Nova spoznanja pri dimenzioniranju voziščnih konstrukcij in načrtovanju sanacijskih ukrepov na obstoječih cestah

Jožica Cezar (2007) Nova spoznanja pri dimenzioniranju voziščnih konstrukcij in načrtovanju sanacijskih ukrepov na obstoječih cestah. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (14Mb)

  Povzetek

  Na področju dimenzioniranja voziščnih konstrukcij in načrtovanja sanacijskih ukrepov na obstoječih cestah v Sloveniji je bil v zadnjih letih dosežen pomemben napredek. Z meritvami kontinuirano spremljamo stanje voznih površin in voziščnih konstrukcij in na cestah s primerljivimi stanjem poškodovanosti (utrujanjem voziščnih konstrukcij) načrtujemo podobne sanacijske ukrepe. Bistvena spoznanja, ki izhajajo iz večletnih izkušenj na področju dimenzioniranja in načrtovanja sanacijskih ukrepov, so strnjena v pričujočem delu. Naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela. V prvem delu so podane osnove za določanje dimenzij voziščnih konstrukcij in kriteriji za določanje posameznih lastnosti vozne površine, ki so hkrati osnova za določevanje optimalnih sanacijskih ukrepov. V drugem delu so na osnovi določenih testnih polj in izvedenih meritev vozne površine, odvzetih asfaltnih izvrtin in izvedenih laboratorijskih preiskav za posamezne lastnosti asfaltnih zmesi analizirane povezave med utrujanjem asfaltnih plasti in stanjem poškodovanosti. Podrobnejša obrazložitev posameznih faz dela: Opredelitev in predstavitev osnov za določitev dimenzij voziščne konstrukcije: - prometna obremenitev - nosilnost podlage - geološke razmere - lastnosti in kvaliteta vgrajenih materialov - klimatski in hidrološki pogoji. � Za določitev primernega sanacijskega ukrepa so pomembni podatki o lastnostih vozne površine, kot je: - poškodovanost vozišča, - podajnost, - prečna ravnost, - vzdolžna ravnost in - torna sposobnost. � Navedene lastnosti ugotavljamo z meritvami voznih površin in ocenjujemo po kriterijih, ki so za posamezno lastnost vozne površine v odvisnosti od prometa določeni v obstoječi tehnični regulativi (TSC, Tehničnih specifikacijah za javne ceste). Poškodbe vozne površine za zagotavljanje ustrezne varnosti in prevoznosti lahko hitro saniramo z uveljavljenimi ukrepi rednega vzdrževanja. � Pri večjih sanacijskih ukrepih, uveljavljenih v sklopu investicijskega vzdrževanja, lahko predvsem z meritvami nosilnosti voziščnih konstrukcij s FWD (Falling Weight Deflectometer) poleg podajnosti voziščne konstrukcije pridobimo koristen podatek o nosilnosti temeljnih tal, ki ga lahko privzamemo za določitev potrebne debeline ojačitve na obstoječih cestah. � Postopki določitev dimenzij voziščne konstrukcije so različni za novogradnje in za obstoječe voziščne konstrukcije. Pri obstoječih voziščih je potrebno na osnovi izvedenih meritev lastnosti voznih površin oceniti stanje obstoječega vozišča in redukcijske faktorje za količnike ekvivalentnosti vgrajenih materialov. Iz tega izhaja cilj in praktični namen magistrske naloge, da se na osnovi odvzetih vzorcev iz asfaltnih vrtin na različno poškodovanih testnih odsekih (glede na meritve voznih površin - stanje obstoječega vozišča) analizirajo povezave med faktorji ekvivalentnosti in stanjem voziščne konstrukcije. � V ta namen so bila določena testna polja, na katerih so bili pridobljeni podatki o lastnostih pred 18 do 20 leti v voziščne konstrukcije vgrajenih asfaltnih zmesi. Ti odseki so obremenjeni z različnimi prometnimi obremenitvami in imajo danes različno stanje poškodovanosti oziroma utrujenosti vozišča in/ali voziščne konstrukcije. Na odvzetih vzorcih asfaltnih zmesi (bitumenskih betonih in bituminiziranih drobljencih) iz vrtin (14 vzorcev) na teh istih odsekih so bile - glede na trenutno stanje in starost - ponovno preverjene lastnosti asfaltnih zmesi, kot so stabilnost, delež bitumna, votlavost, zapolnjenost z bitumnom idr. za ugotovitev utrujenosti. Z utrujenostjo v odnosu novo/trenutno stanje je bilo mogoče določiti oziroma primerjati količnike poškodovanosti in podati nekatere ugotovitve. � Rezultat dimenzioniranja je predlog ukrepov. Najpogosteje uporabljeni sanacijski ukrepi, ki se izvajajo v sklopu del investicijskega vzdrževanja, so za posamezne primere in v odvisnosti od zgoraj navedenih osnov, lastnosti vozne površine in lokalnih pogojev, podrobno predstavljeni.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: dimenzioniranje, asfaltna voziščna konstrukcija, nosilnost, lastnosti voznih površin, meritve, asfalt, sanacijski ukrep, novogradnja, ojačitev, utrujanje
  Število strani: 153
  Obseg in dodatki: 153 str., 18 pregl., 23 graf., 31 sl., 32 en., 1 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Alojzij Juvanc47Mentor
  prof. dr. Janez Žmavc149Somentor
  Datum in ura zagovora: 01 junij 2007
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3589985)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  ID vnosa: 762
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/762

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...