Modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera s programskim orodjem Aquatox

Rok Korošec (2015) Modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera s programskim orodjem Aquatox. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (4Mb)
  [img] Arhiv (ZIP)
  Prenos (15Mb)

   Povzetek

   Kraška narava presihajočega Cerkniškega jezera je razlog, da je vsakršno modeliranje jezera in ekosistemskih procesov v jezeru oteţeno. Za modeliranje vodnega ekosistema Cerkniškega jezera je bilo zato izbrano programsko orodje Aquatox, ki omogoča hkratno modeliranje spremenljivk z dovolj majhnim časovnim korakom, da lahko simulira izredno dinamične razmere v presihajočem jezeru. Na podlagi analize obstoječih podatkov kakovostnih analiz voda ter meritev pretokov in vodostaja (ARSO) so bili določeni tako dinamični hidrološki reţim jezera, kot tudi pomembnejši fizikalno kemijski parametri ter dnevne obremenitve s hranili za obdobje od leta 2000 do 2004. V tem obdobju je ocenjen povprečni letni vnos hranil v jezero 7 ton fosforja, 697 ton nitratov in 3 tone amonija. Glede na razpoloţljive vhodne podatke je bil model izdelan tako, da z manjšim številom reprezentativnih biotskih spremenljivk čim bolj optimalno ponazarja splošne ekosistemske procese s poudarkom na bilanci hranil. V simulaciji izračunane koncentracije hranil so za nekaj 10 odstotkov niţje glede na dejanske merjene koncentracije. Občutljivostna analiza pokaţe ključno odvisnost ekosistemskih procesov in koncentracij hranil v jezeru od hidroloških pogojev, ki pogojujejo izrazito dinamičen zadrţevalni čas, ter od podane obremenitve s hranili. Izkaţe se, da samočistilni procesi temeljijo na makrofitski zdruţbi, ki ima zaradi presihanja jezera omejene pogoje za optimalno rast. Posledično je tudi izračunana samočistilna sposobnost jezera majhna. Glede na simulacijo se v jezeru odstrani zgolj okoli 2% hranil.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Ključne besede: Cerkniško jezero, Aquatox, ekološko modeliranje, bilanca hranil
   Število strani: 60
   Obseg in dodatki: 60 str., 13 pregl., 8 sl., 30 graf., 27 en., 8 pril.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   izr. prof. dr. Jože Panjan85Mentor
   asist. dr. Mario Krzyk205Somentor
   Datum in ura zagovora: 09 julij 2015
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7132513)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)
   ID vnosa: 5204
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5204

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...