Uporaba TBM tehnologije pri gradnje predorov in ocena vplivov na okolje

Boštjan Volk (2016) Uporaba TBM tehnologije pri gradnje predorov in ocena vplivov na okolje. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (17Mb)

  Povzetek

  Sestavni del razvoja mest je izgradnja infrastrukture, katero gradimo z namenom izboljšanja prometnih povezav in nadaljnjega razvoja mesta. V Ljubljani prometne povezave prevladujejo nad železniškimi, kar zahteva veliko uporabo površine. V ta namen je bilo pripravljenih več študij in analiz ureditve javnega in železniškega prometa v obliki podzemnih prometnic. Z nalogo smo so zadali preveriti ali obstaja možnost uporabe TBM tehnologije pri gradnji predorov in s tem razbremenitev urbanih površin. TBM tehnologija je v svetu, predvsem v urbanih jedrih, zelo razširjena. Uporabna je v tleh z različnimi naravnimi danostmi, pri čemer so mehanski vplivi na obstoječe objekte minimizirani. Kljub temu ima taka gradnja predorov vplive na podtalno vodo in okolico. Ljubljana z okolico leži na zelo raznoliki geološki podlagi. Sestavljajo jo prodni nanosi različnih starosti, različno debele plasti sedimentov, mestoma tudi lahkognetne do židke gline ter tudi kompaktna hribina permokarbonske starosti. Presoja o uporabi TBM naprave je bila narejena s poglobljenim pregledom obstoječe dokumentacije in že izvedenih projektov v tujini. Nadgrajena je bila s kriterijsko analizo izbire najprimernejše TBM naprave, na podlagi tujih smernic in strokovnih priporočil. Analiza pokaže, da sta za predvideno sestavo tal primerna dva tipa naprave in sicer EPB in naprava z izplako. Prva je primerna v finozrnatih materialih, ki so zastopani na južnem delu, druga pa v grobozrnatih, ki so pretežno v severnem delu mesta. Pričakovani vplivi TBM tehnologije na okolje so sicer manjši, kot pri drugih metodah gradnje predorov, kljub temu pa je potrebno zaradi gradnje na vodovarstvenem območju vplive omejiti v največji možni meri.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: TBM tehnologija, podzemna železnica, železniški predor, Ljubljana, izbira TBM naprave, posedki dvotirnega predora, posedki enotirnega predora, vplivi na okolje, ravnanje z gradbenimi odpadki, vibracije
  Število strani: 259
  Obseg in dodatki: 259 str., 44 pregl., 140 sl., 50 en., 3 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Janko Logar67Mentor
  doc. dr. Vojkan Jovičić469Somentor
  Datum in ura zagovora: 07 september 2016
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7604065)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za mehaniko tal z laboratorijem (KMTal)
  ID vnosa: 6155
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/6155

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...