Statistična analiza trendov značilnih pretokov slovenskih rek

Matija Jurko (2009) Statistična analiza trendov značilnih pretokov slovenskih rek. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (5Mb)

  Povzetek

  Trendi v pretokih so pomembni z vidika zaznavanja podnebnih sprememb in upravljanja z vodami. Diplomsko delo obsega statistično analizo trendov pretokov slovenskih rek z uporabo povprečnih letnih nizkih, srednjih in visokih indeksov pretokov, izračunanih iz časovne vrste srednjih dnevnih pretokov z uporabo programskega orodja Hydrospect, ki je bil razvit pod okriljem WMO za potrebe zaznavanja sprememb v hidroloških podatkih (Kundzewicz in Robson, 2000). Za oceno trenda v nizih podatkov o pretokih je bil uporabljen Mann- Kendallov test. Uporabljeni indeksi pretokov za oceno spreminjanja pretokov v času vključujejo analize srednjih letnih pretokov, največjih letnih srednjih dnevnih pretokov, velikih pretokov nad pragom (v povprečju ena oz. tri vrednosti letno – POT1 in POT3) ter dveh indeksov nizkih pretokov z različnim trajanjem nizkih pretokov (najmanjši letni 7- in 30-dnevni pretoki). V analizo so zajeti pretoki s 77 vodomernih postaj, reprezentativno razporejenih po vsej Sloveniji. Podobnost med obnašanjem vodotokov v zadnjih 30 letih je izračunana na podlagi razdalje Manhattan in Wardove metode razvrščanja v skupine. Potrjena je hipoteza o splošnem zmanjševanju vodnih količin slovenskih rek. Srednji dnevni pretoki večine analiziranih postaj kažejo na statistično značilen padajoči trend. Podobne rezultate z manjšo statistično značilnostjo kažejo najmanjši letni 7- in 30-dnevni pretoki. Analiza poplavni indeksov kaže na nekoliko več postaj s statistično značilnim trendom upadanja pretokov kot s trendom naraščanja pretokov. Statistično značilne padajoče trende izkazujejo predvsem postaje z visokogorskim in kraškim zaledjem.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: pretoki, podnebne spremembe, hidrologija, trendi, Mann- Kendallov test, statistična analiza
  Število strani: 65
  Obseg in dodatki: 65 str., 11 pregl., 21 sl.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Matjaž Mikoš78Mentor
  asist. dr. Mira Kobold470Somentor
  Datum in ura zagovora: 28 maj 2009
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4641121)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 70
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/70

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...