Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za gradbeno informatiko (KGI)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 110.

Matjaž Skvarča (2016) Izdelava modela 5D BIM za projekt trgovsko-parkirne hiše. Magistrsko delo.

Jure Lovšin (2016) Pretvorba modela BIM v energijski model stavbe (BEM). Magistrsko delo.

Samo Jakljič (2016) Kompetence in izobraževanje kadrov na področju komunalnih dejavnosti. Magistrsko delo.

Jure Šimic (2016) Analiza procesa prostorskega umeščanja HE na Srednji Savi v prostor s prikazom optimizacije upravljanja projekta z uporabo programske opreme Primavera. Magistrsko delo.

Luka Jemec (2016) Izdelava modela konstrukcij BIM na osnovi oblakov točk. Diplomska naloga.

Ana Kastelic (2016) Primer uporabe federacijskega modela za izdelavo 5D BIM. Diplomska naloga.

Jaka Dimnik (2016) Uporaba interneta stvari pri upravljanju s svetlobo v prostoru. Diplomska naloga.

Jan Mehlin (2016) BIM za proizvodnjo in uporaba programa Dietrich's. Diplomska naloga.

Jure Česnik (2016) Analiza potenciala uvajanja BIM za javna naročila. Magistrsko delo.

Joachim Schöpfel, in Hélène Prost in Cécile Malleret in Primož Južnič in Ana Češarek in Teja Koler-Povh (2016) Dissertations and data. The grey journal, 12 (3). str. 126-148. ISSN 1574-1796

Ivan Maloča (2016) Uporabnost družin za modeliranje betonskih konstrukcij v programu Revit. Diplomska naloga.

Nejc Fabijan (2016) Spletna aplikacija za oceno potresne ranljivosti zidanih stavb. Magistrsko delo.

Marko Dvornik (2016) Izboljšanje učinkovitosti obveščanja uporabnikov o stanju kakovosti pitne vode z uporabo storitve potisnega obveščanja na mobilnih napravah. Diplomska naloga.

Vasja Pavlovič (2016) Sistem BIM za zagotavljanje kakovosti Šprinkler sistemov. Diplomska naloga.

Damjan Alešnik (2016) Analiza funkcionalnosti in uporabnosti modelirnika Tekla Structures za večmaterialno konstruiranje v Sloveniji. Diplomska naloga.

Toni Čančar (2016) Uporaba BIM za parametrično analizo izbranih okoljskih trajnostnih vidikov stavb. Magistrsko delo.

Žiga Žibert (2016) Sodobni načini prikazovanja hidroloških meritev in napovedi. Diplomska naloga.

Joachim Schöpfel, in Primož Južnič in Hélène Prost in Cécile Malleret in Ana Češarek in Teja Koler-Povh (2015) Dissertations and data(keynote lecture). V: GL17 International Conference on Grey Literature, 1-2 December 2015, Amsterdam.

Marko Prša (2015) Prosta in odprtokodna programska oprema v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Marjan Bradica (2015) Optimizacija izbire in koordinacije podizvajalcev z modelno - lokacijskimi metodami. Diplomska naloga.

Anton Hočevar (2015) Uporaba virtualne resničnosti v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh (2015) Open science in view of scientific journal Geodetski vestnik. V: Scholarly publishing in the context of open science, 24th - 25th september 2015 : PubMet 2015 - the 2nd Conference on Scholarly Publishing in the Context of Open Science : publishing as the most visible channel and metrics and assessment, 24-25 september 2015, Zadar.

Lucijana Radošević (2015) Primeri uporabe BIM za analizo trajnostnih vidikov. Diplomska naloga.

Tomaž Pikovnik (2015) Priprava 3D modelov za 3D tisk. Diplomska naloga.

Sara Poglajen (2015) Primer uporabe BIM za trajnostno načrtovanje v Sloveniji. Diplomska naloga.

David Cirman (2015) Uporaba 4D modelov v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Uroš Živadinov Štebe (2015) Analiza obstoječega stanja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Diplomska naloga.

Matej Opačić (2015) Uporaba BIM za večmaterialno modeliranje in določitev računskih modelov. Diplomska naloga.

Grega Logar (2015) Analiza uporabe strojne in programske opreme v gradbenih podjetjih. Diplomska naloga.

Marko Starešinič (2015) Uporaba in integracija komponent BIM Tekla Structures za izračun jeklenih spojev. Diplomska naloga.

Grega Lap (2015) Izdelava delavniških načrtov v programu Dietrichs in prenos podatkov na CNC. Diplomska naloga.

Rok Soklič (2015) Parametrično modeliranje in optimizacija konstrukcij s programom Rhinoceros-Grasshopper. Diplomska naloga.

Luka Ceglar (2015) Izdelava 3D tiskalnika in preizkus mehanskih lastnosti tiskanih modelov. Diplomska naloga.

Damir Nadarević (2015) Primer izdelave modela 5D BIM. Diplomska naloga.

Kaja Leban (2015) Analiza pridobljenih predmetno-specifičnih kompetenc na univerzitetnem študiju Gradbeništvo - Komunalna smer. Diplomska naloga.

Nejc Ogrič (2014) Praktično usposabljanje: Problemi dokumentacije znanja in kompetenc pridobljenih z izkustvenim učenjem. Diplomska naloga.

Teja Koler-Povh in Matjaž Mikoš in Goran Turk (2014) Contribution of the digital repository DRUGG to higher information literacy in the field of civil engineering in Slovenia. V: The Second European Conference on Information Literacy (ECIL), Dubrovnik, Croatia, October 20th-23th: abstracts. Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and Communication Sciences, Zagreb, str. 127. ISBN 9789531755252

Sebastjan Kravanja (2014) Razvoj referenčnega modela BIM za izdelavo računskega modela. Diplomska naloga.

Jerneja Završki (2014) BIM kot orodje za trajnostno gradbeništvo in energetsko prenovo. Diplomska naloga.

Sabina Saje (2014) Uporaba orodij BIM za analizo požarne varnosti. Diplomska naloga.

Marko Lavrenčič (2014) Vpliv delno togih spojev na globalno stabilnost okvirjev. Diplomska naloga.

Samo Saje (2014) Modeliranje predora z BIM orodji. Diplomska naloga.

Matevž Breška (2014) Ponovno umerjanje in primerjava enačb največjega pospeška tal. Diplomska naloga.

Aleksandar Šašić Kežul (2014) Kartiranje poškodb fasade objekta iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Matija König (2014) Sistem delotokov kot informacijska podpora podjetjem dejavnim na področju trajnostne gradnje. Doktorska disertacija.

Sebastjan Meža (2014) Razširjena resničnost kot infrastruktura za izboljšanje komunikacije v gradbenih projektih. Doktorska disertacija.

Mihael Tomšič (2014) Uporaba semantičnih spletnih aplikacij pri trženju gradbenih produktov. Diplomska naloga.

Katja Ogrin (2014) Semantični katalog gradbenih storitev. Diplomska naloga.

Rok Zabret (2014) Optimizacija projekta na osnovi informacijskega modela stavbe 5D. Diplomska naloga.

Lovro Gorše (2014) Uporaba 3D-tiska v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Sanel Djedović (2014) Uporaba referenčnih modelov BIM za večmaterialno projektiranje. Magistrsko delo.

Igor Bizjak (2014) Medmrežni model javne participacije v procesu urbanističnega planiranja. Doktorska disertacija.

Mateja Škerjanec (2014) Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri. Doktorska disertacija.

Sebastjan Meža in Žiga Turk in Matevž Dolenc (2014) Component based engineering of a mobile BIM-based Augmented Reality system. Automation in Construction, x (x). x-x. ISSN 0926-5805

Matic Kotnik (2013) Semantični katalog gradbenih produktov. Diplomska naloga.

Žiga Šebenik (2013) Testiranje uporabnosti programskega vmesnika SAP2000. Diplomska naloga.

Benjamin Resnik (2013) Vzpostavitev interaktivnega izobraževalnega portala za potresno inženirstvo. Diplomska naloga.

Tomaž Lipušček (2013) Aplikacija za zajemanje podatkov o konstrukcijskih sklopih obstoječih stavb za pametne telefone. Diplomska naloga.

Dejan Durini (2013) Objavljanje študijskih gradiv na priročnih računalniških napravah. Diplomska naloga.

Marko Tratar (2013) Uporaba informacijskih modelov stavb za izdelavo opažnih načrtov. Diplomska naloga.

Nejc Filipič (2013) Zbiranje podatkov o prometu v križiščih in razvoj aplikacije za štetje prometa v križiščih. Diplomska naloga.

Blaž Vidmar (2013) Prikaz zemljiškega katastra in katastra stavb v Google Earth. Diplomska naloga.

Timotej Čižek (2013) Gradbeniške aplikacije za iOS. Diplomska naloga.

Gašper Gosar (2013) Projektiranje in sodelovanje z generičnimi aplikacijami v oblaku. Diplomska naloga.

Urška Bačar (2013) Delotoki za optimalne odločitve pri načrtovanju gradnje. Diplomska naloga.

Tilen Lovše (2013) Dostop do projektne dokumentacije na prenosnih napravah z operacijskim sistemom Android. Diplomska naloga.

Nejc Fabijan (2013) Spletna aplikacija za poenostavljeno oceno ranljivosti objekta na potresno obtežbo. Diplomska naloga.

David Božiček (2013) Geometrija lupinastih konstrukcij. Diplomska naloga.

Sonja Likar (2013) Analiza nakupa nepremičnin na območju Upravne enote Tolmin s strani tujih državljanov po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Magistrsko delo.

Štefan Markič (2013) Napoved največjega pospeška tal ob potresu z uporabo programa za strojno učenje enačb Lagramge. Diplomska naloga.

Miha Hren (2013) Spletni vmesnik za izvajanje računskih analiz v visoko-prepustnem računskem okolju. Diplomska naloga.

Jure Česnik (2012) Parametrične dinamične konstrukcijske komponente za prefabricirane AB elemente. Diplomska naloga.

Urška Dolinar (2012) Virtualna gradnja: Primera simulacij 4D. Diplomska naloga.

Rok Fabijan (2012) Projektiranje in planiranje z informacijskim modeliranjem stavb: študij primerov. Diplomska naloga.

Jan Dobnikar (2012) Uporaba metod strojnega učenja za razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Diplomska naloga.

Gašper Stegnar (2012) Uporaba tehnologije OntoWiki pri tipizaciji stavb v Sloveniji. Diplomska naloga.

Matevž Dolenc in Robert Klinc (2012) Platform as a Service Computing Environment for Earthquake Engineering. V: International Conference on Computational Structures Technology: The Eighth International Conference on Engineering Computational Technology ʹ11, 4-7 September 2012, Dubrovnik – Croatia.

Dana Petcu in Vlado Stankovski (2012) Towards Cloud-enabled Business Process Management based on Patterns, Rules and Multiple Models. V: 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, 10-13 July 2012, Madrid, Spain.

NEDOLOČENO, ed. (2012) Parallel and Distributed Processing with Applications : ISPA 2012 : 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, Madrid, Spain, 10 - 13 July 2012. Madrid, CPS. CPS, Madrid, Spain.

Vlado Stankovski in Jernej Južna in Dana Petcu (2012) Enabling Legacy Engineering Applications for Cloud computing: Experience with the mOSAIC API and Platform. V: EIDWT 2012 : Third International Conference on Emerging Intelligent Data and Web Technologies, 19-21 September 2012, Bucharest, Romania.

Vlado Stankovski in Matija König (2012) A Sustainable Building Application Design Based on the mOSAIC API and Platform. V: SKG 2012: Eighth International Conference on Semantics, Knowledge & Grids, 22-24 October 2012, Beijing, China.

David Taniar in Eric Pardede in Matthias Steinbauer in Ismail Khalil, eds. (2012) iiWAS2012: proceedings of 14th International conference on information integration and web-based applications & services. Association for Computing Machinery, New York. ISBN 978-1-4503-1306-3

Giuseppina Cretella in Beniamino Di Martino in Vlado Stankovski (2012) Using the mOSAIC's semantic engine to design and develop civil engineering cloud applications. V: 14th International conference on information integration and web-based applications & services, 3-5 December 2012, Bali, Indonesia.

Luka Arko (2011) Projektiranje konstrukcij s parametričnim modelirnikom Tekla Structures. Diplomska naloga.

Teja Koler Povh in Primož Južnič in Žiga Turk in Goran Turk (2011) Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG. Geodetski vestnik, 55 (4). str. 764-780. ISSN 0351-0271

Leon Pelc (2011) Inženirska predloga za informacijski modelirnik stavb. Diplomska naloga.

Luka Videmšek (2011) Primer uporabe 5d informacijskega modela stavbe. Diplomska naloga.

Vesna Škof (2011) ANALIZA UPORABE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA GRADBIŠČIH PODJETJA ENERGOPLAN. Diplomska naloga.

Matjaž Milharčič (2010) RAČUNALNIŠKO PODPRTA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROSTOLEŽEČE ARMIRANOBETONSKE NOSILCE. Diplomska naloga.

Urška Kregar Cundrič (2010) Računalniško podprta izdelava projektne dokumentacije za ab kontinuirne nosilce. Diplomska naloga.

Ladislav Klinc (2010) Razvoj orodja za izdelavo integriranih modelov v programu SketchUp. Diplomska naloga.

Aljaž Pudgar (2010) Uporaba prostorsko umeščenih fotografij pri gradnji objektov. Diplomska naloga.

Miha Krečič (2010) Odpravljanje neskladij projektne dokumentacije z uporabo informacijskih modelov stavb. Diplomska naloga.

Simon Marinko (2010) Uporaba okolja vico software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. Diplomska naloga.

Robert Klinc (2010) Spletne storitve nove generacije kot infrastruktura za obvladovanje virtualnih organizacij. Doktorska disertacija.

Andrijano Zera (2010) Spletna aplikacija za določitev faktorja obnašanja in projektnega spektra po EC8. Diplomska naloga.

Tomaž Tušar (2010) Simulacija padca armiranobetonskega zabojnika na togo podlago. Diplomska naloga.

Tadej Mirkac (2010) Projektiranje armiranobetonske montažne hale s podporo informacijskega modela stavbe. Diplomska naloga.

Miloš Todorović (2010) Projektiranje z orodji BIM ob upoštevanju trajnostnih kriterijev. Diplomska naloga.

Andreja Istenič Starčič in Žiga Turk (2010) Slovenski študenti geodezije in informacijsko-komunikacijska tehnologija. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 70-87. ISSN 0351-0271

Tine Logonder (2009) Uporabnost informacijskega modela zgradbe za potresno analizo. Diplomska naloga.

Anže Perko (2009) Snežni plazovi v Sloveniji. Diplomska naloga.

Vlado Stankovski (2009) Tehnologije semantične mreže pri računalniško integrirani graditvi. Doktorska disertacija.

Matic Ožbolt (2008) Celostna zasnova objektov kot integrirano projektno delo. Diplomska naloga.

Tomaž Pazlar (2008) Preslikave med arhitekturnimi in računskimi aspekti v informacijskih modelih zgradb. Doktorska disertacija.

Martin Lah (2008) Razvoj kompendija o upravljanju tveganj. Diplomska naloga.

Simon Jud (2008) Izdelava GIS aplikacije za potrebe vzdrževanja cest z dostopom do odprto - kodne PostgeSQL baze. Diplomska naloga.

Anja Glušič (2006) Upravljanje z znanjem v gradbeništvu. Diplomska naloga.

Žiga Babnik (2006) Planiranje z omejenimi viri - Študij primera z uporabo Primavera project Planner verzija 3.1. Diplomska naloga.

Vladimir Mijatović (2005) Semantične spletne storitve. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v tor. 21. nov. 2017 01:54:46 CET.