Uporaba hibridnih hidravličnih modelov v postopku načrtovanja hidroelektrarn na Spodnji Savi

Gašper Rak in Matej Müller in Sašo Šantl in Franci Steinman (2014) Uporaba hibridnih hidravličnih modelov v postopku načrtovanja hidroelektrarn na Spodnji Savi. Acta hydrotechnica, 25 (42). str. 59-70. ISSN 1581-0267

[img]
Predogled
PDF
Prenos (2004Kb)

  Povzetek

  V kompleksnih primerih prostorskega umeščanja infrastrukture, kot so na primer hidroenergetski objekti, ki zajemajo daljše odseke vodotokov in ki lahko pomembno spremenijo odtočni režim in poplavno nevarnost v obvodnem prostoru, je za projektante ključna zahteva natančnost in zanesljivost napovedi načrtovanega stanja. Zato se v takšnih primerih k hidravlični analizi pristopi z izdelavo tako fizičnega kot matematičnega modela. Hibridni hidravlični model združuje prednosti fizičnega in matematičnega modeliranja: fizični model natančneje opiše pojave turbulence in druge tridimenzionalne pojave, ki se pojavljajo na obravnavanem območju; matematični model pa nadgrajuje fizični model, ko je potrebno izdelati veliko število simulacij pri različnih spremembah v fazi projektiranja elektrarne in nudi boljši pregled rezultatov, kar pomembno koristi kot podpora odločanju. Takšen pristop je bil uporabljen tudi pri projektiranju hidroenergetske izrabe reke Save na območju med Krškim in državno mejo s Hrvaško, kjer je kompleksnost morfoloških, hidroloških, hidravličnih in antropogenih dejavnikov zelo velika. Poleg urejanja odtočnega režima, vezanega na obratovanje načrtovane hidroelektrarne, je bilo treba upoštevati tudi ohranjanje stanja poplavne varnosti na širšem območju jezu Nuklearne elektrarne Krško in obstoječega odtočnega režima iz obravnavanega območja dolvodno od sotočja s Krko. V prvi fazi je bil izhodiščni model uporabljen za analize obstoječega stanja (preučitev odtočnega režima, trenutnih retenzijskih sposobnosti in poplavne nevarnosti na vplivnem območju načrtovane elektrarne), v drugi fazi pa so bile z vidika poplavne varnosti z modelom analizirane variante zasnove HE Brežice in HE Mokrice ter drugi načrtovani posegi v prostor in ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti v vplivnem območju obeh HE. V postopku načrtovanja so bile optimizirane lokacije nasipov akumulacije, dimenzije in lokacije objektov za razbremenjevanje ob visokih vodah ter prelivni objekt HE. Ugotovili smo, da se s tako načrtovanimi objekti obstoječa poplavna in erozijska nevarnost ter ogroženost zmanjša, obstoječ odtočni režim in retenzijska sposobnost pa se bosta ohranila tudi po izgradnji vseh objektov.

  Vrsta dela: Članek
  Ključne besede: hibridni hidravlični model, poplavna nevarnost, hidroelektrarne, umerjanje, analiza občutljivosti
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://ksh.fgg.uni-lj.si/ksh/acta/Založnik
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6470753)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek)
  ID vnosa: 4595
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4595

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...