Primerjalna analiza in predlog obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije

Marta Malus (2009) Primerjalna analiza in predlog obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (7Mb)

  Povzetek

  Magistrsko delo obravnava moţne postopke za obdelavo ostalih mešanih komunalnih odpadkov, analizira izbrane postopke na osnovi načel trajnostnega razvoja in predlaga prednostni postopek obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov iz ljubljanske regije. V prvem delu je prikazana analiza različnih vrst odpadkov in različno ravnanje z njimi, podana so načela trajnostnega razvoja in pregled strateških usmeritev z analizo njihovih upoštevanj. V drugem delu sledi eksperimentalno delo. Obdelani so rezultati sejalno-sortirnih analiz in določeni prispevki posameznih sociourbanih struktur k skupni količini odpadkov, sestavljen je hipotetični vzorec odpadkov, sejalno-sortirne analize so nadgrajene s fizikalno-kemičnimi analizami in analizami biorazgradljivosti. V tretjem delu je predstavljena direktiva za celovito preprečevanje in nadzor industrijskega onesnaţevanja in referenčna dokumenta za najboljše razpoloţljive tehnike za seţig in obdelavo odpadkov ter moţni postopki obdelave preostalih mešanih komunalnih odpadkov z upoštevanjem dobre prakse v Evropski uniji. V nadaljevanju je za razpoloţljivo količino odpadkov pri izbranih postopkih določeno: i) količina predvidenih vstopnih in izstopnih tokov, ii) okvirna energijska bilanca in iii) sumarni vplivi na okolje. Izbrani postopki so analizirani in med sabo primerjani z okoljskega vidika in v določeni meri tudi ekonomskega in sociološkega vidika, v primerjavo pa je vključen tudi postopek, ki ga predlaga Snaga. Na osnovi primerjalne analize je podan predlog prednostnega postopka obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov iz ljubljanske interesne regije in tudi iz osrednje slovenske regije.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: komunalni odpadki, ostali mešani komunalni odpadki, mehansko- biološka obdelava, trdno gorivo, anaerobna fermentacija, bioplin, ostanki mehansko-biološke obdelave
  Število strani: 265
  Obseg in dodatki: 265 str., 51 pregl., 57 sl., 21 graf., 14 en., 10 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Viktor Grilc36Mentor
  Datum in ura zagovora: 09 julij 2009
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4706401)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  ID vnosa: 755
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/755

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...