundary conditions and axial deformability on buckling behavior of two-layer composite columns with interlayer slip. Engineering Structures, 32 (10). str. 3103-3111. ISSN 0141-0296

Stanislav Srpčič in Jelena Srpčič in Miran Saje in Goran Turk (2009) Mechanical analysis of glulam beams exposed to changing humidity. Wood Science and Technology, 43 (1-2). str. 9-22. ISSN 0043-7719

Simon Schnabl in Igor Planinc in Goran Turk in Stanislav Srpčič (2009) Fire analysis of timber composite beams with interlayer slip. Fire Safety Journal, 44 (5). str. 770-778. ISSN 0379-7112

Simon Schnabl (2007) Mehanska in požarna analiza kompozitnih nosilcev. Doktorska disertacija.

Simon Schnabl in Miran Saje in Goran Turk in Igor Planinc (2007) Locking-free two-layer Timoshenko beam element with interlayer slip. Finite Elements in Analysis and Design, 43 (9). str. 705-714. ISSN 0168-874X

Simon Schnabl in Miran Saje in Goran Turk in Igor Planinc (2007) Analytical solution of two-layer beam taking into account interlayer slip and shear deformation. Journal of Structural Engineering - ASCE, 133 (6). str. 886-894. ISSN 0733-9445

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Bojan Stopar in Goran Turk (2006) Determination of point displacements in the geodetic network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 132 (2). str. 58-63. ISSN 0733-9453

Bojan Stopar in Tomaž Ambrožič in Miran Kuhar in Goran Turk (2006) GPS-derived geoid using artificial neural network and least squares collocation. Survey Review , 38 (300). str. 513-524. ISSN 0039-6265

Simon Schnabl in Igor Planinc in Miran Saje in Bojan Čas in Goran Turk (2006) An analytical model of layered continuous beams with partial interaction. Structural engineering and mechanics, 22 (3). str. 263-278. ISSN 1225-4568

Miran Saje in Dejan Zupan (2006) The Rattling of Euler's Disk. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, 2 (1). str. 49-66. ISSN 15736105

Miran Saje in Goran Turk in Aliki Kalagasidu in Blaž Vratanar (1998) A kinematically exact finite element formulation of elastic-plastic curved beams. Computers & Structures, 67 (4). str. 197-214. ISSN 00457949

Miran Saje in Igor Planinc in Goran Turk in Blaž Vratanar (1997) A kinematically exact finite element formulation of planar elastic-plastic frames. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 144 (1-2). str. 125-151. ISSN 0045-7825

Š

Jan Špiler (2014) Toplotna analiza zaščitenih lesenih elementov. Diplomska naloga.

Nataša Šinkovec (2008) Uporaba umetnih nevronskih mrež za oceno trdnosti lesenih elementov. Diplomska naloga.

T

Branka Trebušak (2014) Obnašanje vodnih pregrad v primeru izzvane obtežbe. Diplomska naloga.

Anita Treven (2013) Analiza daljnovodnih vodnikov. Diplomska naloga.

Gregor Trtnik in Goran Turk (2013) Influence of superplasticizers on the evolution of ultrasonic P-wave velocity through cement pastes at early age. Cement and Concrete Research, 51 . str. 22-31. ISSN 00088846

Gregor Trtnik in Marko Ivan Valič in Goran Turk (2013) Measurement of setting process of cement pastes using non-destructive ultrasonic shear wave reflection technique. NDT & E International, 56 . str. 65-75. ISSN 09638695

Gregor Trtnik in Marko Ivan Valič in Franci Kavčič in Goran Turk (2009) Comparison between two ultrasonic methods in their ability to monitor the setting process of cement pastes. Cement and Concrete Research, 39 (10). str. 876-882. ISSN 0008-8846

Gregor Trtnik (2009) Uporaba ultrazvočne metode za analizo vezanja in strjevanja betona. Doktorska disertacija.

Gregor Trtnik in Franci Kavčič in Goran Turk (2009) Prediction of concrete strength using ultrasonic pulse velocity and artificial neural networks. Ultrasonics, 49 (1). str. 53-60. ISSN 0041-624X

Gregor Trtnik in Franci Kavčič in Goran Turk (2008) The use of artificial neural networks in adiabatic curves modeling. Automation in Construction, 18 (1). str. 10-15. ISSN 0926-5805

Gregor Trtnik in Goran Turk in Franci Kavčič in Violeta Bokan Bosiljkov (2008) Possibilities of using the ultrasonic wave transmission method to estimate initial setting time of cement paste. Cement and Concrete Research, 38 (11). str. 1336-1342. ISSN 0008-8846

Tomi Toratti in Simon Schnabl in Goran Turk (2007) Reliability analysis of a glulam beam. Structural Safety, 29 (4). str. 279-293. ISSN 0167-4730

Marko Turel (2006) Določitev karakteristične tlačne trdnosti samozgoščevalnega in vibriranega betona.. Diplomska naloga.

Goran Turk in Alpo Ranta-Maunus (2004) Analysis of strength grading of sawn timber based on numerical simulation. Wood Science and Technology, 38 (7). str. 493-505. ISSN 0043-7719

Goran Turk in Janko Logar in Bojan Majes (2001) Modelling soil behaviour in uniaxial strain conditions by neural networks. Advances in engineering software, 32 (10-11). str. 805-812. ISSN 0965-9978

V

Nina Vogrič (2016) Korelacija med ultrazvočnimi meritvami in meritvami električne prevodnosti cementnih past v zgodnjem hidratacijskem obdobju. Magistrsko delo.

Rok Vogrinčič (2014) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM. Diplomska naloga.

Leopold Vrankar in Nicolas Ali Libre in Leevan Ling in Goran Turk in Franc Runovc (2013) Solving moving-boundary problems with the wavelet adaptive radial basis functions method. Computers & Fluids, 86 . str. 37-44. ISSN 00457930

Leopold Vrankar in Edward Kansa in Leevan Ling in Franc Runovc in Goran Turk (2010) Moving-boundary problems solved by adaptive radial basis functions. Computers and Fluids , 39 (9). str. 1480-1490. ISSN 0045-7930

Leopold Vrankar in Franc Runovc in Goran Turk (2007) The use of the mesh free methods (radial basis functions) in the modeling of radionuclide migration and moving boundary value problems. Acta geotechnica Slovenica, 4 (1). str. 42-53. ISSN 1854-0171

Leopold Vrankar in Goran Turk in Franc Runovc (2005) A Comparison of the Effectiveness of Using the Meshless Method and the Finite Difference Method in Geostatistical Analysis of Transport Modeling. International Journal of Computational Methods, 2 (2). str. 149-166. ISSN 0219-8762

Leopold Vrankar in Goran Turk in Franc Runovc (2004) Combining the radial basis function Eulerian and Lagrangian schemes with geostatistics for modeling of radionuclide migration through the geosphere. Computers & Mathematics with Applications, 48 (10-11). str. 1517-1529. ISSN 0898-1221

Leopold Vrankar in Goran Turk in Franc Runovc (2004) Modelling of radionuclide migration through the geosphere with radial basis function method and geostatistics. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 27 (4). str. 455-462. ISSN 0253-3839

Z

Nataša Zavrtanik (2015) Modeliranje obnašanja asfaltnih zmesi pri višjih temperaturah. Doktorska disertacija.

Eva Zupan in Miran Saje in Dejan Zupan (2012) Quaternion-based dynamics of geometrically nonlinear spatial beams using the Runge–Kutta method. Finite Elements in Analysis and Design, 54 . str. 48-60. ISSN 0168-874X

Eva Zupan in Miran Saje (2011) Integrating rotation from angular velocity. Advances in engineering software, 42 (9). str. 723-733. ISSN 0965-9978

Eva Zupan (2010) Dinamika prostorskih nosilcev s kvaternionsko parametrizacijo rotacij. Doktorska disertacija.

Eva Zupan in Dejan Zupan in Miran Saje (2009) The wavelet-based theory of spatial naturally curved and twisted linear beams. Computational Mechanics, 43 (5). str. 675-686. ISSN 0178-7675

Eva Zupan in Miran Saje in Dejan Zupan (2009) The quaternion-based three-dimensional beam theory. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198 (49-52). str. 3944-3956. ISSN 0045-7825

Dejan Zupan in Miran Saje (2008) Convergence properties of materially and geometrically non-linear finite-element spatial beam analysis. Finite Elements in Analysis and Design, 45 (1). str. 60-69. ISSN 0168-874X

Dejan Zupan in Jelena Srpčič in Goran Turk (2007) Characteristic value determination from small samples. Structural Safety, 29 (4). str. 268-278. ISSN 0167-4730

Dejan Zupan in Miran Saje (2006) The linearized three-dimensional beam theory of naturally curved and twisted beams: the strain vectors formulation. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195 (33-36). str. 4557-4578. ISSN 0045-7825

Petar Ziraldo (2005) Statistična analiza podatkov o stopnji kapitalizacije nepremičnin. Diplomska naloga.

Dejan Zupan in Miran Saje (2005) Analytical integration of stress field and tangent material moduli over concrete cross-sections. Computers & Structures, 83 (28-30). str. 2368-2380. ISSN 00457949

Dejan Zupan in Miran Saje (2004) Rotational invariants in finite element formulation of three-dimensional beam theories. Computers & Structures, 82 (23-26). str. 2027-2040. ISSN 00457949

Dejan Zupan in Miran Saje (2004) On ``A proposed standard set of problems to test finite element accuracy'': the twisted beam. Finite Elements in Analysis and Design, 40 (11). str. 1445-1451. ISSN 0168-874X

Dejan Zupan in Miran Saje (2003) The three-dimensional beam theory: Finite element formulation based on curvature. Computers & Structures, 81 (18-19). str. 1875-1888. ISSN 00457949

Dejan Zupan in Miran Saje (2003) A new finite element formulation of three-dimensional beam theory based on interpolation of curvature. Computer Modeling in Engineering and Sciences, 4 (2). str. 301-318. ISSN 1526-1492

Dejan Zupan in Miran Saje (2003) Finite-element formulation of geometrically exact three-dimensional beam theories based on interpolation of strain measures. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 192 (49-50). str. 5209-5248. ISSN 0045-7825

Ž

Pavel Žvanut in Goran Turk in Andrej Kryžanowski (2015) Effects of Changing Surrounding Conditions on the Thermal Analysis of the Moste Concrete Dam. Journal of Performance of Constructed Facilities . str. 1-9. ISSN 0887-3828 (V tisku)

Aleš Žnidarič in Goran Turk in Eva Zupan (2015) Determination of strain correction factors for bridge weigh-in-motion systems. Engineering Structures, 102 . str. 387-394. ISSN 01410296

Pavel Žvanut in Rok Vezočnik in Goran Turk in Tomaž Ambrožič (2014) Določitev osenčenosti dolvodne površine betonske pregrade Moste. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 453-465. ISSN 0351-0271

Nazadnje osveženo v sre. 22. nov. 2017 01:54:50 CET.