Začasno varovanje gradbene jame z "Jet grouting" piloti z dvakratnim sidranjem

Mile Marin (2007) Začasno varovanje gradbene jame z "Jet grouting" piloti z dvakratnim sidranjem. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (19Mb)

  Povzetek

  Diplomsko delo v prvem delu obravnava opis in uporabo “Jet grouting” postopka, opis preiskave zemljine s standardnim penetracijskim preizkusom (za konkreten objekt), s katerim so določene značilne plasti zemlinje in fizikalne karakteristike tal. Glede na željo investitorja po izvedbi treh kleti, je izdelan razpored jet grouting slopov z odmikom od AB kletne stene, ki je predviden za postavitev delovnega odra za izvedbo hidro in toplotne izolacije. V prerezu Jet grouting stene in kleti je (v merilu) definiran naklon in globina 1. in 2. nivoja sider s potrebnimi podatki ter faze izkopa z delovnimi platoji za vrtanje, vgrajevenje in napenjanje sider. V drugem delu diplomska naloga obravnava statični izračun Jet grouting stene z izračunom po dosedanjih standardih in Evrokodu 7-1 z različnimi programi in primerjava podatkov teh izračunov (tabelarični prikaz podatkov). Pred statičnim izračunom je z grafom prikazana obtežba aktivnega in pasivnega zemeljskega pritiska za karakteristične in mobilizirane vrednosti brez in z upoštevanjem trenja v zaledju. Statični izračun sidrne AB grede je izveden za obremenitveni primer: nosilec na elastični podlagi obremenjen z sidrnimi silami za tri različne (statične) modele obremenitve (1. ko so napeta vsa sidra, 2. napeto samo eno sidro in 3. odpoved enega sidra). Prerez betona in armature sidrne AB grede je obravnavan za najbolj neugoden model obremenitve z največjimi notranjimi silami. Stabilnostni izračun jet grouting stene in zaledja je izveden za obtežbo največjega zemeljskega pritiska, grafično in analitično po dosedanjih standardih in Evrokodu 7-1. Kontrola prereza jet grouting slopa in armature je izvršena s programom SectAna ter peš za nadomestni (pravokotni) prerez. Nosilnost veznega dela sidra oz. skupno silo porušitve, ki jo bo prevzela injektirana dolžina sidra (lv) sem izračunal po teoriji Nonweillerja, pri tem sem upošteval pogoje izračuna računske dolžine prostega dela sidra (lp).

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: Jet grouting postopek, statični in stabilnostni izračun, primerjave, dimenzioniranje
  Število strani: 119
  Obseg in dodatki: 119 str.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Bojan Majes72Mentor
  izr. prof. dr. Janko Logar67Somentor
  Datum in ura zagovora: 28 junij 2007
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3634273)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za mehaniko tal z laboratorijem (KMTal)
  ID vnosa: 490
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/490

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...