Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije

Tadej Bizjak (2016) Izdelava krivulj GEN za območje JZ Slovenije. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (2259Kb)

  Povzetek

  Osnova za dimenzioniranje kanalizacijskega omrežja za odvodnjo padavinskih voda so merodajni padavinski podatki za dovolj dolgo časovno obdobje, preko katerih z analizo nalivov in preračunom odtoka vode s površja, določimo konične pretoke v omrežju. Končni produkt so krivulje gospodarsko enakovrednih nalivov (GEN), izdelane za določeno lokacijo oz. merilno postajo, s pomočjo katerih lahko za analizirano območje in izbrano povratno dobo, za različna trajanje padavinskih dogodkov razberemo pripadajoče intenzitete naliva in obratno. Namen diplomske naloge je predstaviti izdelavo krivulj GEN ter preveriti, če združevanje podatkov geografsko primerljivih postaj vpliva na končne rezultate. Narejen je izris krivulj GEN za deset izbranih meteoroloških postaj ter dve postaji, z združenimi padavinskimi podatki. Prvi del naloge vsebuje krajši opis odvajanja padavinske in odpadne vode ter opis in pregled postopkov obdelave padavinskih podatkov s poudarkom na verjetnostni analizi. Ker so za analizo merodajne le padavine z višjo intenziteto, je potrebno najprej nalive selekcionirati, nato pa podatke z izbranimi metodami izvrednotiti do končnega rezultata. Praktični del naloge zajema verjetnostne analize padavin ter izravnavo vrednosti v krivulje GEN s potenčno enačbo. Prav tako je preko različnih statističnih testov ovrednoten vpliv združevanja padavinskih podatkov na končne rezultate.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: analiza nalivov, verjetnostna teorija, IDF krivulje, nizi GEN, statistični testi
  Obseg in dodatki: 67 str., 23 pregl., 27 sl., 58 en.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Mojca Šraj222Mentor
  izr. prof. dr. Jože Panjan85Somentor
  asist. dr. Mario Krzyk205Somentor
  Datum in ura zagovora: 24 maj 2016
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7483745)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 5522
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5522

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...