Umeščanje daljnovodov v prostor

Maša Majkić (2011) Umeščanje daljnovodov v prostor. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (4Mb)

  Povzetek

  Magistrsko delo obravnava proces umeščanja daljnovodov v prostor v Sloveniji s poudarkom na visokonapetostnih prenosnih daljnovodih. Predstavljen je elektroenergetski sistem Slovenije ter stanje na področju električne energije. Obravnavano je omreţje električne energije in njegovi sestavni elementi. Obdelana je tematika prenosa električne energije ter predstavljeno obstoječe in načrtovano prenosno omreţje. Proučimo relacijo med gospodarskim in prostorskim planiranjem ter obdelamo strateške usmeritve za načrtovanje energetike in umeščanje energetskih objektov v prostor. Obravnavamo zakonodajne podlage, ki jih je potrebno pri tem upoštevati ter predstavimo prostorsko planerske prakse iz nekaterih drţav EU. Najobseţnejši del magistrskega dela predstavlja interdisciplinarna obravnava vidikov umeščanja daljnovodov v prostor: prostorski vidik, tehnično - tehnološki vidik, okoljski vidik, socialni vidik: druţbena sprejemljivost in sodelovanje javnosti ter ekonomski vidik. Nadalje so obravnavane zahteve, ki jih podajajo nosilci urejanja prostora v izdanih smernicah za načrtovanje prostorske ureditve. S pomočjo anketne raziskave ugotavljamo mnenje in odnos ljudi do umeščanja daljnovodov v prostor. Izvedeno je testiranje raziskovalnih hipotez. V sklepnem poglavju pa so sintezno zbrani sklepi raziskave ter postavljeni predlogi, ugotovitve in razmišljanja glede reševanja obravnavane problematike.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: prostorsko planiranje, daljnovodi, elektriĉna energija, drţavni prostorski naĉrt, energetska infrastruktura, umešĉanje v prostor
  Število strani: 224
  Obseg in dodatki: 224 str., 31 pregl., 26 sl.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Ivo Lavrač437Mentor
  Datum in ura zagovora: 20 april 2011
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5376097)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  ID vnosa: 739
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/739

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...