Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij

Samo Drobne in Tadej Žaucer in Mojca Foški in Alma Zavodnik Lamovšek (2014) Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij. Geodetski vestnik , 58 (1). str. 69-102. ISSN 0351-0271

[img]
Predogled
PDF
Prenos (11Mb)

  Povzetek

  V prispevku predstavljamo problemska izhodišča, ki kažejo na pomen in potrebo po oblikovanju metodologije za celovit zajem dejanske rabe prostora. Opredeljena je urbana raba prostora, ki jo kot pojem uvajamo na novo ter zajema in delno nadomešča tudi sedanja, najpogosteje uporabljena pojma stavbna in pozidana zemljišča. Za določanje območij in raziskovanje urbane rabe prostora ter opredelitev podrobnejših kategorij je treba upoštevati formalna, funkcionalna in fiziognomska oziroma morfološka merila. Zaradi obsežnosti tovrstnega raziskovanja se v prispevku osredotočamo le na morfološka merila za določitev območij mestnih naselij. V metodološkem delu so izbrana morfološka merila podrobneje razčlenjena. S kazalniki razdalje med stavbami, gostote prebivalstva in gostote stavb s hišnimi številkami je opisano merilo strnjenosti pozidanih površin, na podlagi katerega je bila izvedena raziskava razmejitve mestnih naselij od drugih vrst rabe prostora na izbranih testnih primerih treh slovenskih mest: Maribora, Zgornjegorenjskega somestja in Postojne. Rezultati so potrdili pravilnost postavljene delovne hipoteze, da je morfološko merilo sicer potreben, vendar ne zadosten pogoj za določitev in razmejitev območij mestnih naselij od drugih vrst osnovne rabe prostora.

  Vrsta dela: Članek
  Ključne besede: strnjenost pozidanih površin, morfološki pristop, razdalja med stavbami, gostota stavb s hišnimi številkami, gostota prebivalstva, dejanska raba prostora, urbana raba prostora, mestna naselja
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.zveza-geodetov.si/Založnik
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6541665)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
  ID vnosa: 4709
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4709

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...