Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji

Žana Flander (2013) Analiza parcelnega vzorca "na delce" in njegovo spreminjanje na izbranih območjih v Sloveniji. Diplomska naloga.

[img] Arhiv (ZIP)
Prenos (70Mb)
  [img]
  Predogled
  PDF
  Prenos (51Mb)

   Povzetek

   V diplomski nalogi smo predstavili parcelni vzorec »na delce« in njegove štiri delitve: pravilni delci, nepravilni delci, prehodne oblike med grudami in delci ter kombinacija sklenjenih prog in pravilnih delcev. Pogledali smo, za katera slovenska naselja je značilen posamezen tip ter si na podlagi štirih kriterijev izbrali osem naselij za nadaljnjo primerjavo. Za vseh osem naselij smo izdelali karte franciscejskega katastra in zemljiškega katastra ter karte dejanske rabe. Na podlagi pripravljenih kart smo v nadaljevanju izdelali vizualno primerjavo spreminjanja parcelnega vzorca, vasi, infrastrukture, dejanske rabe in vodotokov v treh različnih časovnih obdobjih, in sicer v času izdelave franciscejskega katastra, leta 1950 ter danes. Na podlagi izdelane primerjave smo za nadaljnjo analizo izbrali naselje, pri katerem smo ugotovili največ sprememb. Franciscejski katastrski načrt izbranega naselja smo vektorizirali. Izdelali smo več statističnih analiz števila in površin parcel ter deležev posameznih vrst rabe na obravnavanem območju. Ugotovili smo, da so se oblike parcel in deleži vrst rab na celotnem obravnavanem območju v 200 letih zelo spremenili, predvsem zaradi komasacij kmetijskih zemljišč, zaraščanja kmetijskih zemljišč v travnike in širjenja stavbnih zemljišč na kmetijska zemljišča.

   Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
   Ključne besede: parcelni vzorec na delce, franciscejski kataster, zemljiški kataster, dejanska raba, polje
   Število strani: 25
   Obseg in dodatki: 25 str., 7 pregl., 25 sl., 29 pril.
   Jezik vsebine: slovenščina
   Mentor / Somentorji:
   Ime in priimekIDFunkcija
   doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek145Mentor
   viš. pred. mag. Mojca Foški220Somentor
   Datum in ura zagovora: 20 september 2013
   Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6376801)
   Ustanova: Univerza v Ljubljani
   Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
   Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP)
   ID vnosa: 4286
   URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4286

   Akcije (potrebna je prijava)

   Pregled vnosa

   Prenosi dokumenta

   Še več statistike za to delo...