Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM

Tina Kofol (2014) Modeliranje taljenja snežne odeje s programoma HEC-HMS in SRM. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (4Mb)

  Povzetek

  Sneg je v hidrološkem krogu zelo pomemben dejavnik, saj se v njem zadržuje velik del vode. Hitro taljenje snežne odeje lahko povzroči poplave, pomanjkanje snega v nekaterih porečjih pa lahko vodi v poletne suše. V diplomski nalogi smo primerjali programa HEC-HMS (verzija 3.5) in SRM (verzija 1.12), s pomočjo katerih smo modelirali odtok zaradi taljenja snežne odeje s porečja Sava-Kranjska Gora. V prvem delu naloge je opisana energijska bilanca snežne odeje, fizikalni procesi, ki so vključeni v nalaganju, preobrazbi in taljenju snega ter osnovne enačbe, ki te procese opisujejo. Na nastanek snežnih padavin vplivajo razmere v oblakih, na porazdelitev in višino snežne odeje pa dejavniki kot so: veter, vegetacija, temperatura zraka, sončno sevanje, padavine in kondukcija toplote iz zemljišča. Pri računanju taljenja snega moramo biti pozorni tudi na gostoto, temperaturo in albedo snežne odeje. Za določitev količine staljene vode je ključno poznavanje snežnega vodnega ekvivalenta (SVE), ki nam poda količino vode, ki bi jo dobili, če bi se vzorec snega v celoti stalil. Za napovedovanje pretokov in računanje taljenja snega se uporabljata dva osnovna pristopa: podatkovno obsežnejša metoda energijske bilance in metoda temperaturnega indeksa, ki je preprostejša za uporabo, vendar manj natančna. Oba programa, HEC-HMS in SRM, delujeta na principu temperaturnega indeksa. V nadaljevanju so predstavljene naravno-geografske in hidrološke značilnosti prispevnega območja porečja Sava-Kranjska Gora in priprava potrebnih vhodnih podatkov za oba modela. Modela sta bila umerjena na osnovi izmerjenih padavinskih dogodkov in pretokov dveh mesecev. Sledijo rezultati umerjanja, analiza občutljivosti in primerjava rezultatov obeh modelov.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: taljenje snežne odeje, metoda energijske bilance, metoda temperaturnega indeksa, porečje Sava-Kranjska Gora, HEC-HMS, SRM
  Število strani: 107
  Obseg in dodatki: 107 str., 26 pregl., 59 sl., 47 en.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Mojca Šraj222Mentor
  prof. dr. Mitja Brilly11Somentor
  Datum in ura zagovora: 23 maj 2014
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6612833)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 4734
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4734

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...