Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami

Rudolf Rajar in Andrej Širca in Mario Krzyk in Andrej Vidmar in Matjaž Četina (2012) Modeliranje 3D toka Save ob vtoku v kanal nuklearne elektrarne Krško ter primerjava z meritvami. Acta hydrotechnica, 25 (43). str. 71-84. ISSN 1581-0267

[img]
Predogled
PDF
Prenos (1342Kb)

  Povzetek

  Zaradi predvidene izgradnje HE Brežice bo gladina Save pri vtoku v dovodni kanal Nuklearne elektrarne Krško (NEK) dvignjena za 3 metre, kar bo spremenilo hidravlične in termične razmere pri vtoku hladilne vode v dovodni kanal. Projektna naloga je zahtevala simulacije hitrostnega polja in sprememb vtoka lebdečih plavin v bodočih razmerah, pa tudi toplotnih razmer v celotnem bazenu Brežice. Ker je hitrostno polje v bližini vtoka »polno 3-dimenzijsko« (3D), saj so vertikalne komponente hitrosti istega reda velikosti kot horizontalne, uporabljeni model PCFLOW3D pa je t. i. »kvazi 3D«, smo izvedli meritve hitrosti toka v Savi nad jezom v bližini NEK. Pri verifikaciji modela smo ugotovili, da daje dobre rezultate v področju gorvodno od vtoka, v bližini vtoka pa je model sicer še uporaben, rezultati pa so zaradi 3-dimenzionalnih karakteristik toka manj točni. Zato pripravljamo verzijo modela, ki bo uporabna tudi za simulacije »polno 3- dimenzijskega« toka. Sedanji model je pokazal, da se v bodočih razmerah vnos plavin v dovodni kanal za doslej znano sestavo in koncentracije plavin ne bo bistveno spremenil. Verifikacija toplotnega modula je bila že izvršena v letih 1995 in 1998 z meritvami v bazenu Vrhovo, tako v poletnih kot v zimskih razmerah in je pokazala dobro veljavnost in točnost modela.

  Vrsta dela: Članek
  Ključne besede: meritve hitrosti toka, 3D modeliranje, umerjanje modela, reka Sava
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://ksh.fgg.uni-lj.si/ksh/acta/Založnik
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6472545)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 4673
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4673

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...