Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal

Sašo Petan (2010) Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (21Mb)

  Povzetek

  Erozija tal ogroža ekološke funkcije tal in vodnih ekosistemov. Danes, v času spreminjajočih se podnebnih dejavnikov in povečanih gospodarskih pritiskov na rabo zemljišč, je izrednega pomena zgodnje prepoznavanje ogroženih območij na podlagi kvantifikacije erozijskih dejavnikov. Doktorska disertacija obravnava erozivnost padavin kot podnebnega dejavnika erozije tal, ki je opredeljena v okvirih široko uporabljene metodologije za napovedovanje izgube tal (R)USLE. Račun erozivnosti padavin praviloma temelji na regresijskih povezavah, ki so izpeljane za posamezna podnebna območja. V podporo ocenjevanju erozivnosti padavin smo na podlagi opravljenih meritev intenzitete padavin in porazdelitve padavinskih delcev izpeljali eksponentne regresijske povezave med kinetično energijo in intenziteto padavin, ki so veljavne za submediteransko, subalpsko in zmerno celinsko podnebno območje Slovenije. Rezultate izpeljanih regresijskih povezav smo primerjali z rezultati drugih avtorjev in jih tako umestili v svetovne in regionalne (mediteranske) okvirje. Nadalje smo z meritvami površinskega odtoka in sproščanja tal z eksperimentalnih ploskev, ki so bile postavljene na tleh z različno pokrovnostjo, določili pomen maksimalnih intenzitet padavin različnega trajanja, ki so ob kinetični energiji padavin opredeljene kot odločilne pri procesu spiranja tal. Iz predhodno izpeljanih regresijskih povezav za račun kinetične energije padavin in podatkov o merjenih intenzitetah padavin na pluviografskih postajah Agencije Republike Slovenije za okolje smo določili erozivnost padavin za 31 lokacij v Sloveniji, ki so bile porazdeljene med tri omenjena podnebna območja, in časovno oz. sezonsko porazdelitev erozivnosti padavin. Na koncu smo ob pomoči orodij za prostorsko interpolacijo izdelali preliminarno karto prostorske porazdelitve erozivnosti padavin v Sloveniji.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: erozija tal, erozivnost padavin, intenzivnost padavin, porazdelitev padavinskih delcev, kinetična energija padavin, sproščanje tal, karta erozivnosti padavin, Slovenija.
  Število strani: 205
  Obseg in dodatki: 205 str., 39 pregl., 92 sl., 45 en., 9 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Matjaž Mikoš78Mentor
  Datum in ura zagovora: 15 november 2010
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5194849)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 778
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/778

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...