Spremljanje dinamike vnosa in spiranja nitratnega dušika na porečju potoka Padež

Katarina Česnik in Simon Rusjan (2014) Spremljanje dinamike vnosa in spiranja nitratnega dušika na porečju potoka Padež. Acta hydrotechnica, 27 (47). str. 73-84. ISSN 1581-0267

[img]
Predogled
PDF - Objavljena verzija
Prenos (808Kb)

  Povzetek

  Občutljivost ekosistemov na spremembe količin dušika v okolju je velika. V želji, da jih zaščitimo pred preobremenjenostjo s hranili in jim omogočimo zdrav razvoj, je poznavanje masne bilance dušika ključnega pomena. Spremembe v količini dušika se, poleg naraščajočih antropogenih vnosov dušikovih spojin v okolje, pojavijo zaradi delovanja meteoroloških, hidroloških, geoloških in bioloških dejavnikov oziroma biogeokemijskega kroženja med biotopom in biocenozo. S pomočjo podatkov o koncentracijah nitratnega dušika v vodotoku in padavinah ter podatkov o količini padavin in odtoku s prispevnega območja potoka Padež smo analizirali mesečno dinamiko vnosa in spiranja nitratnega dušika, ki je podana kot razlika med količino vnesenega in spranega nitratnega dušika na hektar prispevne površine. V časovni dinamiki je opazen sezonski vpliv. Porečje nekaj časa deluje kot izvor in nekaj časa kot ponor nitratnega dušika, odvisno od hidroloških razmer in potencialne količine mobilnega nitratnega dušika v sistemu tal, ki se nadalje spira v vodotok, ter njegove koncentracije v padavinah.

  Vrsta dela: Članek
  Ključne besede: nitratni dušik, biogeokemija, hidrološke razmere, porečje Padeža
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://ksh.fgg.uni-lj.si/ksh/acta/Založnik
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7303009)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  ID vnosa: 5481
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5481

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...