Variantne izvedbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Poletiči in Beli kamen

Helena Ugrin (2010) Variantne izvedbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselje Poletiči in Beli kamen. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (2680Kb)
  [img] Arhiv (ZIP)
  Prenos (16Mb)

   Povzetek

   Diplomska naloga obravnava ekonomsko primerjavo različnih moţnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode iz aglomeracij Poletiči in Beli Kamen. Naloga vsebuje opis soglasij, izdanih na podlagi veljavne zakonodaje, ki jih je projektant dolţan pridobiti s strani drţavnih in občinskih organov ter pooblaščenih javnih sluţb. Na podlagi poznavanja demografsko- geografskih lastnosti obravnavanega območja je izbran in dimenzioniran sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Izdelane so tri moţnosti za rešitev. Prva predstavlja odvajanje odpadne vode iz obeh naselij po kanalizacijskem sistemu s tipskim črpališčem v naselju Poletiči. Druga in tretja moţna rešitev pa predpostavljata čiščenje odpadnih voda iz naselja Poletiči na tipski čistilni napravi (SBR) oz. na rastlinski čistilni napravi (100 PE). Odpadne vode iz naselja Beli Kamen odvajamo preko obstoječega kanalizacijskega sistema Gračišče na malo čistilno napravo Kubed. Posebej je prikazan hidravlični izračun kanalizacije za fekalno in meteorno kanalizacijo. Hidravlični račun meteorne kanalizacije za obe naselji je izveden s pomočjo računalniškega programa Sewer+. Končna izbira najoptimalnejše rešitve je izvedena na podlagi medsebojne primerjave prednosti in slabosti posameznih rešitev ter njihove stroškovne primerjave.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Dodatne informacije: Delu je priložena datoteka s prilogami.
   Ključne besede: soglasja, kanalizacija, komunalna odpadna voda, padavinska odpadna voda, kompaktna čistilna naprava, rastlinska čistilna naprava, hidravlično dimenzoniranje, tehnološka primerjava, ekonomska primerjava
   Število strani: 85
   Obseg in dodatki: 85 str., 11 pregl., 20 sl., 3 graf., 18 pril.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   prof. dr. Boris Kompare55Mentor
   asist. dr. Matej Uršič401Somentor
   Datum in ura zagovora: 28 september 2010
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5127009)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)
   ID vnosa: 832
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/832

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...