Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za inženirsko geodezijo (KIG)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Skoči na: A | B | C | Č | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž
Število enot na tem nivoju: 114.

A

Anita Anželak (2015) Terenska izmera na območju gozda za oceno kakovosti višin, določenih z laserskim skeniranjem: delovišče v Radovljici. Diplomska naloga.

Gašper Antolin (2014) Analiza transformacijskih modelov med starim in novim državnim koordinatnim sistemom za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Martin Avguštin (2014) Evidentiranje nevarnih skal na območju Straže v občini Straža. Diplomska naloga.

B

Tomaž Bedek (2016) Geodetska dela pri izgradnji nadvoza Lipovci. Diplomska naloga.

Simona Berus (2016) Geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste Moravče-Tihaboj-Mirna. Diplomska naloga.

Katja Benčina (2015) Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta Incom. Diplomska naloga.

Erika Brlan (2015) Analiza višin poplavne vode na Ljubljanskem barju. Diplomska naloga.

Jakša Bakarčić (2014) Analiza kakovosti ortofota iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Klemen Bonča (2011) Geodetska dela pri izgradnji hidroelektrarn na spodnji Savi. Diplomska naloga.

Jaka Blejec (2010) Vključitev parmanentne GPS postaje Bilje v višinski sistem Republike Slovenije. Diplomska naloga.

Gorazd Bale (2008) Izdelava GIS baze komunalnih vod v Krajevni skupnosti Šentjanž. Diplomska naloga.

Branka Buršič (2006) Vzpostavitev sodobne mareografske postaje. Diplomska naloga.

C

Urša Cvetko (2007) Testiranje ločilne sposobnosti elektronskih tahimetrov pri minimalnih spremembah položaja prizme. Diplomska naloga.

Č

Miha Černoša (2014) Analiza izračuna prostornin z različnimi programskimi paketi. Diplomska naloga.

D

Marko Djurić (2016) Vzpostavitev reperja za spremljanje stabilnosti iztočnega kanala na jezu v Markovcih. Diplomska naloga.

Gorazd Drofenik (2011) Določitev vertikalnih premikov reperjev na območju Ljubljanskega barja. Diplomska naloga.

Samo Drobne in Aleš Breznikar in Urška Babič (2006) Mnenje diplomantov o učinkovitosti študija geodezije. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 270-286. ISSN 0351-0271

F

Valens Frangež (2016) Analiza vpliva geometrije aerolaserskega skeniranja na kakovost določitve digitalnega modela reliefa. Diplomska naloga.

Barbara Fröhlich (2013) Kontrola vzpostavitve geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Peter Fonda (2007) Analiza ISO standardov za potrebe geodezije v inženirstvu. Diplomska naloga.

G

Janez Goršič (2016) Analiza višin komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Rudnik. Magistrsko delo.

Štefka Grum (2016) Vključitev PP Radovljica v nivelmansko mrežo Slovenije. Diplomska naloga.

Tina Golob (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za spremljanje stabilnosti melišča na Potoški planini. Magistrsko delo.

Sabina Glavič (2015) Topografski prikaz stanja po posegu v prostor. Diplomska naloga.

Tjaša Gabršček (2015) Analiza geometrije objekta kulturne dediščine iz podatkov terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Vid Grahor (2014) Primerjava prostornin na osnovi podatkov zajema z letalniki. Diplomska naloga.

Žan Gojčič (2013) Primerjava zakoličevanja točk z različnimi metodami. Diplomska naloga.

Jaka Gorišek (2013) Uporaba sodobnih elektronskih tahimetrov za porabe geodezije v inženirstvu. Diplomska naloga.

Tina Golob (2012) Geodetska dela pri izgradnji železniške proge. Diplomska naloga.

Blaž Golob (2009) Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin. Diplomska naloga.

Janez Goršič (2006) Vloga geodezije pri gradnji stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Janez Goršič in Aleš Breznikar in Simona Savšek (2006) Vloga geodezije pri gradnji manj zahtevnih objektov. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 654-664. ISSN 0351-0271

H

Miha Hočevar (2016) Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu. Diplomska naloga.

Andrej Hlača (2015) Preizkus instrumentov Leica TC 605L in Leica TCRP 1201 po standardu ISO 17123-3. Diplomska naloga.

Jurček Horvat (2012) Sanacija nivelmanske mreže za potrebe spremljanja premikov na HE Mariborski otok. Diplomska naloga.

Lidija Hajdenek (2011) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave. Diplomska naloga.

J

Uroš Jamnik (2014) Zakoličba stanovanjske hiše. Diplomska naloga.

Sabina Jagodič (2007) Sanacija nivelmanskega poligona 2-21 (Ljubljana - Zidani most). Diplomska naloga.

K

Miha Kastelic (2016) GNSS-izmera divjega odlagališča odpadkov v okolici Gmajnic. Diplomska naloga.

Maja Kozole (2015) Izdelave elaborata za vpis širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško v ZK GJI. Diplomska naloga.

Leon Kogelnik (2015) Izračun volumna nasipa v realnem času izmere z uporabo tehnologije GNSS. Diplomska naloga.

Marko Kavčič (2015) Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Matija Koželj (2014) Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .Net. Diplomska naloga.

Andrej Kolarič (2014) Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6. Diplomska naloga.

Rok Korelič (2013) Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper. Diplomska naloga.

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2012) The new fundamental gravimetric network of Slovenia. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 47 (3). str. 1-16. ISSN 1217-8977

Božo Koler in Tilen Urbančič in Andrej Vidmar in Lidija Globevnik (2012) Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na Ljubljanskem barju. Geodetski vestnik , 56 (4). str. 846-860. ISSN 0351-0271

Tomislav Kekec (2011) Natančnost geodetskih načrtov. Diplomska naloga.

Božo Koler in Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Oskar Sterle in Bojan Stopar in Dušan Kogoj (2010) Realizacija geodezije v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 450-468. ISSN 0351-0271

Dean Kordež (2009) Možnosti uporabe geodetskega tahimetra GPT 7000i v praksi. Diplomska naloga.

Božo Koler in Samo Jakljič in Aleš Breznikar (2009) Analysis of different height systems along the Sava river. Geodezija ir kartografija / Geodesy and cartography, 35 (3). str. 92-98. ISSN 1392-1541

Andrejka Klinčar (2007) Analiza centralne baze geodetskih točk. Diplomska naloga.

Andrej Kralj (2006) Geodetska dela pri izgradnji objektov. Diplomska naloga.

Marjan Kirbiš (2006) Vloga geodezije pri izgradnji in gospodarjenju s hidroelektrarnami. Diplomska naloga.

Urška Krajnc (2006) Hidrografske meritve in 3D modeliranje rečnega korita s programsko opremo Hypack. Diplomska naloga.

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2006) Project of the new gravimetric network and test survey in Slovenia. Contributions to Geophysics and Geodesy, 36 (WIGFR). str. 31-41. ISSN 1335-2806

Božo Koler in Klemen Medved in Miran Kuhar (2006) Projekt nove gravimetrične mreže 1. reda Republike Slovenije. Geodetski vestnik , 50 (3). str. 451-460. ISSN 0351-0271

L

Blaž Lipuš (2016) Segmentacija oblaka točk z Gaussovo sfero. Diplomska naloga.

Vasja Lapanja (2006) Projekt geodetskega opazovanja vpliva plazov na pilotne stene. Diplomska naloga.

M

Robert Močnik (2016) Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov. Magistrsko delo.

Andreja Medved (2015) Določitev kakovosti izbranih oslonilnih točk iz projekta CAS 2012-2014. Diplomska naloga.

Teja Mikelj (2013) Analiza geometrijskih lastnosti odboja laserskega žarka od površine krogle. Diplomska naloga.

Špela Meterc (2011) Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostega stojišča. Diplomska naloga.

Klemen Medved (2008) Osnovna gravimetrična mreža Republike Slovenije. Magistrsko delo.

Janez Mlakar (2007) Izmera prečnih profilov in izračun volumnov na cesti Plave - Neblo. Diplomska naloga.

O

Tanja Ovsenik (2015) Kontrola oblike hrbtišča Bloudkove velikanke. Diplomska naloga.

Tomi Ozmec (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe ocenjevanja kakovosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Luka Oražem (2011) Izdelava digitalnega elaborata za vpis v ZK GJI s programskim paketom GEOPRO. Diplomska naloga.

P

Matic Planinšek (2016) Primerjava višin v različnih sistemih višin v izbranem višinskem poligonu. Diplomska naloga.

Eva Primožič (2016) Spremljanje stabilnosti opornega zidu. Magistrsko delo.

Darko Pavlović (2016) Geodetska dela pri izgradnji montažnega objekta. Diplomska naloga.

Matic Pogačnik (2015) Določitev ploskve lokalnega geoida na območju Radovljice. Diplomska naloga.

Iztok Pavc (2014) Geodetska dela pri izgradnji AC priključka Naklo. Diplomska naloga.

Luka Pretnar (2014) Primerjava uporabe GNSS-koordinatnih osnov različne kakovosti pri polarni metodi zakoličbe. Diplomska naloga.

Miroslav Petrović (2011) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe zakoličevanja objektov. Diplomska naloga.

Dušan Petrovič in Tomaž Podobnikar in Dejan Grigillo in Klemen Kozmus Trajkovski in Anja Vrečko in Tilen Urbančič in Mojca Kosmatin Fras (2011) Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji. Geodetski vestnik , 55 (2). str. 304-318. ISSN 0351-0271

Neža Pikš (2009) Preizkus elektronskega tahimetra po ISO standardu. Diplomska naloga.

Ladislav Placer in Božo Koler (2007) Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con. Geologija, 50 (2). str. 445-454. ISSN 0016-7789

R

Vojko Rozman (2016) Vpliv kakovosti koordinat oslonilnih točk na izračun prostornin iz oblakov točk bližnjeslikovnega fotogrametričnega zajema. Diplomska naloga.

Miha Rudl (2016) Analiza skladnosti geodetske dokumentacije z zakonodajo. Diplomska naloga.

Jernej Rojc (2014) Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste. Diplomska naloga.

Žiga Roškar (2014) Izdelava geodetskega načrta iz bližnjeslikovnih aeroposnetkov. Diplomska naloga.

Igor Rižnar in Božo Koler in Miloš Bavec (2007) Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji. Geologija, 50 (1). str. 111-120. ISSN 0016-7789

Igor Rižnar in Božo Koler in Miloš Bavec (2005) Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka. Geologija, 48 (1). str. 107-116. ISSN 0016-7789

S

Andrej Senekovič (2015) Vpliv novega višinskega datuma na obstoječe geodetske načrte. Magistrsko delo.

Matej Stiplošek (2014) Določitev parametrov in analiza kakovosti izdelave modelov stožcev. Diplomska naloga.

Mateja Slapnik (2010) Določitev vertikalnih premikov reperjev na stavbi Univerze v Ljubljani. Diplomska naloga.

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj in Božo Koler in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Geodezija v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 31-45. ISSN 0351-0271

Jasmina Slemenjak (2007) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.

Bojan Stopar in Božo Koler in Oskar Sterle in Tomaž Ambrožič in Simona Savšek in Miran Kuhar in Dalibor Radovan (2006) Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 609-619. ISSN 0351-0271

Š

Alen Šraj (2016) Uporaba ploskovnega ujemanja za ugotavljanje sprememb površja na melišču. Diplomska naloga.

Tomaž Šuštar (2015) Določitev nevertikalnosti zvonika v Črnem Kalu. Diplomska naloga.

Ana Šumej (2013) Preizkus zenitlota po standardu ISO. Diplomska naloga.

Janez Šimic (2013) Analiza izvajanja geodetsko inženirskih del v geodetskih podjetjih. Diplomska naloga.

Boštjan Šapek (2012) Analiza natančnosti nivelirja Leica DNA 10 za potrebe višinske zakoličbe obvoznice v Radljah ob Dravi. Diplomska naloga.

Grega Šoič (2012) Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Marjeta Ščap (2010) Testiranje digitalnega nivelirja Leica DNA 03 za vpliv osvetljenosti late. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2008) Izmere terestičnih geodetskih mrež na območju Krškega polja. Diplomska naloga.

Miha Švara (2006) Analiza natančnosti določitve koordinat točk merskega profila v predorih. Diplomska naloga.

T

Marko Tomšič (2016) Določitev adicijske konstante mini reflektorjev GMP 111. Diplomska naloga.

Andraž Tomc (2016) Problematika pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Miha Truden (2009) Geodetski načrt za potrebe projektiranja. Diplomska naloga.

U

Tilen Urbančič in Vid Grahor in Božo Koler (2015) Vpliv velikosti mrežne celice in metod interpolacij na izračunano prostornino. Geodetski vestnik , 59 (2). str. 231-245. ISSN 0351-0271

Tilen Urbančič in Božo Koler in Bojan Stopar in Mojca Kosmatin Fras (2014) Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 11-27. ISSN 0351-0271

Tilen Urbančič (2010) Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline. Diplomska naloga.

V

Urška Vrankar Dežman (2016) Analiza kakovosti geodetskega načrta izdelanega na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Jasna Vajda (2005) Metode merjenja vertikalnih premikov in deformacij pri obremenilnem preizkusu viadukta. Diplomska naloga.

Z

Maruša Zorc (2013) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji telekomunikacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Anže Zore (2012) Vplivi temperaturnih sprememb pri merjenju z digitalnim nivelirjem. Diplomska naloga.

Petra Zupančič (2008) Sanacija mestne nivelmanske mreže Trbovlje. Diplomska naloga.

Ž

Špela Žagar (2016) Mareografska opazovanja za potrebe določitve vertikalnega datuma Slovenije. Diplomska naloga.

Iztok Žuber (2015) Izdelava programa za izračun prostornin zemeljskih del. Diplomska naloga.

Luka Žuža (2007) Geodetske storitve pri izgradnji baznih postaj mobilne telefonije. Diplomska naloga.

Matjaž Žargi (2007) Geodetska dela pri Projektu za razpis in izvedbo obnove železniške proge Grosuplje - Kočevje. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pet. 24. nov. 2017 01:54:37 CET.