Prenova večstanovanjske stavbe z vidika stroškovne analize življenjskega cikla objekta (LCC)

Mihael Mirtič (2009) Prenova večstanovanjske stavbe z vidika stroškovne analize življenjskega cikla objekta (LCC). Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (2782Kb)

  Povzetek

  LCC analize (stroškovne analize ţivljenjskega cikla stavbe) so postale del pravilnika o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, in sicer kot orodje za oceno alternativnih energetskih sistemov, kot jih zahteva 5. člen EPBD (Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb). S posodobitvijo te direktive se pričakuje večja vloga LCC analiz pri načrtovanju energijsko učinkovite gradnje in vključitev tovrstnih analiz v okvire nacionalnih pravilnikov. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v letu 2007 izvedel energijsko sanacijo večstanovanjske stavbe na Steletovi 8, kar predstavlja pilotski primer kakovostne sanacije starejše stanovanjske stavbe. Cilj diplomskega dela je primerjati izvedeno prenovo z drugimi moţnimi scenariji bolj ali manj obseţne prenove in preveriti, če je izbran scenarij prenove najbolj primeren. Zato je potrebno definirati vse stroške, ki so v analizi zajeti. Za ta namen je bila izvedena energetska analiza posameznih variant, katere rezultat je izračunana potrebna energija za ogrevanje objekta. Na podlagi le-te so določeni obratovalni stroški objekta in vplivi na okolje. Zmanjšanje obojih je pomemben odločitveni kriterij. Za ustrezne scenarije prenove, ki so v okviru zakonskih moţnosti, je narejena analiza občutljivosti na podlagi spreminjanja ključnih spremenljivk (cena energentov, diskontna stopnja...). Na osnovi dela lahko zaključimo, da je obravnavani objekt dober primer obnove socialnih stanovanj v skladu z nizko energetskimi standardi in je dober pokazatelj, kam nas vodijo prihodnje smernice gradnje.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: LCC, trajnostni razvoj, NSV, subvencije
  Število strani: 93
  Obseg in dodatki: 93 str., 104 pregl., 33 sl.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Roko Žarnić148Mentor
  dr. Marjana Šijanec Zavrl208Somentor
  Datum in ura zagovora: 25 september 2009
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4765025)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK)
  ID vnosa: 655
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/655

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...