Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja

Branka Bračič - Železnik (2016) Dinamika podzemne vode sistemov vodonosnikov Iškega vršaja. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (20Mb)

  Povzetek

  Leta 1981 je bila v sistem javne oskrbe s pitno vodo vključena vodarna Brest, ki zajema podzemno vodo Iškega vršaja na različnih globinah. Onesnaženja podzemne vode s pesticidi in drugimi onesnaževali so vodila k spremembi režima črpanja in sicer tako, da so daljša obdobja pretežno delovali plitvi vodnjaka, ob problemih glede količin ali kakovosti v plitvih vodnjakih, pa je bil poudarek na črpanju iz globokih vodnjakov. Leta 2009 je bil izveden enomesečni črpalni poskus na VD Brest 1a z namenom, da se ugotovi dinamika podzemne vode pri različnih kombinacijah delovanja plitvih in globokih vodnjakov. Na osnovi zbranih podatkov so bili narejeni izračuni parametrov vodonosnika, kot so transmisivnost, koeficient elastičnega uskladiščenja, izgube v vodonosniku in spremembe gradientov podzemne vode. Izračuni in spremembe fizikalno-kemijskih parametrov v obdobju črpalnega poskusa zavračajo konceptualni model vodonosnikov Ljubljanskega barja, po katerem sta spodnji in zgornji pleistocenski vodonosnik med seboj ločena z glinasto plastjo in med njima ni hidravlične povezave. Analiza podatkov je pokazala, da vodonosniki na območju Iškega vršaja zelo hitro odreagirajo tako na ekstremne vremenske razmere, kakor tudi na človekove posege. Črpanje iz različnih vodonosnikov vpliva na spremembe gradientov, kar ima za posledico prenos onesnaževal iz zgornjih holocenskih plasti v spodaj ležeče pleistocenske vodonosne plasti. Nižanje koncentracij DAT v VD Brest 9 je posledica spremembe gradienta v smeri vodnjaka VD Brest 1a in kaže na hidrodinamično povezavo med holocenskim, zgornje pleistocenskim in spodnje pleistocenskim vodonosnikom.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: podzemna voda, onesnaženje, pesticidi, konceptualni model, črpalni poskus, vodonosnik
  Število strani: 57
  Obseg in dodatki: 57 str., 16 sl., 27 graf., 12 en., 5 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Mitja Brilly11Mentor
  doc. dr. Goran VižintinSomentor
  Datum in ura zagovora: 20 september 2016
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7647585)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 5901
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5901

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...