Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi

Nejc Benedik (2012) Analiza lokacije HE Zalog na srednji Savi. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Prenos (18Mb)

  Povzetek

  Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na tri dele. V uvodnem sklopu je podan opis splošnega stanja energetike v Sloveniji. Predstavljeni so tako že izkoriščeni kakor tudi še neizkoriščeni energetski potenciali pri nas, poleg tega pa so navedeni tudi cilji in smernice skupne evropske energetske politike, k izpolnjevanju katerih smo kot polnopravni člani EU zavezani tudi sami. Brez večjih posegov v samo strukturo energetsko-proizvodnih kapacitet pri nas bo do leta 2020 praktično nemogoče izpolniti pogoje, ki so predpisani v evropski energetski zakonodaji. Ker voda predstavlja enega redkih obilnejših naravnih virov pri nas, saj se po njeni količini na prebivalca uvrščamo na tretje mesto v Evropi, bo v prihodnosti za izpolnjevanje evropskih zahtev neizogibna gradnja novih hidroelektrarn.V drugem sklopu diplomske naloge je zato podan splošni pregled načrtovanih hidroelektrarn na energetsko sicer zelo slabo izkoriščeni reki Savi, s posebnim poudarkom na odseku med Šentjakobom in Jevnico. Ideja o izgradnji verige energetskih objektov na tej reki ni novost, saj so bili prvi načrti izdelani že na začetku prejšnjega stoletja, kljub temu pa vse do danes še ni prišlo do realizacije projekta. V vmesnem obdobju so bile izdelane številne dodatne študije in variante verige. Zadnji in posledično tudi najbolj aktualni sta t.i. koncesijska in okoljska varianta verige. Izkaže se, da HE Zalog zaostaja za ostalimi srednjesavskimi elektrarnami tako v energetskem kot ekonomskem smislu, poleg tega pa ima tudi velik vpliv na bližnje naravne znamenitosti. V zadnjem delu naloge so podrobno predstavljene alternativne zasnove, pri katerih je nedonosna in okoljsko nesprejemljiva HE Zalog opuščena, namesto nje pa je predvidena modifikacija sosednjih dveh elektrarn. Prikazanih je 21 različnih alternativ, ki predvidevajo kombinacijo nadvišanja kote zajezitve pri HE Jevnica ter poglabljanje struge pod HE Šentjakob. Za vsako izmed različic je prikazana zajezitvena krivulja, poleg tega pa je izračunana tudi nova moč modificiranih elektrarn ter podana ocena obsega zemeljskih del. V nadaljevanju je izbrana optimalna možnost, kjer so podrobno obdelane vse potrebne tehnične rešitve vzdolž obravnavanega odseka. Prikazan je okoljski vpliv nove zasnove, podana je tudi ocena stroškov izvedbe. V zaključku so ovrednotene prednosti in slabosti izbrane zasnove pred okoljsko varianto verige, podan je tudi predlog boljše od obeh verzij.

  Vrsta dela: Visokošolsko delo (Diplomska naloga)
  Ključne besede: Srednjesavska veriga, HE Šentjakob, HE Zalog, HE Jevnica, nasip, poglobitev struge, akumulacija, optimizacija, zajezitvene krivulje
  Število strani: 142
  Obseg in dodatki: 142 str., 9 pregl., 60 sl., 4 en., 52 pril.
  Jezik vsebine: slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Ime in priimekIDFunkcija
  doc. dr. Andrej Kryžanowski269Mentor
  izr. prof. dr. Matjaž Dolšek216Somentor
  Datum in ura zagovora: 29 november 2012
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6082401)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
  Katedre: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo (KKPI)
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH)
  ID vnosa: 4085
  URI: http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4085

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa

  Prenosi dokumenta

  Še več statistike za to delo...