Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih

Luka Pajek (2015) Integralna ocena udobja igralnic v vrtcih. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (3357Kb)
  [img] Arhiv (ZIP)
  Prenos (22Mb)

   Povzetek

   Večina otrok zgodnje otroštvo preživlja v vrtcih, ki predstavljajo otrokovo fizično, biološko in socialno okolje. Namen magistrskega dela je integralno (celostno) oceniti udobje v petindvajsetih igralnicah izbranih osemnajstih vrtcev v osrednji Sloveniji. Integralna ocena udobja je potekala v štirih korakih, ki so zajemali meritve izbranih parametrov udobja in anketiranje zaposlenih. V koraku 1 smo opravili obširen pregled raziskav, identificirali probleme in določili kriterije za integralno oceno udobja. In-situ meritve parametrov toplotnega in svetlobnega udobja, kakovosti zraka in zvočnega udobja smo opravili v koraku 2 (objektivna ocena udobja). Poleg tega smo s pomočjo validiranega anketnega vprašalnika udobje subjektivno ocenili (korak 3). V okviru koraka 4 – integralne ocene udobja – smo med seboj primerjali izmerjene in izračunane parametre posameznega področja udobja v izbranih igralnicah, ovrednotili možno povezavo med različnimi parametri udobja, primerjali rezultate objektivne in subjektivne ocene udobja v vrtcih in poudarili ključne ugotovitve. Na podlagi narejenih korakov smo oblikovali ocenjevalno lestvico o integralnem (celostnem) udobju (ang. integral comfort scale) in predlagali možne izboljšave za doseganje udobnih in zdravih razmer v vrtcih. Raziskav, ki bi integralno (celostno) obravnavale toplotno in svetlobno udobje, kakovost notranjega zraka ter zvočno udobje v vrtcu, ni. S tem smo pristop integralne ocene udobja prvič uporabili za vzgojnoizobraževalno ustanovo. Ugotovili smo, da je udobje v večini obravnavanih vrtcev slabo, hkrati pa subjektivne ocene parametrov udobja v igralnicah večinoma odstopajo od objektivnih. S pomočjo ocenjevalne lestvice o integralnem udobju smo kot udobni igralnici ocenili le dve od petindvajsetih. Predlagamo celovite ukrepe, zasnovane na predstavljeni integralni oceni udobja, ki jih je treba upoštevati pri novogradnjah in prenovah vzgojno-izobraževalnih ustanov.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
   Ključne besede: vrtec, igralnica, otroci, zdravje, udobje, toplotno udobje, svetlobno udobje, kakovost zraka, zvočno udobje, lestvica o integralnem udobju
   Število strani: 80
   Obseg in dodatki: 80 str., 23 pregl., 14 graf., 11 sl., 4 en., 2 pril.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   doc. dr. Mateja Dovjak513Mentor
   dr. Živa Kristl60Somentor
   Datum in ura zagovora: 03 februar 2015
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6959969)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE)
   ID vnosa: 5063
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5063

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...