Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest

Marko Žibret (2006) Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (2468Kb)
  [img] Arhiv (ZIP)
  Prenos (289Kb)

   Povzetek

   Diplomsko delo obravnava načine odvodnjavanja padavinske odpadne vode s cestišča avtocest ter hidravlično dimenzioniranje objektov za njeno čiščenje po slovenskih in nemških smernicah in navodilih. Prvi del obsega osnovne podatke, ki jih je treba upoštevati pri hidravličnem dimenzioniranju objektov, in ki so v skladu z zakoni in predpisi: padavine, vrsto padavinskega odtoka, vrsto onesnaženja, vrsto tal ter potencialni recipient, na podlagi katerih so nato predpisani ukrepi za zaščito. Predstavljena je tudi kategorizacija cest in avtocest v Sloveniji in Nemčiji ter osnovne karakteristike, ki so prav tako pomembne za dobro odvodnjavanje. Nadalje so predstavljeni objekti za čiščenje padavinske odpadne vode po slovenskih Navodilih projektantom za izdelavo tehnične dokumentacije: odvodnjavanje meteornih voda iz avtocestnih površin ter nemških ATV-A 166 smernicah. V drugem delu sledi hidravlično dimenzioniranje. Enačbe preračuna sistemov za odvodnjavanje (mulde, koritnice, jarki, kanalizacijske cevi) po nemških navodilih RAS-Ew. Glavni del obsega povzetek navodil in smernic, pripadajočih enačb, parametrov in predpostavk za hidravlično dimenzioniranje objektov za čiščenje padavinske odpadne vode. Pri tem so po slovenskih navodilih navedeni: usedalnik - lovilec olj, zadrževalnik, grobi filter ter počasni biološki filter. Po nemških pa: čistilni bazen, zadrževalnik, filtracijski bazen z zadrževanjem, iztočne naprave in objekti ter ponikovalnica. Kot primer je predstavljeno hidravlično dimenzioniranje čistilnih objektov po slovenskih in nemških smernicah in navodilih za fiktivni odsek avtoceste, sestavo tal ter padavine.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Dodatne informacije: Delu je priložena datoteka s prilogami.
   Ključne besede: avtocesta, padavinska voda, odvodnjavanje, čistilni objekt
   Število strani: 105
   Obseg in dodatki: 105 str., 35 pregl., 27 sl., 94 en., 7 diag., 24 pril.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   prof. dr. Franc Steinman122Mentor
   izr. prof. dr. Jože Panjan85Somentor
   prof. dr. Katarzyna WeinerowskaSomentor
   Datum in ura zagovora: 01 december 2006
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3376737)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)
   Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)
   ID vnosa: 866
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/866

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...