Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig

Jožica Nose (2014) Spreminjanje namenske rabe prostora s primerjavo podatkov občinskih prostorskih aktov na primeru občin Ribnica in Ig. Diplomska naloga.

[img] Arhiv (ZIP)
Prenos (17Mb)
  [img]
  Predogled
  PDF
  Prenos (1417Kb)

   Povzetek

   Diplomska naloga obsega predstavitev prostorskih aktov občine Ribnica in Ig v različnih časovnih obdobjih. Za občino Ribnica smo obravnavali prostorska akta PS SDPO Ribnica, 2003 (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990) in OPN Ribnica, 2012 (Občinski prostorski načrt), v primeru občine Ig pa smo obravnavali prostorska akta DPO Ig, 1998 (Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje občine Ig) in PRO Ig, 2012 (Prostorski red Občine Ig). V okviru obravnavanih prostorskih aktov je predstavljena osnovna namenska raba prostora za celotno območje obeh občin ter podrobna namenska raba prostora za izbrana naselja v omenjenih občinah, ki so imela urbanistično zasnovo. Ugotovili in analizirali smo spremembe površin posameznih kategorij osnovne in podrobne namenske rabe prostora med obravnavanimi prostorskimi akti posamezne občine. Nato smo prikazali tudi delež površin posameznih kategorij območij stavbnih zemljišč na prebivalca v izbranih naseljih. V obeh občinah je pri osnovni in podrobni namenski rabi prostora vidno povečanje območij stavbnih zemljišč na račun zmanjšanja kmetijskih zemljišč. Prav tako se je v obeh občinah povečal tudi obseg stavbnih površin na število prebivalcev v posamezni občini.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Ključne besede: Občina Ribnica, Občina Ig, osnovna namenska raba prostora, podrobna namenska raba prostora
   Število strani: 57
   Obseg in dodatki: 57 str., 12 pregl., 10 sl., 11 pril.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek145Mentor
   viš. pred. mag. Mojca Foški220Somentor
   Datum in ura zagovora: 04 junij 2014
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6677601)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
   ID vnosa: 4750
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4750

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...