Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič

Sunčica Ećimović Selak (2016) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Metlika in Semič. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (42Mb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi smo za ugotovitev sprememb namenske oziroma planske rabe prostora v občinah Metlika in Semič proučili, opisali in analizirali odloke o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin sprejetih v obdobju 1986–2013 ter vrste osnovne in podrobne planske rabe prostora, ki smo jih na primerjali osnovi Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki iz leta 2003 in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij iz leta 2007. Rezultate analize sprememb osnovne in podrobne planske rabe zemljišč za občini Metlika in Semič, med obravnavanima prostorskima aktoma, smo opisali in numerično ter grafično prikazali. Prav tako smo z analizo ugotovili tudi obseg posamezne vrste osnovne planske rabe na prebivalca. Končni rezultati kažejo, da so se območja stavbnih zemljišč v Občini Metlika in naselju Metlika zmanjšala, v naselju Gradac pa povečala, prav tako se je obseg stavbnih zemljišča na prebivalca v Občini Metlika in naselju Metlika zmanjšal, v naselju Gradac pa povečal. V Občini Semič in naselju Semič beležimo porast območij stavbnih zemljišč, medtem ko obseg stavbnih zemljišč na prebivalca razen v naselju Semič, v celotni Občini Semič beleži upad.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: Občina Metlika, Občina Semič, osnovna namenska / planska raba prostora, podrobna namenska / planska raba prostora
  Število strani: 41
  Obseg in dodatki: 41 str., 14 preg., 13 sl., 11 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek145Mentor
  viš. pred. mag. Mojca Foški220Somentor
  Datum in ura zagovora: 05 september 2016
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7653473)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
  ID vnosa: 5702
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5702

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...