Vnosi za "Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geodezijo (KG)"

Višji nivo
Izvozi kot [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Združi po: Brez združevanja | Avtorji | Datum | Vrsta dela
Število enot na tem nivoju: 147.

Članek

Matjaž Koželj in Jure Slatinšek in Tomaž Ambrožič (2015) Jamomerske meritve pri gradnji jaška NOP II. Geodetski vestnik , 59 (1). str. 13-27. ISSN 0351-0271

Klemen Kregar in Mitja Lakner in Dušan Kogoj (2014) Rotacija z enotskim kvaternionom. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 231-242. ISSN 0351-0271

Aleš Marjetič in Klemen Kregar in Dušan Kogoj (2014) Geodetsko merjenje dolžin v atletiki. Geodetski vestnik , 58 (2). str. 243-253. ISSN 0351-0271

Pavel Žvanut in Rok Vezočnik in Goran Turk in Tomaž Ambrožič (2014) Določitev osenčenosti dolvodne površine betonske pregrade Moste. Geodetski vestnik , 58 (3). str. 453-465. ISSN 0351-0271

Klemen Kregar in Goran Turk in Dušan Kogoj (2013) Statistical testing of directions observations independence. Survey Review, 45 (329). str. 117-125. ISSN 0039-6265

Simona Savšek (2013) Pomen testiranja hipotez v deformacijski analizi. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 465-478. ISSN 0351-0271

Aleš Marjetič (2013) Datumska odvisnost deformacij in rotacij geodetske mreže. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 447-464. ISSN 0351-0271

Anja Vrečko in Tomaž Ambrožič (2013) Deformacijska analiza po postopku Fredericton. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 479-497. ISSN 0351-0271

Oskar Sterle in Bojan Stopar in Polona Pavlovčič Prešeren (2013) Modeliranje ionosferske refrakcije za izboljšavo absolutnega GNSS-položaja s kodnimi instrumenti: priprava na 24. sončev cikel.. Geodetski vestnik , 57 (3). str. 9-24. ISSN 0351-0271

Edin Mazić in Nedim Tuno in Simona Savšek in Dušan Kogoj (2013) Optimalna dolžina vizure digitalnega nivelirja Leica Geosystems DNA03. Geodetski vestnik , 57 (2). str. 233-244. ISSN 0351-0271

Tuno Nedim in Admir Mulahusić in Dušan Kogoj (2012) Od Reg Elta do Spatial Station: štiri desetletja elektronskih tahimetrov ZEISS (Trimble). Geodetski vestnik , 56 (3). str. 415-426. ISSN 0351-0271

Aleš Marjetič in Matjaž Zemljak in Tomaž Ambrožič (2012) Deformacijska analiza po postopku DELFT. Geodetski vestnik , 56 . str. 9-26. ISSN 0351-0271

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj (2011) Določitev nevertikalnosti visokih dimnikov. Geodetski vestnik , 55 (4). str. 701-712. ISSN 0351-0271

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Goran Turk in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Statistical Properties of Strain and Rotation Tensors in Geodetic Network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 136 (3). str. 102-110. ISSN 0733-9453

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj in Božo Koler in Oskar Sterle in Bojan Stopar (2010) Geodezija v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (1). str. 31-45. ISSN 0351-0271

Božo Koler in Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Oskar Sterle in Bojan Stopar in Dušan Kogoj (2010) Realizacija geodezije v geotehniki. Geodetski vestnik , 54 (3). str. 450-468. ISSN 0351-0271

Jure Klopčič in Tomaž Ambrožič in Aleš Marjetič in Sonja Bogatin in Boštjan Pulko in Janko Logar (2008) Use of Automatic Target Recognition System for the Displacement Measurements in a Small Diameter Tunnel Ahead of the Face of the Motorway Tunnel During Excavation. Sensors, 8 (12). str. 8139-8155. ISSN 1424-8220

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Dušan Kogoj (2007) Terestrična izmera mikromreže pri vzpostavitvi mareografske postaje Koper. Geodetski vestnik , 51 (1). str. 48-58. ISSN 0351-0271

Simona Savšek in Tomaž Ambrožič in Bojan Stopar in Goran Turk (2006) Determination of point displacements in the geodetic network. Journal of Surveying Engineering - ASCE, 132 (2). str. 58-63. ISSN 0733-9453

Bojan Stopar in Tomaž Ambrožič in Miran Kuhar in Goran Turk (2006) GPS-derived geoid using artificial neural network and least squares collocation. Survey Review , 38 (300). str. 513-524. ISSN 0039-6265

Aleš Marjetič in Tomaž Ambrožič in Sonja Bogatin in Jure Klopčič in Janko Logar in Andrej Štimulak in Bojan Majes (2006) Geodetske meritve v predoru Šentvid. Geodetski vestnik , 50 (1). str. 11-24. ISSN 0351-0271

Sonja Bogatin in Dušan Kogoj (2006) Pregled modelov vrednotenja geodetskih kontrolnih meritev. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 2001-2010. ISSN 0351-0271

Sonja Bogatin in Dušan Kogoj (2006) Uporaba Kalmanovega filtra v terestrični geodeziji. Geodetski vestnik , 50 (2). str. 221-223. ISSN 0351-0271

Bojan Stopar in Božo Koler in Oskar Sterle in Tomaž Ambrožič in Simona Savšek in Miran Kuhar in Dalibor Radovan (2006) Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 609-619. ISSN 0351-0271

Blaž Mozetič in Dušan Kogoj in Tomaž Ambrožič (2006) Uporabnost izbranih metod deformacijske analize na praktičnih primerih geodetskih mrež. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 620-631. ISSN 0351-0271

Janez Goršič in Aleš Breznikar in Simona Savšek (2006) Vloga geodezije pri gradnji manj zahtevnih objektov. Geodetski vestnik , 50 (4). str. 654-664. ISSN 0351-0271

Florjan Vodopivec in Dušan Kogoj (2005) Nov način precizne stabilizacije geodetskih točk za opazovanje premikov. Geodetski vestnik , 49 (1). str. 9-17. ISSN 0351-0271

Tomaž Ambrožič in Goran Turk (2003) Prediction of subsidence due to underground mining by artificial neural networks. Computers & Geosciences, 29 (5). str. 627-637. ISSN 0098-3004

Visokošolsko delo

Klemen Kregar (2016) Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti. Doktorska disertacija.

Anja Kržan (2016) Uporaba terestričnega laserskega skeniranja za izdelavo promocijskega darila. Diplomska naloga.

Gašper Banovec (2016) Analiza obstoječih algoritmov za generalizacijo digitalnega modela reliefa na primeru uporabe na izbranih področjih v geodeziji in geoinformatiki. Diplomska naloga.

Marko Djurić (2016) Vzpostavitev reperja za spremljanje stabilnosti iztočnega kanala na jezu v Markovcih. Diplomska naloga.

Žiga Janež (2016) Pomen standardov v geodetski izmeri. Diplomska naloga.

Anita Ulčnik (2016) Primerjava TPS in TLS izmere kontrolne mreže Bavarski dvor. Diplomska naloga.

Miha Hočevar (2016) Geodetska izmera zavarovalne mreže točke 0. reda na Kogu. Diplomska naloga.

Tamara Žnidaršič (2016) Obdelava skeniranega objekta MHE Melje s programskim paketom Pointsense. Diplomska naloga.

Ilija Vuk (2016) Izdelava digitalnega modela reliefa kamnoloma s tehnologijo terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Saša Matijević (2016) Kontrola instrumentalnih pogreškov laserskih sledilnikov in primerjava s tahimetri. Diplomska naloga.

Robert Močnik (2016) Analiza vpliva temperature na armiranobetonske stebre za opazovanje premikov. Magistrsko delo.

Rok Štefančič (2016) Analiza stabilnosti točk v horizontalni geodetski mreži odlagališča Jazbec. Diplomska naloga.

Andraž Tomc (2016) Problematika pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Karmen Grudnik (2016) Vzpostavitev, izmera in izračun kalibracijskega polja za kalibracijo fotoaparatov. Diplomska naloga.

Katja Cergol (2016) Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2016) Optimizacija terestričnih geodetskih mrež namenjenih spremljanju premikov. Magistrsko delo.

Matjaž Flerin (2016) Geodetska izmera fasad stavb za namen energetske sanacije. Magistrsko delo.

Jaka Gregorič (2016) Vzpostavitev lastne stalne postaje GNSS in predstavitev rešitev za optimalno določitev položaja. Magistrsko delo.

Gregor Furlan (2016) Testiranje instrumenta Meteo Station HM30. Diplomska naloga.

Jan Možina (2016) Kontrolne meritve žerjavne proge s terestričnim laserskim skeniranjem. Magistrsko delo.

Danijel Vinko (2015) Zmožnosti in uporabnost Topcon Hybrid Positioning sistema v detajlni izmeri in detajlni zakoličbi. Magistrsko delo.

Klemen Lovenjak (2015) Analiza natančnosti in uporabnosti enofrekvenčnih GNSS-senzorjev. Diplomska naloga.

Mateo Turčić (2015) Terestrično lasersko skeniranje prelivne stene MHE Melje za izračun deformacij. Diplomska naloga.

Matic Klančišar (2015) Kinematične terestrične meritve. Diplomska naloga.

Tomi Ozmec (2015) Vzpostavitev geodetske mreže za potrebe ocenjevanja kakovosti oblakov točk aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Samo Rebernik (2015) Geodetske meritve pri gradnji mikropredorov. Diplomska naloga.

Lovro Smogavec (2015) Uporabnost terestričnega laserskega skeniranja pri izdelavi geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Marko Kavčič (2015) Geodetska dela za izvedbo kanalizacijskega omrežja. Diplomska naloga.

Jure Fakin (2014) Meritve deformacij na daljavo. Diplomska naloga.

Boštjan Zabret (2014) Multisenzorski merilni sistemi in njihova aplikacija v industriji. Diplomska naloga.

Teja Snoj (2014) Prostorsko časovna upodobitev plazu odlagališča Boršt. Diplomska naloga.

Simon Kopač (2014) Geodetska izmera fasade stavbe. Diplomska naloga.

Žiga Zadnik (2014) Vpliv zasuka reflektorja na izmerjene horizontalne kote, zenitne razdalje in poševne dolžine. Diplomska naloga.

Matija Koželj (2014) Izdelava programa za izravnavo višinskih mrež v okolju Microsoft .Net. Diplomska naloga.

Uroš Šeme (2014) Vzpostavitev geodetske mreže za izdelavo detajlnega načrta nevarnih skal. Diplomska naloga.

Nejc Krašovec (2014) Obdelava geodetskih meritev v lastnem programskem okolju. Diplomska naloga.

Matic Šketa (2014) Testiranje sistema avtomatskega viziranja tahimetra Leica TCRA1103 plus. Diplomska naloga.

Deanira Polanec (2014) Razvoj geodetskih instrumentov. Diplomska naloga.

Filip Fale (2014) Nadgradnja geodetske mreže na območju Glinščice. Diplomska naloga.

Andrej Kolarič (2014) Geodetska dela pri izgradnji hladilnega stolpa TEŠ 6. Diplomska naloga.

Marko Spreicer (2013) Testiranje višjih stopenj avtomatizacije univerzalnih tahimetrov. Diplomska naloga.

Urh Tržan (2013) Testiranje natančnosti sistema avtomatskega prepoznavanja tarče Leica ATR. Diplomska naloga.

Staš Dobrila (2013) Vzpostavitev terestrične mikro mreže v okolici male HE na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Rok Korelič (2013) Sanacija mestne nivelmanske mreže Koper. Diplomska naloga.

Martin Tisovnik (2013) Primerjava rezultatov izravnave prostorske mreže z rezultati izravnav horizontalne in višinske mreže. Diplomska naloga.

Nataša Šalamon (2013) Določitev optimalnega geodetskega datuma v položajni geodetski mreži HE Formin. Diplomska naloga.

Tina Ajdovnik (2013) Vzpostavitev geodetske mreže za kontrolo stabilnosti hidroelektrarne Krško. Diplomska naloga.

Tadej Uršič (2012) Izmera kalibracijske baze za geodetske merske sisteme. Diplomska naloga.

Manca Velikonja (2012) Od rezultatov merjenja do podatkov za izravnavo. Diplomska naloga.

Matej Bone (2012) Projektiranje in obdelava geodetske mreže za ugotavljanje morebitnih premikov MHE Melje. Diplomska naloga.

Jera Žlender (2012) Preračun nivelmanske mreže HE Formin v obdobju med letoma 2004 in 2012. Diplomska naloga.

Alenka Lebeničnik (2012) Kombinirana metoda geodetske izmere. Diplomska naloga.

Grega Šoič (2012) Izdelava geodetskega načrta na podlagi podatkov aerolaserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Jan Možina (2012) Sanacija terestrične mikro-mreže na jezu Markovci. Diplomska naloga.

Boštjan Hočevar (2012) Ponovna obdelava meritev v nivelmanski mreži HE Moste od 1958 do 1986. Diplomska naloga.

Marko Tomažin (2012) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Dobravica. Diplomska naloga.

Jana Škerbina (2012) Izbira optimalne geometrije terestričnih geodetskih mrež za opazovanje stabilnosti jezov hidroelektrarn. Diplomska naloga.

Ivan Langella (2012) Določitev koordinat stebrov in višine reperja v učilnici "zimske vaje" UL FGG. Diplomska naloga.

Marko Kučan (2012) Geodetske mreže za posebne namene. Diplomska naloga.

Kaja Hrvacki (2012) Sanacija lokalne geodetske mreže v Podkraju pri Velenju. Diplomska naloga.

Tomaž Lesar (2012) Geodetske meritve stabilnosti odlagališča HMJ Boršt rudnika urana Žirovski vrh. Diplomska naloga.

Peter Prijatelj (2012) Spremljanje stabilnosti odlagališča Boršt Rudnika Žirovski vrh z geodetskimi metodami. Diplomska naloga.

Lidija Hajdenek (2011) Geodetska dela pri načrtovanju in gradnji bioplinske naprave. Diplomska naloga.

Gašper Štebe (2011) Ponovna obdelava meritev v položajni mreži HE Moste od 1950 do 2010. Diplomska naloga.

Rok Vezočnik (2011) Analiza tehnologije terestričnega laserskega skeniranja za spremljanje deformacij na objektih. Doktorska disertacija.

Matjaž Flerin (2011) Raziskava horizontalnih premikov v mreži Gameljne. Diplomska naloga.

Špela Meterc (2011) Izmera položajne geodetske mreže za potrebe analize izračuna prostega stojišča. Diplomska naloga.

Marko Mesarič (2011) Spremljanje posedkov in potrditev izračuna konsolidacije za območje nasipa čistilne naprave Rakova Jelša. Diplomska naloga.

Tin Kohlenbrand (2011) Hidrografske meritve in analiza različnih metod meritev rečnih profilov na bazenu HE Vuzenica. Diplomska naloga.

Anita Vidic (2011) Sodobni elektronski tahimetri in geodetska terestična izmera. Diplomska naloga.

Grega Žvab (2011) Določevanje premikov točk na pregradi Drtijščica. Diplomska naloga.

Mihael Drevenšek (2011) Določitev koordinat v koordinatnem sistemu D-96 na osnovi terestričnih meritev GNSS. Diplomska naloga.

Aleš Marjetič (2011) Statistična analiza značilnih premikov točk v geodetskih mrežah. Doktorska disertacija.

Matjaž Mlakar (2011) Napovedovanje premikov pri plazenju tal z umetnimi nevronskimi mrežami RBF. Diplomska naloga.

Florjan Zorenč (2010) Priprava tehnične dokumentacije za izdelavo računalniškega programa za izračun koordinat točk v geodetski mreži. Diplomska naloga.

Urša Bartol Lekšan (2010) Merjenje horizontalnih premikov in deformacij z geodetskimi terestričnimi metodami. Diplomska naloga.

Ignac Šilec (2010) Ocena kakovosti izmeritvene geodetske mreže za potrebe izdelave geodetskega načrta. Diplomska naloga.

Tjaša Kramar (2010) Prostorska podatkovna infrastruktura pri upravljanju zemljišč v Afriki - primer Gane in Burkine Faso. Diplomska naloga.

Anja Vrečko (2010) Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Fredericton. Diplomska naloga.

Tilen Urbančič (2010) Določitev vertikalnih premikov v višinski geodetski mreži na območju Ljubljanske kotline. Diplomska naloga.

Sonja Gamse (Bogatin) (2010) Uporaba Kalmanovega filtra pri kinematičnih geodetskih meritvah. Doktorska disertacija.

Tadeja Škulj (2010) Hidrografske meritve in geodezija. Diplomska naloga.

Mitja Zupančič (2010) Uporabnost tahimetra Topcon GPT 7003i pri detajlni topografski izmeri. Diplomska naloga.

Maja Debelak (2010) Izdelava 3D modela fasade z uporabo videotahimetra Topcon GPT-7003i in Topcon-ove programske opreme. Diplomska naloga.

Metka Ivnik (2010) Geodetske meritve pri analizi padanja kamenja. Diplomska naloga.

Jana Per (2010) Projekt preboja Železne in Babje jame. Diplomska naloga.

Kristina Slatinek (2010) Analiza kakovosti določitve koordinat točk s terestrično in izmero GNSS na majhnem območju. Diplomska naloga.

Zoran Gregorn (2010) Vpliv meteoroloških parametrov na vrednost merjene dolžine. Diplomska naloga.

Gorazd Zupanc (2010) Tehnična navodila za izdelavo geodetskega načrta za uporabo v skupni bazi geodetskih načrtov. Diplomska naloga.

Klavdija Žibert (2009) Ničelna izmera geodetske mreže jalovišča Jazbec rudnika Žirovski vrh. Diplomska naloga.

Ožbolt Harnold (2009) Določevanje premikov pregrade pri Prigorici. Diplomska naloga.

Damjan Marković (2009) Možnosti uporabe mobilnega GIS. Diplomska naloga.

Janez Kralj (2009) Testiranje delovanja in uporabnost videosistema tahimetra Topcon GPT-7003i.. Diplomska naloga.

Ana Lavrič (2009) Ugotavljanje premikov ob tektonskih prelomih. Diplomska naloga.

Jure Klopčič (2009) Analiza in napoved pomikov za predore, grajene v permo-karbonskih skrilavcih. Doktorska disertacija.

Jure Soldo (2009) Določitev premikov točk v geodetski mreži po metodi Munchen. Diplomska naloga.

Saša Božič (2009) Ugotavljanje premikov premostitvenih objektov z geodetskimi metodami na primeru mostu Freimann. Diplomska naloga.

Samo Topolnik (2009) Sodobni komparatorji nivelmanskih lat v Evropi. Diplomska naloga.

Sašo Bucaj (2009) Geodetska dela pri certificiranju atletskih stadionov. Diplomska naloga.

Borut Bogatez (2009) Analiza postopkov določitve koordinat ekscentričnim signalom v D96/TM koordinatnem sistemu. Diplomska naloga.

Matej Kolenc (2008) Analiza klasično in z avtomatskim viziranjem izvedenih opazovanj na mreži večjih razsežnosti. Diplomska naloga.

Bogdan Jančič (2008) Napovedovanje plazenja zemljin z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Karmen Šepetavc (2008) Izmere terestičnih geodetskih mrež na območju Krškega polja. Diplomska naloga.

Primož Opravš (2008) Postopek in natančnost tehnologije 3R terestričnega laserskega skeniranja. Diplomska naloga.

Igor Derenda (2007) Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi nevronskimi mrežami. Diplomska naloga.

Jasna Golob (2007) Izdelava geodetskega načrta v K: O: Gradišče. Diplomska naloga.

Miloš Skakić (2007) Testiranje elektronskih razdaljemerov pri merjenju dolžin brez uporabe reflektorjev. Diplomska naloga.

Andraž Miculinič (2007) Primerjava natančnosti meritev, izvededenih klasično in z avtomatskim viziranjem ter analiza rezultatov izravnav. Diplomska naloga.

Simon Gajšek (2007) Zmožnost in uporabnost instrumenta Leica SmartStation. Diplomska naloga.

Klemen Skube (2006) Vertikalni premiki reperjev na objektih NE Krško med leti 2002 - 2006. Diplomska naloga.

Klemen Jovanovič (2006) Analiza premikov detajlnih točk v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Mojca Jošt (2006) Optimizacija opazovanj v raziskovalnem rovu predora Šentvid. Diplomska naloga.

Janez Goršič (2006) Vloga geodezije pri gradnji stanovanjskih objektov. Diplomska naloga.

Igor Špacapan (2006) Vzpostavitev koordinatne osnove cestnega odseka Zali log - Davča. Diplomska naloga.

Miha Švara (2006) Analiza natančnosti določitve koordinat točk merskega profila v predorih. Diplomska naloga.

Peter Kovač (2006) Določitev praktične natančnosti elektronskih tahimetrov - Sokkia SET 4000. Diplomska naloga.

Matjaž Zemljak (2006) Določitev premikov točk v geodetski mreži po postopku Delft. Diplomska naloga.

Alen Kaluža (2006) Geodetske meritve kot sestavni del Nove avstrijske metode izgradnje predorov. Diplomska naloga.

Marko Mlinar (2005) Določitev vplivnih količin za redukcijo odčitka živosrebrnega barometra Princo 469 NOVA tm Economy model. Diplomska naloga.

Nazadnje osveženo v pon. 20. nov. 2017 01:54:57 CET.