Analiza vodnega in obvodnega prostora Ljubljanske Save

Neža Prosen (2014) Analiza vodnega in obvodnega prostora Ljubljanske Save. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (9Mb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi so za območje Ljubljanske Save in njene okolice v navezavi na mesto Ljubljana prikazane kvalitete prostora, ki jih je potrebno ohranjati, varovati ali ponovno vzpostaviti. Izpostavljeni so rečni biotopi ter območja z varstvenim reţimom. Del vsebine je namenjen spreminjanju struge Ljubljanske Save skozi čas, tako zaradi naravnih procesov kot zaradi posegov človeka. Obravnavana je tematika poplav, saj je obsavski prostor poplavno območje. Sava z okolico se uvršča v Mestno občino Ljubljana, kjer ima velik pomen za samo mesto, saj predstavlja zeleno zaledje mesta. Občinski prostorski načrti Mestne občine Ljubljana jasno opredeljujejo cilje in usmeritve za razvoj obravnavanega prostora, ki so podrobno opisani v tej nalogi. Poleg tega naloga zajema tudi degradirana območja, ki prostor razvrednotijo. Sem spadajo vrtički, divja odlagališča odpadkov in poselitev na varstvenih območjih, ki so pokazatelj konfliktnega odnosa med naravo in urbanizacijo. Obravnavano območje zajema 16,5 kilometrski odsek reke Save od Tacna do sotočja z Ljubljanico in Kamniško Bistrico. V tem delu Save je v planu izgradnja dela verige hidroelektrarn. V diplomski nalogi so bile pregledane možnosti in vplivi izgradnje hidroelektrarn na okolje. Ugotovitve kažejo, da hidroenergetski projekt bistveno zmanjša poplavno varnost. Ker se v prihodnosti pričakuje trend naraščanja padavin, je potrebno to dejstvo upoštevati in poiskati rešitve, ki bodo zmanjšale škodo katastrofalnih poplav. Projekt negativno vpliva tudi na habitatne tipe, nekatere povsem uniči. Na račun predvidenega dviga gladine podtalnice pa lahko pričakujemo celo pojav novih habitatov. S projektom pridobimo predvsem večje možnosti za ureditev rekreacijskih površin, kar izboljša kvaliteto mesta Ljubljana.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: reka Sava, mesto Ljubljana, ohranjanje narave, načrtovanje hidroelektrarn, rekreacijske površine
  Število strani: 87
  Obseg in dodatki: 87 str., 3 pregl., 57 sl.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  prof. dr. Matjaž Mikoš78Mentor
  dr. Lidija Globevnik264Somentor
  Datum in ura zagovora: 24 marec 2014
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID= 6544993)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 4688
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4688

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...