Analiza izvornih podatkov zemljiškega katastra v izbrani katastrski občini MO Novo mesto

Petra Levičar (2014) Analiza izvornih podatkov zemljiškega katastra v izbrani katastrski občini MO Novo mesto. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (3562Kb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi smo za študijsko območje, ki zajema območje k.o. Ždinja vas, analizirali spremembo stanja v prostoru, kjer smo primerjali stanje v času nastanka franciscejskega katastra (1826) in današnje stanje. V ta namen smo uporabili arhivsko gradivo ter podatke iz današnjih uradnih evidenc (zemljiški kataster, evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, kataster stavb). V diplomskem delu je najprej kratka predstavitev franciscejskega katastrskega operata, temu pa sledi predstavitev rezultatov analiz. Za analitično območje smo opravili primerjalno analizo spremembe parcelne strukture in primerjalne analize spremembe rabe zemljišč na osnovi podatkov franciscejskega katastra in najnovejših podatkov uradnih evidenc. Z rezultati analitičnega dela smo lahko potrdili domnevo, da je na študijskem območju v preteklih dveh stoletjih prišlo do velikih sprememb. Te se odražajo v večjem številu parcel glede na stanje v času nastanka franciscejskega katastra ter v spremembi rabe zemljišč na obravnavanem območju, predvsem kot širjenje pozidanega območja in opuščanje kmetijskih zemljišč, veliko spremembo v prostoru pa je povzročila tudi izgradnja avtoceste.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: zemljišče, zemljiški kataster, arhivska gradiva, franciscejski kataster, katastrska občina, parcelna struktura, raba zemljišč, Ždinja vas
  Število strani: 30
  Obseg in dodatki: 30 str., 9 pregl., 10 sl., 6 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Anka Lisec257Mentor
  asist. dr. Marjan Čeh206Somentor
  Datum in ura zagovora: 25 september 2014
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6805089)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)
  ID vnosa: 4910
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4910

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...