Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo (KKPI)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1995
Število enot na tem nivoju: 212.

2016

Jure Žižmond (2016) Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti. Doktorska disertacija.

Katarina Bitenc (2016) Izpostavljenost prebivalcev Slovenije svincu v pitni vodi. Doktorska disertacija.

Aleš Jamšek (2016) Projekt mostu čez Kamniško Bistrico. Magistrsko delo.

Pavle Fenjveši (2016) Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome. Diplomska naloga.

Klavdija Kralj (2016) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe na območju Novega mesta. Diplomska naloga.

Matej Lenarčič (2016) Potresnoodporno projektiranje hiše JUBHome na osnovi poenostavljene analize. Diplomska naloga.

Nejc Povšič (2016) Ocena faktorja dodatne nosilnosti in analiza odnosa med pomiki in poškodovanostjo sten JUBHome. Diplomska naloga.

Ana Kovačević Zimerman (2016) Projektiranje armiranobetonske poslovno-stanovanjske stavbe na potresnem območju. Diplomska naloga.

Simon Brdar (2016) Projektiranje enodružinske stanovanjske hiše v Škofljici. Diplomska naloga.

Jerica Rihar (2016) Projektiranje zidanih stavb na ciljno potresno tveganje. Magistrsko delo.

Domen Pungerčar (2016) Dimenzioniranje armiranobetonskega konstrukcijskega elementa. Diplomska naloga.

Marko Lavrenčič (2016) Numerične analize padca velikega armirano betonskega zabojnika. Magistrsko delo.

Uroš Ristić (2016) Ocena globine razpok v betonu z metodo Impact Echo. Magistrsko delo.

Nejc Fabijan (2016) Spletna aplikacija za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb. Magistrsko delo.

Franci Petrič (2016) Ocena potresne odpornosti poslovne stavbe. Diplomska naloga.

Miha Zupanc (2016) Potresna analiza 22-etažne armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Robert Šeligo (2016) Projektiranje nosilne konstrukcije poslovne stavbe v Domžalah. Diplomska naloga.

Maja Tanko (2016) Projekt armiranobetonskega poslovno-trgovskega stanovanjskega objekta. Diplomska naloga.

Klemen Sinkovič (2016) Ocenjevanje potresne odpornosti obstoječih armiranobetonskih objektov. Doktorska disertacija.

Luka Possnig (2016) Projektiranje armiranobetonskega mostu za vpliv potresne obtežbe in ocena potresnega tveganja. Magistrsko delo.

Toni Klemenčič (2016) Potresna analiza jeklenih cilindričnih rezervoarjev. Magistrsko delo.

2015

Goran Žulič (2015) Projektiranje AB montažne hale s fasadnimi paneli na potresni vpliv. Diplomska naloga.

Blaž Zoubek (2015) Vpliv stikov na potresni odziv montažnih armiranobetonskih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Primož Zelenec (2015) Prednapeta membranska konstrukcija za prekritje kolesarnice. Magistrsko delo.

Nuša Lazar Sinković (2015) Projektiranje armiranobetonskih okvirnih stavb na osnovi potresnega tveganja in poenostavljenih nelinearnih modelov. Doktorska disertacija.

Marko Stermecki (2015) Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE. Diplomska naloga.

David Krumpestar (2015) Ocena poškodovanosti opečnih sten v odvisnosti od pomikov ter stroški popravila. Diplomska naloga.

Jan Cunja (2015) Analiza in dimenzioniranje armiranobetonske plošče. Diplomska naloga.

Filip Andolšek (2015) Ocena potresne odpornosti družinske hiše na obrobju Ljubljana. Diplomska naloga.

Andraž Starc (2015) Vpliv modeliranja razpokanih prerezov na potresnoodporno projektiranje AB stavbe. Diplomska naloga.

Anka Snedic (2015) Analiza potresne ranljivosti nove šestetažne armiranobetonske stavbe. Magistrsko delo.

Matej Opačić (2015) Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov. Diplomska naloga.

Maja Černoša (2015) Leseno stekleni stenasti konstrukcijski elementi. Diplomska naloga.

Vladimir Vukobratovic (2015) Vpliv nelinearnega potresnega odziva konstrukcij na etažne spektre pospeškov. Doktorska disertacija.

Tanja Srednik (2015) Projekt konstrukcije iz prednapete membrane. Diplomska naloga.

Tadej Gutnik (2015) Steklo kot konstrukcijski material. Diplomska naloga.

Blaž Bizjak (2015) Ocena potresne odpornosti stare upravne stavbe RŽS Idrija. Diplomska naloga.

Rok Soklič (2015) Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros-Grasshopper. Diplomska naloga.

Rok Kovač (2015) Uklon vzdolžne armature pri potresnem odzivu armiranobetonskih stebrov. Diplomska naloga.

2014

Gorazd Brglez (2014) Zračno podprte membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

Andrej Andrejaš (2014) Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

Aleš Košmrlj (2014) Analiza in dimenzioniranje rebričastih plošč. Diplomska naloga.

Nejc Prašnikar (2014) Projektiranje 13 nadstropne armiranobetonske poslovno - stanovanjske stavbe za srednjo stopnjo duktilnosti. Diplomska naloga.

Janez Mikec (2014) Zdrs toplotne izolacije pod temeljno ploščo v primeru potresne obtežbe. Diplomska naloga.

Klemen Bajc (2014) Potresna analiza montažne armiranobetonske hale. Diplomska naloga.

Žiga Kališnik (2014) Analiza in dimenzioniranje etažne armiranobetonske plošče. Diplomska naloga.

Samo Pergarec (2014) Analiza večnadstropne stavbe pri potresnem vplivu. Diplomska naloga.

Mirko Kosič (2014) Določanje raztrosa potresnega odziva armiranobetonskih stavb. Doktorska disertacija.

Aleš Jamšek (2014) Ocena potresne odpornosti dvoetažnega poslovnega objekta na območju Kamnika. Diplomska naloga.

Grega Lajkovič (2014) Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega. Diplomska naloga.

Jure Snoj (2014) Ocena potresnega tveganja zidanih stavb. Doktorska disertacija.

Marko Lavrenčič (2014) Vpliv delno togih spojev na globalno stabilnost okvirjev. Diplomska naloga.

Uroš Gantar (2014) Ocena potresne odpornosti zidanega stanovanjskega bloka. Diplomska naloga.

Jan Ratej (2014) Potresna analiza dvoetažne lesene hiše. Diplomska naloga.

Petra Triller (2014) Model za oceno potresne odpornosti zidanih hiš na širši lokaciji Škofje Loke. Diplomska naloga.

Matevž Kocjan (2014) Numerično modeliranje preskusov na leseno steklenih stenastih elementih. Diplomska naloga.

Matic Meža (2014) Analiza in projektiranje plošč na stebrih. Diplomska naloga.

2013

Marko Brozovič (2013) Izbira akcelerogramov za projektiranje stavb. Doktorska disertacija.

Katarina Smrke (2013) Analiza novega načina vgradnje oken v fasadni sistem Qbiss One z metodo končnih elementov. Diplomska naloga.

Simon Vrbovšek (2013) Projektiranje ponapete betonske plošče. Diplomska naloga.

Miha Jukić (2013) Končni elementi za modeliranje lokaliziranih porušitev v armiranem betonu. Doktorska disertacija.

Žiga Šebenik (2013) Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000. Diplomska naloga.

Benjamin Resnik (2013) Vzpostavitev interaktivnega izobraževalnega portala za potresno inženirstvo. Diplomska naloga.

Sanja Kvrgić (2013) Poškodovanost zidanih stavb zaradi potresov v Posočju. Diplomska naloga.

Blaž Lipej (2013) Vpliv konfiguracije polnil na parametre potresnega odziva armiranobetonskega okvira. Diplomska naloga.

Luka Novak (2013) Analiza armiranobetonskih okvirjev s polnili na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Miha Povše (2013) Projektiranje armiranobetonskih okvirov na potresnih območjih. Diplomska naloga.

Uroš Ristić (2013) Ocena potresne odpornosti zidanega objekta v Zgornjem Posočju. Diplomska naloga.

Jure Turk (2013) Armiranobetonske lupinaste konstrukcije. Magistrsko delo.

Damjan Podgorelec (2013) Vpliv stopnjevanja sprejemljivega potresnega tveganja na armiranobetonsko okvirno konstrukcijo. Magistrsko delo.

Teja Penko (2013) Ocena potresne odpornosti zidanega objekta Mala vas. Diplomska naloga.

Peter Pekolj (2013) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe v Posočju. Diplomska naloga.

Nejc Fabijan (2013) Spletna aplikacija za poenostavljeno oceno ranljivosti objekta na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

Monika Pikelj (2013) Ocena potresne odpornosti Hale Tivoli. Diplomska naloga.

David Božiček (2013) Geometrija lupinastih konstrukcij. Diplomska naloga.

Ana Kragelj (2013) Palične lupinaste konstrukcije. Diplomska naloga.

Tomaž Šabec (2013) Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na temperaturni vpliv. Diplomska naloga.

Toni Čančar (2013) Projektiranje prekladne konstrukcije armiranobetonskega grednega mostu v skladu z EVROKOD standardi. Diplomska naloga.

Toni Klemenčič (2013) Analiza obnašanja leseno steklenega panela pri horizontalni obtežbi. Diplomska naloga.

David Pukšič (2013) Analiza in dimenzioniranje plošče na stebrih. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović (2013) Stress-hybrid quadrilateral finite element with embedded strong discontinuity for failure analysis of plane stress solids. International journal for numerical methods in engineering, 94 (12). str. 1075-1098. ISSN 0029-5981

Ditka Čakš (2013) Analiza novega hladilnega stolpa v Šoštanju na vpliv vetra. Diplomska naloga.

Štefan Markič (2013) Napoved največjega pospeška tal ob potresu z uporabo programa za strojno učenje enačb Lagramge. Diplomska naloga.

Peter Banovec (2013) Analiza nosilne konstrukcije večetažne stavbe v Črnomlju. Diplomska naloga.

Miha Hren (2013) Spletni vmesnik za izvajanje računskih analiz v visoko-prepustnem računskem okolju. Diplomska naloga.

2012

Domen Ivanšek (2012) Numerična analiza prehoda toplote na stikih Qbiss Air fasadnega sistema. Diplomska naloga.

Nejc Pavlin (2012) Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov. Diplomska naloga.

Nejc Benedik (2012) Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi. Diplomska naloga.

Luka Zupančič (2012) Primeri uporabe programa Abaqus za stacionarne toplotne analize. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2012) Stress resultant plasticity for shells revisited. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 247 (248). str. 146-165. ISSN 0045-7825

Dani Besednjak (2012) Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje armiranobetonskih okvirov po standardu Evrokod 8. Diplomska naloga.

Gabrijela Jankovič (2012) Vrednotenje poenostavljenih postopkov za oceno nihajnega časa stavb. Diplomska naloga.

Anka Jenko (2012) Ocena potresne odpornosti enodružinske hiše. Diplomska naloga.

Uroš Kokot (2012) Numerična toplotna analiza dveh detailov fasadnega elementa Qbiss Air. Diplomska naloga.

Boris Azinović (2012) Uporaba metode načrtovanja nosilnosti za jeklene konstrukcije daljnovodnih stebrov. Diplomska naloga.

Miha Hrastnik (2012) Vpliv metode načrtovanja nosilnosti na količino armature armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Jure Žižmond (2012) Razčlenitev potresne varnosti pri projektiranju armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Marko Anclin (2012) Projekt armiranobetonskega nadvoza v skladu z EVROKOD standardi. Diplomska naloga.

Dominik Jordan (2012) Vpliv razpokanosti stebrov na regularnost potresnega odziva armiranobetonskih grednih mostov. Diplomska naloga.

Damjan Jamnik (2012) Analitične in eksperimentalne študije potresnega odziva obstoječega viadukta. Diplomska naloga.

Jure Tomažič (2012) Projektiranje in analiza armiranobetonske konstrukcije stavbe. Diplomska naloga.

Rok Wallner (2012) Uporaba programa SAP 2000 za projektiranje jeklenih okvirnih stavb po standardu Evrokod 8. Diplomska naloga.

Zlatko Vidrih (2012) Potresni odziv betonskih mostov s pomanjkljivimi konstrukcijskimi detajli. Doktorska disertacija.

Damir Kovačević (2012) Prednapete membranske konstrukcije. Diplomska naloga.

Mojca Usnik (2012) Eksperimentalna in numerična simulacija obnašanja svetlobne kupole. Diplomska naloga.

Borut Korpar (2012) Ocena uporabnosti N2 metode za tipično AB stenasto stavbo. Magistrsko delo.

Matej Fischinger in Miha Kramar in Tatjana Isaković (2012) Seismic Risk Assessment of Multi-Storey Precast Structures. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24 - 28 september 2012, Lisbon, Portugal.

Marko Brozovič in Matjaž Dolšek (2012) Displacement-based selection of ground motion records for efficient seismic response analysis. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24 - 28 Sep 2012, Lisbon.

Peter Fajfar in Mirko Kosič (2012) Default Dispersion Measures for Simplified Probabilistic Assessment of RC Frames. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sep 2012, Lisbon.

Matej Fischinger in Blaž Zoubek in Miha Kramar in Tatjana Isaković (2012) Cyclic Response of Dowel Connections in Precast Structures. V: 15 WCEE: 15th World Conference in Earthquake Engineering, 24-28th September 2012, Lisbon, Portugal.

Vladimir Vukobratović in Peter Fajfar (2012) A Method for Direct Determination of Inelastic Floor Response Spectra. V: 15WCEE: 15th World Conference on Earthquake Engineering, 24-28 Sep 2012, Lisbon, Portugal.

2011

Klemen Rejec (2011) Neelastično strižno obnašanje armiranobetonskih sten. Doktorska disertacija.

Mihela Baumgartner (2011) Projektiranje jeklenega cilindričnega rezervoarja. Diplomska naloga.

Marko Jovanovski (2011) Ocena potresne odpornosti zidane enodružinske hiše v Grosuplju. Diplomska naloga.

Damjan Podgorelec (2011) Ocena potresne odpornosti stanovanjske hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Andrej Anžlin (2011) Numerične simulacije potresnega odziva ytong zidane stavbe. Diplomska naloga.

Blaž Zoubek (2011) Projektiranje in nelinearni odziv ab montažne stavbe pri potresnem vplivu. Diplomska naloga.

Nuša Lazar (2011) Projektiranje stavb na sprejemljivo potresno tveganje - primer osem-etažne armiranobetonske stavbe. Diplomska naloga.

Matej Zupančič (2011) Projektiranje osem-etažnega armiranobetonskega okvira za srednjo stopnjo duktilnosti. Diplomska naloga.

Lucija Golja (2011) Ocena potresne odpornosti tradicionalno grajene kmečke hiše. Diplomska naloga.

Uroš Bohinc (2011) Prilagodljivo modeliranje ploskovnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Sašo Vozel (2011) Projektiranje lesenega razglednega stolpa. Diplomska naloga.

Klemen Rezelj (2011) PROJEKT SEDEM ETAŽNE POSLOVNE STAVBE NEPRAVILNE TLORISNE OBLIKE PO EVROKOD STANDARDIH. Diplomska naloga.

2010

Matej Jan (2010) Vpliv opečnih polnil na obnašanje armiranobetonskih okvirov. Diplomska naloga.

Tomaž Prkič (2010) Potresna analiza poslovne stolpnice Emonika. Diplomska naloga.

Mihael Mlakar (2010) Nov montažni AB strešni element. Diplomska naloga.

Matjaž Milharčič (2010) RAČUNALNIŠKO PODPRTA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROSTOLEŽEČE ARMIRANOBETONSKE NOSILCE. Diplomska naloga.

Matej Rozman (2010) Vpliv večslojnih fasadnih panelov in strižnih panelov na odziv okvirnih konstrukcij pri potresni obtežbi. Doktorska disertacija.

Urška Kregar Cundrič (2010) Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za ab kontinuirne nosilce. Diplomska naloga.

Metod Bonča (2010) Ocena potresnega tveganja za izbrane jeklene stavbe. Diplomska naloga.

Boštjan Brank in Jaka Dujc in Adnan Ibrahimbegović in Delphine Brancherie (2010) An embedded crack model for failure analysis of concrete solids. Computers and Concrete : an international journal , 7 (4). str. 331-346. ISSN 1598-8198

Maja Kreslin (2010) Vpliv višjih nihajnih oblik pri nelinearni potresni analizi konstrukcij stavb. Doktorska disertacija.

Ladislav Klinc (2010) Razvoj orodja za izdelavo integriranih modelov v programu SketchUp. Diplomska naloga.

Jaka Dujc (2010) Metoda končnih elementov za račun mejne nosilnosti in lokalizirane porušitve ploskovnih konstrukcij. Doktorska disertacija.

Andrijano Zera (2010) Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8. Diplomska naloga.

Miha Melink (2010) Termofilni anaerobni procesi. Diplomska naloga.

Tomaž Tušar (2010) Simulacija padca armiranobetonskega zabojnika na togo podlago. Diplomska naloga.

Tadej Mirkac (2010) Projektiranje armiranobetonske montažne hale s podporo informacijskega modela stavbe. Diplomska naloga.

Domen Zalokar (2010) Projektiranje večstanovanjske zidane stavbe po Evrokodih. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović (2010) Multi-scale computational model for failure analysis of metal frames that includes softening and local buckling. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 199 (21-22). str. 1371-1385. ISSN 0045-7825

Jaka Dujc in Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović (2010) Quadrilateral Finite Element with Embedded Strong Discontinuity for Failure Analysis of Solids. Computer Modeling in Engineering and Sciences, 69 (3). str. 223-260. ISSN 1526-1492

2009

Tine Logonder (2009) Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo. Diplomska naloga.

Igor Gavrić (2009) Študija modularnih enot iz križno lepljenega lesa. Diplomska naloga.

Mirko Kosič (2009) Potresna analiza šest-etažne nesimetrične stavbe. Diplomska naloga.

Aljoša Kikelj (2009) Dinamična analiza s programom EAVEK 2007. Diplomska naloga.

Jure Snoj (2009) Ocena potresne odpornosti zidane stavbe s programom 3MURI. Diplomska naloga.

Marko Brozovič (2009) Uporaba šolske potresne mize za simulacijo obnašanja konstrukcij med potresi. Diplomska naloga.

Jure Božič (2009) Ocena potresnega odziva in projektiranje armiranobetonskega nadvoza v skladu s standardom Evrokod 8/2. Diplomska naloga.

Iztok Zajc (2009) Primerjava programov za analizo in dimenzioniranje konstrukcij. Diplomska naloga.

Simon Petrovčič in Werner Guggenberger in Boštjan Brank (2009) Jekleni silosi za sipke materiale : 2. del - membranske sile pri polnjenju in praznjenju. Gradbeni vestnik, 58 (4). str. 83-91. ISSN 0017-2774

Jure Lopatič (2009) Primerjava modelov za numerično analizo armiranobetonskih konstrukcij. Diplomska naloga.

Mateja Ganc (2009) Analiza potresne odpornosti zidane konstrukcije. Diplomska naloga.

Simon Petrovčič in Werner Guggenberger in Boštjan Brank (2009) Jekleni silosi za sipke materiale. 1. del, Vplivi pri polnjenju in praznjenju. Gradbeni vestnik, 58 (3). str. 70-78. ISSN 0017-2774

Andrej Dimec (2009) Analiza armiranobetonske stenaste stavbe v skladu z EC8. Diplomska naloga.

Uroš Bohinc in Adnan Ibrahimbegović in Boštjan Brank (2009) Model adaptivity for finite element analysis of thin or thick plates based on equilibrated boundary stress resultants. Engineering Computations, 26 (1/2). str. 69-99. ISSN 0264-4401

2008

Jurij Jančar (2008) Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti. Diplomska naloga.

Anton Levičar (2008) Določevanje potresnih vplivov na nekonstrukcijske elemente stavb. Diplomska naloga.

Matic Ožbolt (2008) Celostna zasnova objektov kot integrirano projektno delo. Diplomska naloga.

Tomaž Belina (2008) Potresna analiza pet in deset etažne stenaste konstrukcije. Diplomska naloga.

Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović in Uroš Bohinc (2008) On Prediction of 3d Stress State in Elastic Shell by Higher-order Shell Formulations. Computer Modeling in Engineering and Sciences, 33 (1). str. 85-108. ISSN 1526-1492

Miha Kramar (2008) Potresna ranljivost montažnih armiranobetonskih hal. Doktorska disertacija.

Jurij Žejn (2008) Simulacija porušitve Trimo sendvič panelov zaradi gubanja pločevine. Diplomska naloga.

Boštjan Brank (2008) On boundary layer in the Mindlin plate model: Levy plates. Thin - walled Structures, 46 (5). str. 451-465. ISSN 0263-8231

Simon Petrovčič (2008) Analiza in projektiranje tankostenskih cilindričnih silosov v skladu z Evrokod standardi. Diplomska naloga.

Boštjan Brank (2008) Assessment of 4-node EAS-ANS shell elements for large deformation analysis. Computational Mechanics, 42 (1). str. 39-51. ISSN 0178-7675

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2008) On stress resultant plasticity and viscoplasticity for metal plates. Finite Elements in Analysis and Design, 44 (4). str. 174-185. ISSN 0168-874X

Marko Kegl in Boštjan Brank in Branko Harl in Maks Oblak (2008) Efficient handling of stability problems in shell optimization by asymmetric ‘worst-case’ shape imperfection. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 73 (9). str. 1197-1216. ISSN 00295981

2007

Miha Jaklič (2007) Numerično iskanje optimalne oblike ploskovnih konstrukcij. Diplomska naloga.

Špela Drolc (2007) Program za določanje potresne obtežbe v skladu z EVROKOD 8. Diplomska naloga.

Blaž Velkavrh (2007) Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev. Diplomska naloga.

Daniel Celarec (2007) Poenostavljena verzija programa EAVEK. Diplomska naloga.

David Štular (2007) Projektiranje stolpa za kontrolo zračnega prometa na Brniku. Diplomska naloga.

Miran Šmon (2007) Program za dimenzioniranje armiranobetonskih gred v skladu s standardom EC8. Diplomska naloga.

Vili Stojec (2007) Modeliranje in analiza poslovnega objekta s programoma SAP 2000 in ESA PT. Diplomska naloga.

Miha Jukić (2007) Algoritem za optimalno projektiranje armature v stenah, ploščah in lupinah. Diplomska naloga.

Tjaša Teran (2007) Izdelava armaturnih načrtov prostorskega okvira s programom Allplan. Diplomska naloga.

Anka Ilc (2007) Projektiranje armiranobetonskih sten po EC8 in JUS ter kritična ocena njihovega obnašanja pri potresni obtežbi. Diplomska naloga.

2006

Matej Peljhan (2006) Kritična ocena projektiranja montažnih armiranobetonskih hal po EC8. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2006) Račun mejne nosilnosti jeklenih plošč. Gradbeni vestnik, 55 (11). str. 288-299. ISSN 0017-2774

Siniša Jovanović (2006) Analiza viadukta Ravbarkomanda v skladu s standardom EC 8/2. Diplomska naloga.

Boštjan Mavrič (2006) Projektiranje armiranobetonskih konstrukcij na potresnih območjih. Diplomska naloga.

Boris Pogačar (2006) Doka opažni sistem SL-1 za gradnjo predorov. Primer: predor Šentvid. Diplomska naloga.

Klemen Podobnik (2006) Projektiranje armiranobetonske hale za različno potresno ogroženi območji v Sloveniji ter ocena stroškov izgradnje nosilne konstrukcije. Diplomska naloga.

Uroš Muženič (2006) Projektiranje tipičnih armiranobetonskih konstrukcij in elementov v skladu s standardom EC 2. Diplomska naloga.

David Koren (2006) Modeliranje neidealnih stikov med konstrukcijskimi elementi. Diplomska naloga.

Miha Maraž (2006) Modeliranje mostov s programom SAP 2000. Diplomska naloga.

Zlatko Vidrih (2006) Analiza potresnega odziva in potresne utrditve viadukta Ravbarkomanda - prečna smer. Diplomska naloga.

Matija Jesenko (2006) Projektiranje potresno odporne stanovanjsko-poslovne stavbe v Mariboru po standardu EC 8. Diplomska naloga.

Vasja Černac (2006) Projektiranje AB sten po EC 8. Diplomska naloga.

Jaka Dujc in Boštjan Brank (2006) Račun mejne nosilnosti armiranobetonskih plošč. Gradbeni vestnik, 55 (5). str. 126-132. ISSN 0017-2774

Igor Buh (2006) Gradnja rezervoarja iz nerjavnega jekla za fosforno kislino. Diplomska naloga.

Andrej Perič (2006) Uporaba polimernih izdelkov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

D. Batistič in Boštjan Brank (2006) Nosilnost armiranobetonskega nosilca, ojačenega z armiranopolimernim trakom. Gradbeni vestnik, 55 (4). str. 96-100. ISSN 0017-2774

Tomaž Lavrenčič (2006) Preboj pri gobastih ploščah brez vut. Diplomska naloga.

Marko Kegl in Boštjan Brank (2006) Shape optimization of truss-stiffened shell structures with variable thickness. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 195 (19-22). str. 2611-2634. ISSN 00457825

2005

Sara Bašič (2005) Modeliranje in analiza stenasto - okvirne konstrukcije po EC8. Diplomska naloga.

Tanja Bostič (2005) Priprava gradiva za prenovo študijskih programov gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Sonja Terčič (2005) Uporaba nelinearne analize za oceno potresne odpornosti armiranobetonske stavbe po EC8. Diplomska naloga.

Peter Kante (2005) Potresna ranljivost armiranobetonskih sten. Doktorska disertacija.

Boštjan Brank in Said Mamouri in Adnan Ibrahimbegović (2005) Constrained finite rotations in dynamic of shells and Newmark implicit time-stepping schemes. Engineering Computations, 22 (5/6). str. 505-535. ISSN 0264-4401

2004

Karmen Poljanšek (2004) Vpliv temeljnih tal na potresno obtežbo in odziv konstrukcije. Magistrsko delo.

2003

Boštjan Brank in Jože Korelc in Adnan Ibrahimbegović (2003) Dynamics and Time-Stepping Schemes for Elastic Shells Undergoing Finite Rotations.. Computers & Structures, 81 (12). str. 1193-1210. ISSN 00457949

Boštjan Brank (2003) On composite shell models with a piecewise linear warping function. Composite Structures, 59 (2). str. 163-171. ISSN 0263-8223

2002

Boštjan Brank (2002) Nonlinear shell problem formulation accounting for through-the-thickness stretching and its finite element implementation. Computers and Structures , 80 (9-10). str. 699-717. ISSN 0045-7949

2001

Boštjan Brank in Adnan Ibrahimbegović (2001) On the relation between different parametrizations of finite rotations for shells. Engineering Computations, 18 (7). str. 950-973. ISSN 0264-4401

2000

Boštjan Brank in Erasmo Carrerac (2000) A family of shear-deformable shell finite elements for composite structures. Computers & Structures, 76 (1-3). str. 287-297. ISSN 00457949

Boštjan Brank in Erasmo Carrera (2000) Multilayered shell finite element with interlaminar continuous shear stresses: a refinement of the Reissner-Mindlin formulation. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 48 (6). str. 843-874. ISSN 0029-5981

Efim I. Shifrin in Boštjan Brank (2000) On solution of elliptical interface crack problem. V: Operator theory and its applications, (Fields Institute Communication Series, vol. 25). Providence, American Mathematical Society.

1998

Boštjan Brank in Lamberto Briseghella in Nicola Tonello in Frano B. Damjanić (1998) On non-linear dynamics of shells : implementation of energy-momentum conserving algorithm for a finite rotation shell model. International journal for numerical methods in engineering , 42 (3). str. 409-442. ISSN 0029-5981

Boštjan Brank in Efim I. Shifrin in Giuseppe Surace (1998) Analytical-numerical solution of elliptical interface crack problem. International journal of fracture, 94 (3). str. 201-215. ISSN 0376-9429

1997

Boštjan Brank in Djordje Perić in Frano B Damjanić (1997) On large deformations of thin elasto-plastic shells: Implementation of a finite rotation model for quadrilateral shell element. International journal for numerical methods in engineering, 40 (4). str. 689-726. ISSN 0029-5981

1995

Boštjan Brank in Djordje Perić in Frano B Damjanić (1995) On implementation of a nonlinear four node shell finite element for thin multilayered elastic shells. Computational Mechanics, 16 (5). 341-359 . ISSN 0178-7675

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:54:45 CET.