Vplivi predhodne zakonodaje na etažno lastnino danes

Gašper Karlovšek (2016) Vplivi predhodne zakonodaje na etažno lastnino danes. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (1406Kb)

  Povzetek

  Potreba po ustanovitvi etažne lastnine je nastala z začetkom množične zidave večstanovanjskih objektov. V Sloveniji imamo pravno urejeno etažno lastnino že od sredina 20. stoletja. Celovit sistem je dokaj zapleten in se danes ureja v dveh temeljnih evidencah, zemljiški knjigi in katastru stavb. Sistematično je vpis etažne lastnine v javne nepremičninske evidence v Sloveniji urejen od leta 1976, ko je bila na podlagi Zakonu o pravicah na delih stavb (Ur. list SRS, št. 19/76) ustanovljena knjiga etažne lastnine E-knjiga. Od leta 1976 do danes sledimo zakonskim spremembam na tem področju, ki so spreminjala pravila za vpis podatkov v nepremičninske evidence, tako na postopkovni kot podatkovni strani. Cilj zakonodajnih sprememb je bil doseči zadostno pravno varnost etažnih lastnikov in poenostavitev prometa z nepremičninami. Ta dva cilja pa se lahko tudi izključujeta. Zato je vsaka sprememba zakonodaje prinesla na eni strani poenostavitve za promet z nepremičninami in po drugi strani nove zahteve za večjo pravno varnost lastnikov delov stavb v etažni lastnini. V uvodnem delu diplomske naloge je obrazložen pojem etažne lastnine in prikazane zahteve, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti, ki so urejali to področje od leta 1976 naprej. Rezultati vpisov etažne lastnine v javne evidence v preteklih obdobjih na podlagi veljavne zakonodaje v posameznem obdobju so vsebina javnih evidenc še danes, zato je za razumevanje podatkov, ki se vežejo na stavbe pomembno, da vemo, v katerem časovnem obdobju so nastale in kako te razlike prepoznavamo z vpogledom v javne nepremičninske evidence še danes. Na podlagi vzorca več kot 100 pregledanih stavb, ki so bile v javne nepremičninske evidence vpisane v različnih obdobjih, smo ključnim podatkom določili stopnjo urejenosti in izračunali povprečno stopnjo urejenosti v podatke evidentirane na podlagi posamezne zakonodaje. Cilj naloge je ugotoviti, kako se stopnja urejenosti podatkov spreminja glede na različno obdobje vpisa v evidence in kdaj lahko etažno lastnino smatramo kot urejeno. Na podlagi pregledanega vzorca in zakonodaje bomo določili najnižjo stopnjo urejenosti, ki še omogoča zadostno pravno varnost lastnikom v etažni lastnini in omogoča enostaven promet z nepremičninami, ta odstotek nam bo določil mejo, ki nam pove, ali je etažna lastnina dokončana.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: etažna lastnina, vpis stavbe v kataster stavb, projekt etažne lastnine, zemljiška knjiga
  Število strani: 74
  Obseg in dodatki: 74 str., 32. pregl., 5. sl., 5. graf.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  viš. pred. dr. Miran Ferlan26Mentor
  mag. Marijana VugrinSomentor
  Datum in ura zagovora: 01 julij 2016
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7607649)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)
  ID vnosa: 5606
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5606

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...