Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji

Benjamin Bogovič (2013) Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (26Mb)

  Povzetek

  Diplomsko delo obravnava optimizacijo zasnove odseka na srednji Savi pri Litiji, kjer je nacrtovana derivacijska hidroelektrarne Ponovice. Namen naloge je podati celovito rešitev za obravnavano obmocje z vidika energetskega, prostorskega in okoljskega vidika. V uvodu je opisan pomen hidroenergije v Republiki Sloveniji, ki mocno prednjaci v primerjavi z drugimi viri obnovljive energije. Energetska politika je zapisana v nacionalnem energetskem programu, ki je strateški dokument z dolgorocnimi razvojnimi cilji in usmeritvami. Eden izmed glavnih projektov je tudi izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi, ki bo povezala verigo hidroelektrarn vzdolž celotne struge reke Save. V diplomski nalogi je podrobno opisana zasnova verige, koncesijska uredba, režim obratovanja, nacrtovani objekti in ureditve. Prakticni del naloge predstavlja iskanje rešitev za obmocje Litije. Derivacijska hidroelektrarna Ponovice bo povzrocila preusmeritev precejšnjega dela toka reke Save skozi dovodni rov iz akumulacije pregrade Pogonik do strojnice v Ponovicah. S tem bosta pretok in vodostaj v strugi skozi Litijo mocno zmanjšana, zato se lahko pomembno spremeni znacaj vodotoka in mestna veduta, kar je glavni pomislek lokalne skupnosti. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter podjetje Geateh sta leta 2007 izdelali predinvesticijsko tehnicno prostorsko dokumentacijo za hidroelektrarne na srednji Savi, ki predvideva izgradnjo dveh pragov kot odgovor na te pomisleke in zahteve. Predlagano zasnovo smo analizirali in naredili racunski hidravlicni model obstojecega stanja. Predlagana zasnova je optimalna iz energetskega vidika, medtem ko okoljska in prostorska vprašanja niso podrobno obravnavana. Zato smo naredili novo zasnovo s tremi pragovi, kjer energetska izraba odseka ni v prvem planu. Ugotovili smo, da zasnova s tremi pragovi zahteva manj posegov v prostor in je okoljsko sprejemljivejša, hkrati pa omogoca višjo zajezno gladino v mestnem profilu. Na novo smo zasnovali strojnico in uporabili turbine Straflomatrix, ki v Sloveniji še niso bile uporabljene. Pregrado smo zasnovali kot prag z gumeno membrano. S pomocjo podolžnega profila smo dolocili potrebno poglobitev struge ter dolocili koto in stacionažo visokovodnih nasipov. Za obravnavan odsek smo predlagali nove ureditve obvodnega prostora, s katerimi bo mesto dobilo nove rekreacijske površine in turisticni potencial za nadaljnji razvoj. VI Bogovic, B. 2013. Optimizacija zasnove verige HE na srednji Savi na odseku pri Litiji.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: HE na srednji Savi, HE Ponovice, optimizacija, Litija, gumeni jez
  Število strani: 74
  Obseg in dodatki: 74 str., 6 pregl., 57 sl., 10 en., 12 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Andrej Kryžanowski269Mentor
  doc. dr. Simon Schnabl274Somentor
  Datum in ura zagovora: 25 januar 2013
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6148705)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 4128
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4128

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...