Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice

Marjan Zorko (2007) Dvodimenzijski račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (2972Kb)
  [img] Arhiv (ZIP)
  Prenos (274Mb)

   Povzetek

   Diplomsko delo obravnava dvodimenzijski matematični model za račun poplavnih valov na območju predvidenih akumulacij HE Brežice in HE Mokrice. V uvodnem delu diplomske naloge je najprej opisana splošna klasifikacija poplavnih valov in njihova kombinacija razdelitev. V nadaljevanju je opisan pojav poplav, podane so njihove lastnosti in navedeni možni ukrepi zaščite pred njimi. Ukrepe za zaščito pred poplavami ločimo na vodogradbene in alternativne ukrepe. Prvi pomenijo graditev objektov, s katerimi izboljšamo razmere v reki, z drugimi pa poskušamo čim bolj omiliti škodo in zmanjšati posledice pojava. Nato je opisano, kako poteka račun poplavnih valov s programom PCFLOW2D, ki je bil razvit na katedri za mehaniko tekočin UL FGG. Opisane so teoretične osnove modela z enačbami in kratkim povzetkom numerične metode reševanja. V nadaljevanju so na kratko povzete značilnosti programa PCFLOW2D vključno z načinom priprave podatkov in prikazom rezultatov s pomočjo grafičnega paketa AutoCAD. V okviru diplomske naloge so bile izračunane gladine in hitrostna polja za osem različnih pretokov za primer stalnega toka in tudi dva primera za nestalni tok. Računi za obstoječe stanje nasipov so pokazali, da bo potrebno obstoječe nasipe mestoma nadvišati ter ponekod dodati nove in tako zagotoviti večjo poplavno varnost prebivalstva. Ko bo znano dokončno projektirano stanje novih nasipov in akumulacij za HE Brežice in HE Mokrice, ki jih načrtuje podjetje IBE d.d., bo potrebno izračune izvršiti še za končno stanje in preveriti ustreznost višine nasipov zaradi predvidenega dviga gladine vode.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Dodatne informacije: Delu je priložena datoteka s prilogami.
   Ključne besede: tok s prosto gladino, translatorni valovi, poplava, varnostni ukrep, alternativni ukrepi, 2D matematični model, PCFLOW2D, hidrogram, konsumpcijska krivulja, Manningov koeficient
   Število strani: 66
   Obseg in dodatki: 66 str., 17 pregl., 32 sl., 6 en.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   prof. dr. Matjaž Četina16Mentor
   asist. dr. Mario Krzyk205Somentor
   Datum in ura zagovora: 27 september 2007
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3736161)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)
   ID vnosa: 859
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/859

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...