Enotni informacijski sistem občinskih cest

Franc Zajamšek (2013) Enotni informacijski sistem občinskih cest. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (16Mb)

  Povzetek

  V magistrskem delu je obravnavano področje informacijskih sistemov občinskih cest. Predstavljeni in analizirani so predpisi s tega področja, obstoječi informacijski sistemi in baze podatkov. Definirani in razčlenjeni so poslovni procesi (načrtovanje, upravljanje, varstvo, vzdrţevanje, investicije, nadzor, izvajanje del, …), ki potekajo na tem področju. Idejni načrt enotnega informacijskega sistema občinskih cest je izdelan v obliki diagramov in opisov procesov. Sistem je zasnovan kot računalniško podprt geografski informacijski sistem. Sestavljajo ga moduli, ki pokrivajo različna področja. Namenjen je vsem udeleţencem (načrtovalcem, strankam, upravljavcem, vzdrţevalcem, inšpekciji, policiji, izvajalcem, …), ki sodelujejo v procesih. Zaradi dislociranosti akterjev mora delovati kot spletna aplikacija. Sistem zagotavlja poenotenje in poenostavitev dela ter avtomatizacijo postopkov. Vse aktivnosti (načrtovanje, odločanje, naročanje, izvedba, kontrola, obračuni, …) so odvisne od sprotnega vnosa podatkov v sistem. To zagotavlja aţurnost baze podatkov. Vsi podatki v sistemu so vezani na objekte v prostoru. Objekti so lahko realni (znak, parkirišče, … ) ali navidezni (soglasje, pogodba, …). Lahko so točkovni, linijski ali poligonski, tipski ali definirani s strani uporabnika, samostojni, sestavljeni iz več objektov ali skupin objektov. Lahko jih medsebojno zdruţujemo in razdruţujemo. Objekti se glede na lastnosti, nahajajo v različnih slojih in imajo poleg prostorskih tudi atributne podatke, s katerimi so podrobneje opisani. Vsak objekt je potrebno enkrat vzpostaviti in definirati njegove osnovne podatke. To lahko storijo uporabniki v različnih procesih. V nadaljnjih postopkih se podatki samo dopolnjujejo. Tudi po prenehanju obstoja objektov podatki ostanejo v bazi, označeni s posebnim atributom in časom prenehanja obstoja. To omogoča prikaz dejanskega stanja v kateremkoli času.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Magistrsko delo)
  Ključne besede: informacijski sistem, cesta, občinska cesta, predpisi, prostorski podatki, vzdrževanje, upravljanje, varstvo, projektiranje, naročilo, izvedba, obračun, BPMN.
  Število strani: 336
  Obseg in dodatki: 336 str., 57 pregl., 170 sl.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marijan Žura150Mentor
  Datum in ura zagovora: 09 januar 2013
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6201697)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Prometno tehniški inštitut (PTI)
  ID vnosa: 4116
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4116

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...