Presoja ustreznosti obnove izbranega športno rekreacijskega objekta

Matija Pegam (2014) Presoja ustreznosti obnove izbranega športno rekreacijskega objekta. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (1978Kb)

  Povzetek

  Problem: Diplomska naloga obravnava športno rekreacijski objekt Univerzitetno športno dvorano v Rožni dolini, ki je bila zgrajena leta 1975 in obnovljena leta 2010. Zakonske zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in kvalitete notranjega okolja se danes razlikujejo od takrat veljavnih. V zadnjem času je načrtovanje in obnova objektov pogosto usmerjena v reševanje energetskih problemov, s tem pa je vprašljiva kvaliteta vadbenega okolja. Doseg udobnih in zdravih razmer pa je v šprortnorekreacijskih objektih bistvenega pomena. Namen: Namen diplomske naloge je analiza stanja pred in po obnovi Univerzitetne športne dvorane v Rožni dolini. Stanje bo ocenjeno z dveh vidikov: zdravstveno-okoljskega in gradbeno-tehničnega. Metoda: Zdravstveno-okoljski vidik uporabljenih gradbenih proizvodov pred in po prenovi bo ocenjen na podlagi obširnega pregleda študij. Gradbeno-tehnični vidik pred in po prenovi bo ocenjen s programom TEDI, s katerim bom računal toplotno prehodnost, površinsko temperaturo na notranji strani konstrukcijskega sklopa, difuzijo vodne pare in toplotno stabilnost. Izračunane vrednosti bom primerjal s predpisanimi. Na podlagi ugotovitev bodo podani ukrepi in rešitve za izboljšave stanja v Univerzitetni športni dvorani Rožna dolina. Rezultati: Uporabljeni gradbeni proizvodi pred prenovo, ki so se ohranili tudi po prenovi, proizvodi iz ivernih plošč in uporabljeni gradbeni proizvodi po prenovi iz polivinilklorida (v nadaljevanju PVC) vsebujejo nevarne snovi, ki imajo dokazan negativen vpliv na zdravje ljudi in na okolje. Izračuni gradbeno-tehničnih parametrov so pokazali, da toplotne prehodnosti konstrukcijskih sklopov pred in po prenovi ne izpolnjujejo zakonskih zahtev. Površinska temperatura konstrukcijskih sklopov pred in po prenovi je ustrezna. Izračun difuzije vodne pare pred in po prenovi pokaže, da se kondenz v konstrukcijskih sklopih ne pojavi. Ustrezno toplotno stabilnost pred in po prenovi doseže le zunanja stena, vsi ostali konstrukcijski sklopi pa imajo pred in po prenovi prenizko temperaturno zakasnitev. Zaključek: Zasnova konstrukcijskih sklopov mora ustrezati vsem zakonskim zahtevam, ki se nanašajo na zdravje, varovanje okolja in gradbeno-tehnični vidik. Tisti gradbeni proizvodi, ki imajo dokazan negativen vpliv na zdravje in okolje se ne bi smeli vgrajevati v objekte. Za rešitev ugotovljenih nepravilnosti bi morali izvesti celovito prenovo Univerzitetne športne dvorane v Rožni dolini.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: Športno-rekreacijski objekt, konstrukcijski sklopi, gradbeni proizvodi, gradbeno-tehnični vidik, vpliv na zdravje, vpliv na okolje
  Število strani: 50
  Obseg in dodatki: 50 str., 9 pregl., 32 sl., 2 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Aleš Krainer59Mentor
  asist. dr. Mateja Dovjak513Somentor
  pred. mag. Aleš Golja32Somentor
  Datum in ura zagovora: 24 junij 2014
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6770529)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE)
  ID vnosa: 4776
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4776

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...