Ureditev Savinje v območju Luč

Marko Trampuž (2006) Ureditev Savinje v območju Luč. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (3633Kb)

  Povzetek

  V uvodu diplomske naloge sem opisal porečje Savinje od njenega izvira nad slapom Rinka do izliva v reko Savo pri Zidanem mostu. Navedel sem padavinske situacije, značilne pretoke reke Savinje ter topografske in hidrografske značilnosti njenega porečja. S pomočjo literature ter terenskega ogleda sem opisal osnovne hidrološke, topografske in hidrografske lastnosti obravnavanega odseka reke Savinje v območju Luč. Temu sledi opis naselja Luče ter njegove poplavne varnosti. V naslednjem poglavju sem predstavil programsko ter mersko opremo. Za hidravlični računski model sem uporabil program HEC-RAS 3.1.3, za načrtovane hidrotehnične ureditve pa programski paket Aquaterra. V sklopu diplomske naloge sem opravil tudi meritev hitrosti Savinje s hidrološkim krilom Valeport. Posebno pozornost sem namenil tudi razmeram na sotočju Savinje in Lučnice. Za računski model hidravlike stalnega toka sem podal pretoke za različne povratne dobe, ki sem jih pridobil v Hidrološki študiji Savinje. Pri nestalnem toku pa sem kot vhodni podatek podal interpolirani hidrogram pretokov za visokovodno situacijo novembra 2000. Vrh vala visoke vode je bil podoben 50- letni povratni dobi. Primerjavo med stalnim ter nestalnim tokom sem opravil za Q50 pri stalnem toku ter novembrski visokovodni val iz leta 2000 za nestalni tok. V nadaljevanju sem se osredotočil na hidrotehnične ukrepe za zagotovitev poplavne varnosti Luč. Glavne ureditve so: zamenjava obstoječega mostu, znižanje pragu, ureditev sotočja ter sanacija obstoječega nasipa. S hidrotehničnimi ureditvami sem znižal gladine za 0,50 m. Za konec pa sem prikazal vpliv spremembe zrnavosti dotekajočih plavin na premestitveno zmogljivost ter primerjal hitrosti toka izmerjenih s hidrološkim krilom, ter izračunanih s HEC-RAS-om.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: Savinja, Luče, sotočje, urejanje vodotokov, računalniško podprto projektiranje, poplave, hidravlični računski model, HEC-RAS, nestalni tok
  Število strani: 58
  Obseg in dodatki: 58 str., 6 pregl., 39 sl., 6 en.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Matjaž Mikoš78Mentor
  viš. pred. mag. Rok Fazarinc556Somentor
  Datum in ura zagovora: 27 oktober 2006
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3363937)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 484
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/484

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...