Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Savinji pri Malih Braslovčah

Rok Duhovnik (2007) Ureditev suhega zadrževalnika ob reki Savinji pri Malih Braslovčah. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (1626Kb)
  [img] Arhiv (ZIP)
  Prenos (52Mb)

   Povzetek

   V diplomski nalogi smo preučili možnost izrabe območja ob Savinji nad Malimi Braslovčami za gradnjo suhega zadrževalnika. Reka Savinja je v bližnji preteklosti zaradi širjenja naselij v poplavna območja večkrat katastrofalno poplavila. Najbolj uničujoči sta bili leta 1990 in 1998. Ker razlivanje po naravnih poplavnih ravnicah ni več možno, je potrebno preučiti možnost gradnje suhih zadrževalnikov. V začetnem delu je opisano povodje Savinje z njenimi značilnostmi. Sledi podrobnejši opis odseka reke od Letuša do Malih Braslovč. V računskem delu naloge smo obravnavali tri variante izrabe prostora, ki predvidevajo različne višine in dolžine prečnih nasipov. Računski hidravlični model smo naredili s programom Mike Flood, ki ga je izdelal Danski hidravlični inštitut. Del modela, ki se nanaša na strugo reke, je enodimenzijski, del modela, ki se nanaša na območje zadrževalnika, pa je dvodimenzijski. Uporabljeni vhodni podatki se nanašajo na stoletno povratno dobo pretokov na odseku Savinje pod sotočjem s Pako. Kot rezultat smo dobili gladine vode v zadrževalniku, volumen zadržane vode in zmanjšanje pretoka na dolvodnem odseku modela. Ugotovili smo, da zadrževalnik pozitivno vpliva na zmanjšanje konice poplavnega vala ter s tem prispeva k zmanjšanju poplavne ogroženosti Spodnje Savinjske doline.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Dodatne informacije: Delu je priložena datoteka s prilogami.
   Ključne besede: poplave, suhi zadrževalnik, Savinja, Letuš, Male Braslovče, hidravlični model, Mike Flood, poplavna varnost, urejanje vodotokov
   Število strani: 59
   Obseg in dodatki: 59 str., 36 sl., 6 pregl., 1 en.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   prof. dr. Matjaž Mikoš78Mentor
   viš. pred. mag. Rok Fazarinc556Somentor
   Datum in ura zagovora: 03 december 2007
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3841633)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
   ID vnosa: 806
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/806

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...