Pregled meritev vsebnosti suspendiranega materiala v Sloveniji in primer analize podatkov

Nejc Bezak in Mojca Šraj in Matjaž Mikoš (2013) Pregled meritev vsebnosti suspendiranega materiala v Sloveniji in primer analize podatkov. Gradbeni vestnik, 62 (12). str. 274-280. ISSN 0017-2774

V tej zbirki ni na voljo celoten tekst.

Povzetek

Kalnost oziroma naravna kalnost je pomemben hidrološki parameter, ki je neposredno povezan z erozijo, ekološkim stanjem vodnih teles in z izrednimi vremenskimi dogodki. Meritve vsebnosti suspendiranega materiala v rekah so se v Sloveniji začele relativno zgodaj, in sicer v letu 1955 pri hidrološki postaji Veliko Širje na reki Savinji. V članku smo opravili pregled meritev kalnosti, ki jih je v preteklosti opravljalaAgencija RS za okolje. Podrobneje so opisane hidrološke postaje, kjer so se vsakodnevne meritve kalnosti opravljale vsaj tri leta. Na primeru hidrološke postaje Gornja Radgonana reki Muri je narejena osnovna statistična analiza razpoložljivih meritev kalnosti. Analizirali smo sezonsko spreminjanje pretokov in koncentracij suspendiranega materiala, naredili verjetnostno analizo in izračunali koeficiente korelacije med pretoki, transportomter vsebnostjo suspendiranega materiala. Opravljene analize so podlaga za izboljšanje razumevanja zakonitosti premeščanja drobnih rečnih sedimentov.

Vrsta dela: Članek
Ključne besede: kalnost / rečni sedimenti / hidrologija / hidrometrija / verjetnostne analize / Slovenija
Povezani naslovi URL:
URLTip URL
http://www.zveza-dgits.si/Založnik
Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6434657)
Ustanova: Univerza v Ljubljani
Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
ID vnosa: 4604
URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4604

Akcije (potrebna je prijava)

Pregled vnosa