Prostorski posegi v območje morja in obalnega pasu med legalnostjo in legitimnostjo

Jasmina Bolčič (2016) Prostorski posegi v območje morja in obalnega pasu med legalnostjo in legitimnostjo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (2435Kb)

  Povzetek

  Magistrsko delo obravnava prostorske posege na območju obale z vidika sodelovanja javnosti pri izvajanju takih posegov. V primerjavi s formalnimi opredelitvami in že ustaljenimi postopki na področju urejanja prostora na kopnem je območje morja in ožjega obalnega pasu zapostavljeno in premalo opredeljeno. Zakonodaja in postopki urejanja teh območij so potrebni pregleda, uskladitve in prenove. K reševanju situacije na območju morja ter obale je treba pristopiti s celostno prostorsko razvojno strategijo. V razvitih družbah je potrebna večja stopnja sodelovanja in tudi (so)odločanja. Ta morata temeljiti na dobri kombinaciji vključevanja in omejevanja pravic, predvsem v postopkih odločanja. Za odpravo omejitev in problemov vključevanja javnosti v proces odločanja moramo nujno vzpostaviti odprt fleksibilen sistem prostorskega planiranja s skupnim (recipročnim) razpravljalnim prostorom ter večjo stopnjo sodelovanja in zaupanja med vsemi deležniki urejanja prostora. Civilno družbo moramo tudi neprestano informirati na razumljiv način, spodbujati k sodelovanju ter dvigniti stopnjo zadovoljivosti glede (posrednih in neposrednih) vrednosti bivalnega okolja in prostora. Vsebina magistrskega dela je razdeljena na dva poglavitna sklopa. Prvi obsega analizo in sintezo izbrane literature, načel in omejitev zakonskih aktov, definira, kaj in kako je sploh mogoče posegati v območje morja in obalnega pasu ter katere varstvene ukrepe je treba pri tem zagotavljati. Drugi se nanaša na analizo stališča stroke ter ostale civilne družbe glede posegov v prostor morja in obalnega pasu in sodelovanja javnosti. V drugem delu predvsem s pomočjo kvalitativnih analiz vhodnih virov, izvedbo poglobljenih nestrukturiranih intervjujev (razprav) s predstavniki stroke (leto izvedbe 2015, št. sodelujočih je 5) ter nereprezentativne spletne ankete (leto izvedbe 2015, velikost vzorca je 317), raziščemo individualna mnenja ter stališča stroke in civilne družbe. Z vidika posameznika oz. družbe (javnosti) analiziramo tudi doživljanje ter mnenje, kateri so sprejemljivi posegi za specifični prostor morja in obalnega pasu. Ugotovitve nato kvalitativno analiziramo in na podlagi sinteze še vseh ostalih obravnavanih vsebin pripravimo nov predlog načrta sodelovanja javnosti. Uporabni rezultat magistrskega dela je torej nabor predlogov izboljšav oziroma aplikacija novih možnih pristopov v procesu urejanja prostora in sodelovanja javnosti. V zaključku magistrskega dela oblikujemo tudi predlog izboljšave sodelovanja z javnostjo, ki temelji predvsem na spremembi odnosa do javnosti in uporabi neformalnih pristopov sodelovanja. Načrt predlagamo v obliki sodelovanja z neformalnimi pristopi z zgodnejšimi časovnimi termini. Podamo tudi usmeritve za boljše in hitrejše reševanje konfliktov s strani javnosti nasploh ter za specifično območje morja in obalnega pasu.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Prostorsko načrtovanje, pomorsko načrtovanje, obalni pas, sodelovanje javnosti, formalno in neformalno sodelovanje, legalnost, legitimnost
  Število strani: 157
  Obseg in dodatki: 157 str., 5 pregl., 6 sl., 2 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Drago KosMentor
  Datum in ura zagovora: 18 avgust 2016
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7597921)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  ID vnosa: 5650
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5650

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...