Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Kranjsko in aktualnega zemljiškega katastra

Ana Čampa (2015) Primerjalna analiza podatkov franciscejskega katastra za Kranjsko in aktualnega zemljiškega katastra. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (9Mb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi smo izvedli primerjalno analizo podatkov franciscejskega katastra in aktualnih podatkov o zemljiščih za izbrani del katastrske občine Goriča vas. Stanje v prostoru pred dvema stoletjema smo analizirali na podlagi podatkov franciscejskega katastra iz leta 1823. Arhiv Republike Slovenije nam je posredoval digitalizirane rastrske podatke za k. o. Goriča vas. Katastrske načrte smo morali georeferencirati in vektorizirati, seznam zemljiških in stavbnih parcel smo prepisali v preglednico in jih povezali z grafičnimi podatki. Podatke o današnjem stanju v prostoru smo pridobili iz evidence zemljiškega katastra pri Geodetski upravi Republike Slovenije in iz evidence dejanske rabe zemljišč Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uvodnemu delu, v katerem smo predstavili vsebino katastrskega operata franciscejskega katastra, sledi opis postopkov priprave arhivskih podatkov. V osrednjem delu so grafično in numerično predstavljeni rezultati analiz, ki zajemajo parcelno in posestno strukturo ter rabo zemljišč v začetku 19. stoletja in danes. Ugotovili smo, da so se povečala območja pozidanih zemljišč, opaziti je trend zaraščanja obdelovalnih površin in travnikov, zanimiva so območja nekdanjih skupnih pašnikov. Dodatno smo v nalogi obravnavali spremembo meje k. o. Goriča vas in ledine.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: zemljiški kataster, franciscejski kataster, arhivska gradiva, katastrska občina, posestna struktura, parcelna struktura, skupna zemljišča, vrsta rabe, Goriča vas
  Število strani: 28
  Obseg in dodatki: 28 str., 6 pregl., 20 sl., 9 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Anka Lisec257Mentor
  asist. dr. Marjan Čeh206Somentor
  Datum in ura zagovora: 22 september 2015
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7264865)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)
  ID vnosa: 5319
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5319

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...