Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanja (KKFDZ)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | D | Đ | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 214.

A

Maša Arnež (2016) Izdelava kartografsko oblikovanega posterja trajnostno razvojnega cilja "Podnebni ukrepi". Diplomska naloga.

Petra Ahačič (2014) Izdelava turističnega spletnega portala občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Janja Avbelj in Dorota Iwaszczuk in Uwe Stilla in Krištof Oštir (2012) Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah. Geodetski vestnik , 25 (1). str. 27-40. ISSN 0351-0271

Uroš Arnež (2011) Izdelava dinamičnega kartografskega modela odseka reke Soče. Diplomska naloga.

Janja Avbelj (2010) Koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki zaznanimi z infrardečih aero videoposnetkov. Diplomska naloga.

Vanja Aš (2008) Vplivi metod interpolacije in glajenja na geometrično natančnost ploskev iz lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

Miroslav Antolič (2007) Zasnova in priprava turistične karte Sv. Trojica v programu GEOS. Diplomska naloga.

Gregor Andrejc (2006) Zasnova turistične karte Mislinjske doline. Diplomska naloga.

B

Nina Bončina (2016) Analiza uporabe stereoparov bližnjeslikovnih aerofotografij za izdelavo geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Špela Bratina (2016) Terenska izmera za oceno kakovosti državnega ortofota: delovišče pod viaduktom Verd. Diplomska naloga.

Tina Bradan (2016) Izračun in kartografski prikaz geometričnega središča Slovenije. Diplomska naloga.

Katja Berkopec (2015) Prilagoditev spletnih kart pregledovalnikom pametnih telefonov. Diplomska naloga.

Jakša Bakarčić (2014) Analiza kakovosti ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Vid Balek (2013) Izdelava računalniškega programa za orientacijo stereopara. Diplomska naloga.

Lavra Babič (2013) Priprava, načrtovanje in izvedba projekta za namen dokumentiranja arhitekturnih objektov. Diplomska naloga.

Jože Bučar (2011) Izdelava časovno spremenljivega trirazsežnostnega kartografskega prikaza KO Šentjernej. Diplomska naloga.

Lea Bauman (2009) Zasnova in izdelava tipnega atlasa držav Evropske unije za slepe in slabovidne osebe. Diplomska naloga.

Uroš Bernik (2008) Zasnova in izdelava interaktivne karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Lenka Blejec (2007) Stanje in pomen kartografije v Burkina Fasu. Diplomska naloga.

Maja Balon (2007) Analiza uporabnosti tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za metrično dokumentacijo zemeljskih plazov. Diplomska naloga.

Maja Bitenc (2007) Analiza podatkov in izdelkov zračnega laserskega skeniranja na projektu Neusidler See. Diplomska naloga.

C

Lucija Cigelšek (2016) Kontrola položajne točnosti državnega ortofota s tehnologijo GNSS. Magistrsko delo.

Rok Cedilnik (2015) Določanje temperature tal iz satelitskih posnetkov Landsat. Magistrsko delo.

Lucija Cigelšek (2012) Kalibracija digitalnega fotoaparata na testnem polju. Diplomska naloga.

D

Maša Dimec (2016) Primerjalna analiza poteka zemljiško-katastrskih mej in značilnih reliefnih linij. Diplomska naloga.

Petra Drobež (2016) Analiza možnosti vzpostavitve 3D katastra ob uporabi virov daljinskega zaznavanja. Doktorska disertacija.

Mitja Domajnko (2016) Izdelava kart za Slovenska pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Dougan (2015) Uporaba brezpilotnega sistema za zajem prostorskih podatkov in ocena kakovosti klasifikacije fotogrametričnega oblaka točk. Magistrsko delo.

Bojan Dreu (2015) Izdelava spletne karte z Google Fusion Tables in integracija kart v spletno stran. Diplomska naloga.

Matija Dragoš (2013) Objektna klasifikacija fotogrametrično določenega oblaka točk. Diplomska naloga.

Aleksandra Draksler (2013) Izdelava lentikularne karte dela Julijskih Alp. Diplomska naloga.

Jernej Nejc Dougan (2012) Samodejno prepoznavanje prehodov za pešce na digitalni sliki. Diplomska naloga.

Tina Damjanovič (2012) Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami. Diplomska naloga.

Gorazd Dolšek (2009) Izdelava 3R-upodobitve predvidenega železniškega koridorja. Diplomska naloga.

Matevž Domajnko (2008) Oblikovanje znakovnega in foto-realističnega trirazsežnostnega kartografskega prikaza. Diplomska naloga.

Luka Dobričič in Mojca Kosmatin Fras (2006) Izdelava metričnih modelov stavb z nizkocenovnim orodjem. Geodetski vestnik , 50 (1). str. 25-36. ISSN 0351-0271

Đ

Nataša Đurić (2011) Objektno usmerjena klasifikacija za določanje drevesnih vrst in zaznavanje japonskega dresnika. Diplomska naloga.

F

Žana Flander (2016) Primerjava oblikovanja državnih topografskih kart merila 1 : 25 000 v Sloveniji, Španiji in na Poljskem. Magistrsko delo.

Jerneja Fridl (2016) Vsebina in načela oblikovanja šolskih zemljevidov. Doktorska disertacija.

Valens Frangež (2016) Analiza vpliva geometrije aerolaserskega skeniranja na kakovost določitve digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Niko Fabiani (2014) Analiza položajne točnosti državnega ortofota glede na časovno obdobje njegove izdelave. Diplomska naloga.

Marlenka Fras (2012) Študija ortodrome in loksodrome na krogli, elipsoidu ter v kartografskih projekcijah. Diplomska naloga.

Dominik Fajdiga (2006) Vzpostavitev interaktivne geološke karte Slovenije na osnovi baze geoloških podatkov. Diplomska naloga.

G

Karmen Grudnik (2016) Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov. Diplomska naloga.

Tjaša Gabršček (2015) Analiza geometrije objekta kulturne dediščine iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Anže Grčar (2015) Izbira in kartografski prikaz kolesarske poti EuroVelo 9 čez Slovenijo. Diplomska naloga.

Dejan Grigillo in Samo Ozvaldič in Anja Vrečko in Mojca Kosmatin Fras (2015) Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 246-261. ISSN 0351-0271

Rok Gričnik (2012) Spletna predstavitev muzejev občine Zreče v okolju Google Zemlja. Diplomska naloga.

Marko Grabljevec (2012) Vulkanski pepel nad Slovenijo. Diplomska naloga.

Marko Grm (2012) Analiza postopkov obdelave podatkov laserskega skeniranja v programu Fusion. Diplomska naloga.

Dejan Grigillo in Mojca Kosmatin Fras in Dušan Petrovič (2011) Automatic extraction and building change detection from digital surface model and multispectral orthophoto. Geodetski vestnik , 55 (1). str. 28-45. ISSN 0351-0271

Dejan Grigillo (2010) Samodejno odkrivanje stavb na visokoločljivih slikovnih virih za potrebe vzdrževanja topografskih podatkov. Doktorska disertacija.

Gašper Genorio (2008) Dopolnjevanje spletne baze GPS sledi. Diplomska naloga.

Mojca Grilc (2007) Analiza karakteristik terestričnega laserskega skenerja domače izdelave. Diplomska naloga.

Boštjan Golež (2006) Možnosti zajema in prikaza kolesarskih poti. Diplomska naloga.

Helena Gregorič (2006) Raziskava uporabe digitalnega ortofota 1 . 5000 v praksi. Diplomska naloga.

H

Medard Hergold (2014) Mobilne aplikacije za spremljanje treniranja športnikov. Diplomska naloga.

Ana Hostnik (2013) Analiza postopkov obdelave podatkov terestričnega laserskega skeniranja v programu RiSCAN PRO. Diplomska naloga.

Urša Hribernik (2013) Obogatitev 3D modelov stavb z okni iz podatkov aerolaserskega skeniranja poševnega pogleda in fasadnih tekstur. Diplomska naloga.

Urban Hrvatin (2011) Izbiranje ekvivalentne kartografske projekcije za kartiranje kontinentov. Diplomska naloga.

Miha Hauptman (2009) Zasnova in izdelava kolaboracijske turistične karte mesta Škofja Loka. Diplomska naloga.

Jože Hartman (2008) Različni pristopi k izdelavi "poplnega" ortofota. Diplomska naloga.

Peter Hari (2006) Sodobne tehnologije razmnoževanja kart. Diplomska naloga.

J

Luka Jemec (2016) Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk. Diplomska naloga.

Špela Jazbec (2015) Primerjava višin iz GNSS-višinomerstva in iz DMP-ja, izdelanega z malim brezpilotnim letalnikom. Diplomska naloga.

Vid Jakopin (2014) Analiza tehnologij in tržišča komercialnih satelitov visokih ločljivosti za opazovanje površja Zemlje. Diplomska naloga.

Katarina Jurić (2014) Izdelava objektnega kataloga za zajem topografskih podatkov v programu SocetSet. Diplomska naloga.

Alja Jerak (2014) Vpliv urbanističnih kazalnikov na določanje kakovosti bivanja. Diplomska naloga.

Aljaž Jaušovec (2012) Zaznavanje naravnih požarov s satelitskih posnetkov. Diplomska naloga.

K

Klemen Krančič (2015) GNSS - izmera z analizo stanja na izbranem melioracijskem območju. Diplomska naloga.

Andrej Kerin (2014) Uporaba posnetkov z brezpilotnega zračnega plovila za izdelavo digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Marjeta Korošec (2014) Primerjava GNSS-izmere vodostaja in simulacije vodostaja na podlagi DMR na delu Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Luka Kocijančič (2013) Kalibracija sistema za aerolasersko skeniranje. Diplomska naloga.

Samo Kumar (2013) Vzpostavitev in kalibracija mobilnega laserskega sistema. Diplomska naloga.

Kaja Kandare (2013) Ekstrakcija oblike debla drevesa iz terestričnega laserskega oblaka točk z uporabo algoritma RANSAC. Diplomska naloga.

Karla Košir (2013) Preučevanje deleža prodiranja aerolaserskih žarkov skozi vegetacijo na izbranih primerih. Diplomska naloga.

Matej Kocjančič (2012) Fotogrametrično dokumentiranje etnološke dediščine na primeru stavbe v Podgorju. Diplomska naloga.

Andrej Kobler (2011) Nove metode za obdelavo podatkov letalskega laserskega skenerja za monitoring gozdnih ekosistemov. Doktorska disertacija.

Primož Kambič (2011) Analiza karte Kranjske J.D.Florjančiča iz leta 1744. Diplomska naloga.

Mateja Kastelic (2010) Obdelava podatkov laserskega skeniranja v programu Geomagic na primeru Mislejevega portala. Diplomska naloga.

Klemen Kozmus Trajkovski in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Sturdy Positioning with High Sensitivity GPS Sensors Under Adverse Conditions. Sensors, 10 (9). str. 8332-8347. ISSN 1424-8220

Žiga Kokalj (2010) Uporaba daljinskega zaznavanja pri modeliranju spremenljivk dinamičnega cestninjenja. Doktorska disertacija.

Urška Kanjir (2009) Objektna klasifikacija rabe tal iz podatkov daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Jaka Kotnik (2009) Analiza kakovosti baze planinske poti. Diplomska naloga.

Nadja Kmetič (2008) Fotogrametrični zajem in obdelava podatkov za izdelavo 3D modela prizorišča prometne nesreče. Diplomska naloga.

Daša Kotnik (2008) Izdelava 3R modela Plečnikovih propilej na ljubljanskih Žalah iz podatkov laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Tadej Kvaternik (2007) Test stabilnosti parametrov notranje orientacije digitalnega fotoaparata. Diplomska naloga.

Blaž Kovačič (2007) Izdelava aplikacije za spletno evidentiranje popravkov topografskih kart. Diplomska naloga.

Maks Kvas (2007) Karte za pustolovska tekmovanja. Diplomska naloga.

Irena Kalan (2006) Zasnova turistične karte kolesarskih stez Ljubljane. Diplomska naloga.

Jernej Knop (2006) Uporaba GPS tehnologije v zahtevnem gorskem svetu. Diplomska naloga.

Mojca Kosmatin Fras in Samo Drobne in Helena Gregorič in Janez Oven (2006) Raziskava uporabe ortofota (DOF5) v praksi. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 258-269. ISSN 0351-0271

Matija Klajnšček in Dalibor Radovan in Dušan Petrovič (2005) Zasnova vzpostavitve baze markiranih planinskih poti. Geodetski vestnik , 49 (1). str. 66-80. ISSN 0351-0271

L

Maja Lavrič (2016) Določevanje vrst drevja v različnih valovnih dolžinah aerolaserskih podatkov. Magistrsko delo.

Blaž Lipuš (2016) Segmentacija oblaka točk z Gaussovo sfero. Diplomska naloga.

Klemen Lovenjak (2015) Analiza natančnosti in uporabnosti enofrekvenčnih GNSS-senzorjev. Diplomska naloga.

Ambrož Ložar (2015) Izdelava spletne karte varnih poti za gibalno ovirane osebe na območju ožjega središča Ljubljane. Diplomska naloga.

Edvard Lavrič (2014) Izdelava kartografske dokumentacije načrtovane cestne povezave med Slovenijo in Avstrijo. Diplomska naloga.

Ana Lenarčič (2014) Opis prostorsko-časovne kakovosti državnih fotogrametričnih in kartografskih izdelkov. Diplomska naloga.

Peter Lamovec (2013) Določitev poplavljenih območij z uporabo daljinskega zaznavanja in strojnega učenja. Doktorska disertacija.

Aleš Lazar (2012) Sodobno tehnično dokumentiranje grajske arhitekture na primeru gradu Lož. Diplomska naloga.

Mateja Langus (2011) Uporaba večpredstavnostne kartografije pri pouku geografije. Magistrsko delo.

Luka Lesar (2009) Analiza razvoja podatkov DTK 5 in predlog prenove strukture podatkovne baze. Diplomska naloga.

Aljaž Lesjak (2008) Izdelava panoramskih kart s sodobnimi programskimi orodji. Diplomska naloga.

Jasmina Levičar (2007) Spletna kartografija in oblikovanje interaktivnih kart na podlagi zbirk ZRC SAZU. Diplomska naloga.

M

Jernej Moderc (2016) Primerjava podatkov o skupnem vzponu vzdolž posnetih GPS-sledi glede na metodo določitve. Diplomska naloga.

Miha Marolt (2016) Zasnova in izdelava tematskih kart za potrebe informacijske infrastrukture Triglavskega narodnega parka. Diplomska naloga.

Ana Matičič (2015) Opazovanje jamskih vhodov s termalnimi satelitskimi podatki. Magistrsko delo.

Aleš Marsetič (2015) Samodejna ortorektifikacija visokoločljivih optičnih satelitskih posnetkov. Doktorska disertacija.

Matej Majerič (2015) Samodejno iskanje talne cestne signalizacije na ortofotu. Diplomska naloga.

Nejc Mohorič (2015) Analiza vzdolžnih padcev hudourniških strug. Magistrsko delo.

Metka Majerič (2014) Pregled uvedbe direktive INSPIRE v topografskih bazah Nemčije in Slovenije. Diplomska naloga.

Tomaž Merkun (2013) Fotogrametrični zajem kapelic in njihova predstavitev na geopediji in google zemlji. Diplomska naloga.

Marko Marko (2013) Kartografski sistem za prostorsko planiranje na morju. Diplomska naloga.

Marjana Malnar (2013) Izdelava trirazsežnega modela mesta Kostanjevica na Krki in prikaz poplavljanja reke Krke. Diplomska naloga.

Maja Mohorović (2011) Metode s področja geodezije za spremljanje in proučevanje divjih živali. Diplomska naloga.

Elizabeta Miklavčič (2011) Analiza uporabe širine odbojnega vala v podatkih aero laserskega skeniranja za ekstrakcijo zunanjih robov stavb. Diplomska naloga.

Nedeljka Mataija Valh (2008) Izdelava 3R modela jadrnice s fotogrametrično metodo. Diplomska naloga.

Peter Možina (2008) Alogaritmi za analizo geomorfoloških značilnosti pri uporabi DMR. Diplomska naloga.

Metka Malnar (2007) Priprava poročila "Kartografija v Slovenijji 2002 - 2006". Diplomska naloga.

Iva Mihajlović (2007) Oblikovanje kartografskih znakov za vektorsko karto VMAP 2. Diplomska naloga.

Petra Mitič (2007) Ocena digitalnega modela površine urbanega območja iz IKONOS-ovih stereo podob. Diplomska naloga.

Primož Mavsar (2006) Izdelava 3R virtualnega modela kraške jame iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

N

Daša Natlačen (2015) Uporaba programa Insight3D za izdelavo 3D modela stavbe. Magistrsko delo.

Franci Novšak (2008) Fotogrametrična izdelava 3D modelov stavb. Diplomska naloga.

O

Samo Ozvaldič (2014) Samodejen zajem daljnovodov iz podatkov terestričnega in aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Jaroš Obu in Tomaž Podobnikar (2013) Algoritem za prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela reliefa. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 260-270. ISSN 0351-0271

Teja Oman (2008) Analiza primernosti terena za turno smučanje. Diplomska naloga.

P

Gorazd Prašnikar (2016) Projekt skakalnice v Ljubljani - Kartografska upodobitev območja. Diplomska naloga.

Sandra Poklukar (2015) Pregled metod aerotriangulacije in primer uporabe programa SocetSet. Diplomska naloga.

Ana Potočnik (2014) Zasnova kolesarske poti in izdelava turistične kolesarske karte na severnih obronkih Uršlje gore. Diplomska naloga.

Darko Pasarić (2013) Izdelava napredne spletne karte za gorsko kolesarjenje. Diplomska naloga.

Aleksander Perc (2012) Izdelava modela vasi Šentrupert iz podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Igor Prosenik (2011) Modeliranje lokacij arheoloških najdišč z metodami GIS-a na območju Slovenjskih Goric. Diplomska naloga.

Vid Peterman (2011) Fotogrametrična določitev deformacij površine jeklenega nosilca z večslikovno metodo. Diplomska naloga.

Dušan Petrovič in Tomaž Podobnikar in Dejan Grigillo in Klemen Kozmus Trajkovski in Anja Vrečko in Tilen Urbančič in Mojca Kosmatin Fras (2011) Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 304-318. ISSN 0351-0271

Jana Per (2010) Projekt preboja Železne in Babje jame. Diplomska naloga.

Polona Prešeren Pavlovčič in Albin Mencin in Bojan Stopar (2010) Analiza preizkusa instrumentarija GNSS-RTK po navodilih standarda ISO 17123-8. Geodetski vestnik , 54 (4). str. 607-626. ISSN 0351-0271

Matic Podmenik (2008) Primerjava digitalnih modelov reliefa pridobljenih z zračnim laserskim skeniranjem in digitalno fotogrametrijo na delu Krške kotline. Diplomska naloga.

Eva Perko (2007) Fotogrametrični zajem podatkov za državno topografsko karto 1 : 5000 (DTK 5). Diplomska naloga.

Marko Praprotnik (2006) Prepoznavanje premikov iz digitalnih slik za določitev gibanja. Diplomska naloga.

Matej Penič (2006) Zasnova turistične karte občine Žirovnica. Diplomska naloga.

Dušan Petrovič (2006) Ocena kakovosti Državne topografske karte v merilu M 1 : 50 000. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 187-200. ISSN 0351-0271

Dušan Petrovič (2006) Ocena kakovosti Državne topografske karte v merilu M 1 : 50 000. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 425-438. ISSN 0351-0271

R

Irena Rojko (2016) Uporaba diferencialne radarske interferometrije za opazovanje premikov površja. Magistrsko delo.

Žiga Roškar (2014) Izdelava geodetskega načrta iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Klemen Ritlop (2012) Določitev višin stavb iz lidarskih podatkov za namen izdelave popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Irena Rojko (2012) Uporaba podatkov opazovanja Zemlje za družbeno korist na območju Balkana. Diplomska naloga.

Marin Riđić (2012) Izdelava in ocena kakovosti popolnega ortofota. Diplomska naloga.

Iztok Rojc (2009) Nadgradnja kartografskih baz za potrebe navigacijskih sistemov. Diplomska naloga.

Andraž Repanšek (2009) Kalibracija videokamere za uporabo v mobilnem kartirnem sistemu. Diplomska naloga.

Saša Raspet (2006) Analiza formatov in medijev za shranjevanje geodetskih podatkov. Diplomska naloga.

Mihaela Resnik (2006) Analiza uporabnosti CPAS metode aerotriangulacije v projektu Cikličnega aerosnemanja v Sloveniji. Diplomska naloga.

Katarina Rauh (2006) Analiza in uporaba časopisnih kart. Diplomska naloga.

Katarina Rauh in Dušan Petrovič (2006) Karte v tiskanih medijih v Sloveniji. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 632-641. ISSN 0351-0271

S

Mirko Stamenković (2016) Možnost vzpostavitve 3D-katastra stavb na osnovi meritev brezpilotnih letal. Diplomska naloga.

Teja Snoj (2014) Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršt. Diplomska naloga.

Rok Slavec (2014) Analiza planinskih kart Planinske zveze Slovenije v skladu z določili redakcijskega načrta. Diplomska naloga.

Jure Stramec (2013) Fotogrametrično dokumentiranje objektov kulturne dediščine lokalnega pomena - primer kmetije Sgerm. Diplomska naloga.

Simon Starček, in Dušan Petrovič (2013) Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975–2012. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 544-560. ISSN 0351-0271

Aldo Sošić (2012) Kartografija Istre s posebnim poudarkom na razvoju kartografskega izražanja. Doktorska disertacija.

Anja Slapničar (2012) Učinkovitost zaznavanja znakovnih in fotorealističnih kartografskih upodobitev. Diplomska naloga.

Gregor Stavbar (2011) Pregled odprtokodnih programov za obdelavo lidarskih podatkov. Diplomska naloga.

Simon Starček (2010) Izgradnja objektnega kataloga digitalne navigacijske baze za učinkovito navigacijo intervencijskih vozil. Magistrsko delo.

Tina Skupek (2007) Sodobni pristopi k izobraževanju fotogrametrije in primeri iz svetovnega spleta. Diplomska naloga.

Igor Sirnik (2006) Izdelava turistične karte Albufere na osnovi podatkov lokalne topografske baze. Diplomska naloga.

Bogdan Skrbinšek (2006) Analiza potreb občine Slovenska Bistrica po topografskih podlagah. Diplomska naloga.

Š

Špela Šega (2016) Analiza in primerjava navigacijskih programov in naprav. Diplomska naloga.

Alen Šraj (2016) Uporaba ploskovnega ujemanja za ugotavljanje sprememb površja na melišču. Diplomska naloga.

Simon Šajn (2016) Izdelava športnoturistične karte kraškega roba nad Ilirsko Bistrico. Diplomska naloga.

Leja Špiler (2016) Primerjava DTK 5 in DMV 5 na območju gozdnih cest s podatki kombinirane GNSS in klasične izmere. Diplomska naloga.

Aleksandar Šašić Kežul (2014) Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Aleksander Šašo (2013) Spremljanje stanja vegetacije na osnovi podatkov daljinskega zaznavanje. Diplomska naloga.

Klemen Škrlec (2013) Fotogrametrični zajem stavb v različnih stopnjah podrobnosti. Diplomska naloga.

Katja Šušteršič in Tomaž Podobnikar (2013) Prostorski ETL za boljšo medopravilnost v GIS. Geodetski vestnik , 57 (4). str. 719-733. ISSN 0351-0271

Katja Šušteršič (2012) Vzpostavitev prostorskega podatkovnega skladišča na primeru občine Bovec za potres 2004. Diplomska naloga.

Irena Škof (2012) Analiza poselitve v GIS-u za primer okolice Cerkniškega jezera. Diplomska naloga.

Dominik Štefan (2012) Uporaba odprtokodnih programov za objektno usmerjeno analizo visoko ločljivega posnetka daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Grega Šoič (2012) Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Jerneja Šajn (2012) Analiza strokovnih terminov v geodeziji. Diplomska naloga.

Bojan Šavrič (2011) Določitev polinomske enačbe za Naravno Zemljino kartografsko projekcijo. Diplomska naloga.

Andreja Švab Lenarčič (2009) Uporaba lidarskih podatkov za klasifikacijo pokrovnosti. Magistrsko delo.

Matjaž Škrinjar (2008) Vzpostavitev in oblikovanje spletne navigacijske karte Evrope. Diplomska naloga.

Urška Šorli (2006) Georeferenciranje in analiza starih kart Ljubljane. Diplomska naloga.

T

Miha Trstenjak (2015) Izmera GNSS za določitev mej rabe zemljišč in primerjava s stanjem na ortofotu. Diplomska naloga.

Jure Tršar (2012) Priprava topografskih podlag za izgradnjo Smučarsko tekaškega centra Logatec. Diplomska naloga.

Jože Triglav (2012) Analiza pomena geolokacije kot funkcije časa. Doktorska disertacija.

Marko Tomšič (2011) Uporaba laserskega skeniranja za evidentiranje kulturne dediščine na primeru gradu Kalc. Diplomska naloga.

Mihaela Triglav Čekada in Fabio Crosilla in Mojca Kosmatin Fras (2010) Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 403-416. ISSN 0351-0271

Mojca Tamše (2010) Pregled in primerjalna analiza digitalnih zračnih fotogrametričnih snemalnih sistemov. Diplomska naloga.

Mihaela Triglav Čekada (2009) Optimizacija metodologije obdelave in analiza natančnosti letalskega laserskega skeniranja pri zajemu geodetskih podatkov za lokalno prostorsko planiranje. Doktorska disertacija.

Nataša Tavčar (2008) Vloga kartografije v navigacijskih sistemih za vodenje in sledenje vozil. Diplomska naloga.

U

Matija Uršič (2016) Raziskava stabilnosti parametrov notranje orientacije fotoaparata v brezpilotnem letalnem sistemu in njihov vpliv na položajno točnost izdelkov. Diplomska naloga.

Tilen Urbančič in Božo Koler in Bojan Stopar in Mojca Kosmatin Fras (2014) Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 11-27. ISSN 0351-0271

Ana Urbas (2011) Vpliv instrumentalnih pogreškov na satelitski zajem porazdelitve antropogenih plinov v atmosferi. Diplomska naloga.

V

France Vesel (2016) Analiza uporabe državnega ortofota in DTK 5 za namene prostorskega načrtovanja. Magistrsko delo.

Blaž Vidmar (2014) Analiza uporabnosti fotogrametrično določenega oblaka točk za izdelavo 3D modela objekta kulturne dediščine. Diplomska naloga.

Tomaž Vošner (2014) Analiza rabe zemljišč z uporabo podatkov daljinskega zaznavanja na komasacijskem območju Vihre. Diplomska naloga.

Boštjan Vidmar (2013) Oblikovanje trirazsežnih kartografskih znakov za vzpostavitev abstraktne 3D upodobitve mesta Prage. Diplomska naloga.

Matej Višnjar (2012) Izdelava informacijskega modela Linhartove dvorane Cankarjevega doma na osnovi podatkov terestričnih laserskih skenerjev. Diplomska naloga.

Darja Vodišek (2009) Opazovanje poplav s podatki daljinskega zaznavanja. Diplomska naloga.

Miha Verbič (2006) Zasnova in izdelava zgodovinskih kart za knjigo "Boj na Holmcu". Diplomska naloga.

Rok Vezočnik (2006) Avtomatizacija relativne orientacije stereopara. Diplomska naloga.

Z

Dinko Zelenbaba (2016) Modeliranje podatkov terestričnega laserskega skeniranja za uporabo v navidezni resničnosti. Magistrsko delo.

Sebastijan Zajc (2014) Uporaba brezpilotnih plovil pri množičnem urejanju parcelnih mej. Diplomska naloga.

Dunja Zupan Vrenko (2013) Oblikovanje kart v spletnih pregledovalnikih in spletno kartiranje. Doktorska disertacija.

Simona Zavec (2011) Izdelava trirazsežnega modela stavbe na primeru Plečnikove hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.

Mateja Zalokar (2011) Trirazsežno modeliranje zgradb iz lidarskih podatkov na primeru mesta Domžale. Diplomska naloga.

Zdravko Zadravec (2007) Oblikovanje, tehnologija izdelave in reprodukcije turistične karte Sveta Trojica. Diplomska naloga.

Tine Zidarič (2007) Uporaba posnetkov senzorja MODIS - Določanje povezave med temperaturo ter normiranim diferencialnim vegetacijskim indeksom. Diplomska naloga.

Slavko Zec (2006) Izdelava reliefne karte Pomurja. Diplomska naloga.

Slavko Zec in Dušan Petrovič (2006) Izdelava reliefne karte dela Pomurja. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 624-653. ISSN 0351-0271

Ž

Peter Žličar (2016) Izdelava aplikacije za vodenje uporabnika po planinskih poteh v Sloveniji. Diplomska naloga.

Dani Žorž (2015) Izdelava ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov na območju krajinskega parka Sečoveljske soline. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:55:05 CET.