Vloga snega v hidrološkem krogu na porečju Save

Anja Horvat (2009) Vloga snega v hidrološkem krogu na porečju Save. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (4Mb)

  Povzetek

  Namen magistrske naloge je bil ugotoviti vlogo snega v hidrološkem krogu na porečju Save. Porečje Save smo izbrali, ker je največje porečje v Sloveniji in ima zaledje v hribovitem svetu, kjer je sneţna odeja prisotna vsako zimo. Vodnatost reke Save je pomembno poznati in znati napovedati iz različnih razlogov, med katerimi sta najpomembnejša poplavna ogroţenost stanovanjskih in industrijskih objektov ter pridobivanje električne energije iz ţe obstoječih in številnih še načrtovanih hidroelektrarn vzdolţ toka. V nalogi smo najprej predstavili geološke, hidrogeološke, hidrografske ter meteorološke lastnosti porečja Save ter tako določili moţnost vpliva tajanja sneţne odeje na pretoke. Nadalje smo predstavili meritve sneţne odeje ter nize razpoloţljivih meritev sneţne odeje. Med meritvami sneţne odeje in pretoki je bila izračunana korelacija, iz katere smo zaključili, da med dvema spremenljivkama ni neposredne povezave. Podrobneje smo primerjali meritve sneţne odeje in pretokov v 40 zimah ter posamezna obdobja spomladanske odjuge. Prišli smo do zaključka, da se pretoki v času prisotnosti sneţne odeje v spomladanskem času v povprečju dvignejo ter zadrţijo trend naraščanja do popolnega odtajanja, ko pa je vpliv tajanja sneţne odeje na pretoke reke teţko določiti zaradi prisotnosti spomladanskega deţevja. Proces tajanja smo tudi modelirali z obstoječim modelom reke Save, tj. IHMS-HBV, pri čemer se je izkazalo, da se model precej slabše obnese pri večji časovni natančnosti podatkov. Kljub temu so bili rezultati primerjave med rezultati modela in meritvami zadovoljivi in na več merilnih mestih celo boljši kot rezultati določanja sneţne odeje iz satelitskih posnetkov.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: porečje Save, vodni ekvivalent snega, tajanje, pretoki, spomladanska odjuga, satelitski posnetki, model HBV
  Število strani: 105
  Obseg in dodatki: 105 str., 16 pregl., 29 sl., 7 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Mitja Brilly11Mentor
  doc. dr. Mojca Šraj222Somentor
  Datum in ura zagovora: 19 junij 2009
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4705633)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 757
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/757

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...