Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij

Nina Vidic (2014) Določanje meje naselja na primeru strnjenih vaških naselij. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (49Mb)

  Povzetek

  Namen diplomske naloge je določitev meje strnjenih vaških naselij glede na različne kazalnike na podlagi razpoložljivih prostorskih podatkov. V teoretičnem delu so predstavljene različne definicije meje naselja od slovenske prostorske zakonodaje do različnih avtorjev, ki so se ukvarjali s proučevanjem naselij. Na podlagi razpoložljivih podatkov in izbranih kazalnikov smo na primeru treh testnih naseljih Gorica in Studenčice v Občini Radovljica ter Kočna v Občini Jesenice, določili mejo naselja za vsakega od obravnavanih naselij. Vsa tri naselja spadajo po tipologiji v strnjena vaška naselja (Fister, 1993, 20). Mejo naselja smo določili s pomočjo podatkov o katastrski občini (GURS, 2014), o meji naselja iz Registra prostorskih enot (GURS, 2014), o Evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (MKO, 2013), o namenski rabi prostora (Prostorski red Občine Radovljica, 2012 in Občinski prostorski načrt Občine Jesenice, 2013) ter na podlagi določanja odmikov (angl. »buffer«) od objektov. Dobljene rezultate za posamezno naselje smo medsebojno primerjali. Ugotovili smo, da meje naselja ne moremo določiti na podlagi meje katastrske občine in meje naselja iz Registra prostorskih enot. Ostalih pet kazalnikov je dalo primerljive rezultate. Ugotavljamo, da je za smiselno določitev meje strnjenega vaškega naselja nujna kombinacija večjega števila kazalnikov ter kadar je le mogoče tudi terenski ogled. Prenos kazalnikov za posamezen tip naselja na raven vseh naselij v Sloveniji je težaven zaradi velike raznolikosti Slovenije ter različnih naravnogeografskih okolij, ki na podlagi preizkusa na treh izbranih primerih naselij ni mogoč.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: strnjeno vaško naselje, meja naselja, Studenčice, Gorica, Kočna, določitev meje
  Število strani: 42
  Obseg in dodatki: 42 str., 3 pregl., 32 sl., 27 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek145Mentor
  asist. Gašper Mrak627Somentor
  viš. pred. mag. Mojca Foški220Somentor
  Datum in ura zagovora: 18 september 2014
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6750817)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
  ID vnosa: 5234
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5234

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...