Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0

Nenad Španić (2010) Prikaz metode in tehnike linearnega planiranja gradbenih projektov z uporabo programske opreme Tilos 6.0. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (3840Kb)

  Povzetek

  V diplomskem delu sem obravnaval linearno tehniko planiranja. Uporaba te je smiselna pri načrtovanju gradnje linearnih objektov, med katere sodijo ceste, plinovodi, predori, ţeleznice, kanalizacije in v nekaterih primerih visoke stavbe. Prednost linearnega planiranja se kaţe predvsem v dvodimenzionalnosti. Na eni osi čas in na drugi lokacija omogočata jasno primerjavo med načrtovano in dejansko realizacijo plana. Linearni objekt, ki je načrtovan s tehniko mreţnega planiranja, je potrebno razdeliti na odseke in znotraj vsakega določiti mreţno strukturo dejavnosti. Več kot je odsekov, bolj natančen in kompleksen je plan, kar lahko predstavlja teţave pri spremljavi projekta. Računalniška podpora ima pri izdelavi terminskega plana pomembno vlogo. Omogoča hitro posodabljanje plana, korekcijo naknadno ugotovljenih napak v planu, uporabo obstoječega pri izdelavi podobnega plana ter hkratno sodelovanje na daljavo. V Tilosu, programskem orodju, ki je namenjeno linearnemu planiranju, sem analiziral obstoječi terminski plan plinovoda Kidričevo – Rogatec, izdelan v MS Projectu. Pri tem sem se osredotočil predvsem na morebitne napake obstoječega plana, kot so potencialna sočasna izvajanja več dejavnosti na isti lokaciji in nepravilna zaporedja dejavnosti, ki so posledica načrtovanja linearnega objekta z mreţno metodo planiranja. S testi kritične poti in dela z viri sem poskušal poiskati prednosti in slabosti Tilosa v primerjavi z MS Projectom.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: linearno planiranje, raĉunalniška podpora, Tilos, LSM, CPM
  Število strani: 70
  Obseg in dodatki: 70 str., 13 pregl., 42 sl., 10 en., 2 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Jana Šelih331Mentor
  viš. pred. dr. Aleksander Srdić153Somentor
  Datum in ura zagovora: 05 februar 2010
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4899425)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za operativno gradbeništvo (KOG)
  ID vnosa: 587
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/587

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...