Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja

Matjaž Marsič (2016) Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (4Mb)

  Povzetek

  Magistrsko delo obravnava pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega območja. Obalna območja so strateško pomembna območja, na katerih ţivi velik deleţ evropskih drţavljanov, pomembna so za proizvodnjo hrane in surovin, bistvena za prometne in trgovinske povezave, tam so nekateri najdragocenejši habitati, poleg tega pa so priljubljeni cilj za preţivljanje prostega časa. Vendar je privlačnost obalnih območij čedalje bolj ogroţena: njihovi naravni viri so čezmerno izrabljeni, pomanjkanje prostora povzroča spore glede uporabe, pojavljajo se velika sezonska nihanja v številu prebivalstva in delovnih mest, naravni ekosistemi, od katerih so odvisna obalna območja, pa propadajo. Politika in zakonodaja o upravljanju obalnih območij ter njuni mehanizmi izvajanja so bili na splošno razviti ločeno drug od drugega in izključno sektorsko. Celostno upravljanje obalnih območij zato predstavlja strateški pristop k načrtovanju in upravljanju obalnih območij in mora zagotoviti boljšo podlago za izkoriščanje sinergije, zmanjševanje neskladnosti ter končno za boljše in učinkovitejše doseganje trajnostnega razvoja. Zaradi povpraševanja po morskem prostoru za raznovrstne namene, kot so obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina, pomorski promet in ribolovne dejavnosti, ohranjanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti, pridobivanje surovin, turizem, objekti za akvakulturo ter podvodna kulturna dediščina, je potreben celosten ekosistemski pristop pri načrtovanju dejavnosti na morju. Tak pristop upravljanja z morji je pomorsko prostorsko načrtovanje, katerega cilj je podpreti trajnostni razvoj morij in oceanov ter razviti usklajeno medsektorsko oz. nadsektorsko orodje politike, ki javnim organom in deleţnikom omogoča uporabo celostnega in čezmejnega pristopa. Rezultat načrtovanja je konkretni pomorski prostorski načrt. Zaradi čezmejne narave morja in obalnih procesov sta nujna usklajenost in sodelovanje s sosednjimi drţavami v okviru regionalnih morij. Pri celostnem upravljanju obalnega območja in pomorskem prostorskem načrtovanju je nujno upoštevati medsebojno vplivanje kopnega in morja.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: pomorsko prostorsko načrtovanje, celostno upravljanje obalnega območja, ekosistemski pristop, medsekotrsko povezovanje, pomorski prostorski načrt, obalno območje
  Število strani: 140
  Obseg in dodatki: XVI, 140 str., 2 pregl., 24 sl., 7 kart
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Andrej Černe14Mentor
  izr. prof. dr. Dušan Žagar180Somentor
  Datum in ura zagovora: 09 september 2016
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7610465)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)
  ID vnosa: 5762
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5762

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...